#

Trong những năm đứng trên bục giảng ở Đại học Xã hội và Nhân Văn, TS. Thành Phần lúc nào cũng rao giảng cho sinh viên về tôn giáo Bani thường hay bóp méo sự thật hay kiến thức còn hạn hẹp, nông cạn dẫn đến nhận định lệch lạc về Bani theo yếu tố chủ quan. Hay có thể ganh ghét Islam nên TS. Thành Phần đã bẽ công ngòi bút nhằm để phục vụ cho ý đồ bá chủ của mình. Đó là một số vấn đề mà tôi thường được nghe liệt kê như sau:

#

Chăm Awal: Là người Chăm Hồi giáo nhưng tiếp nhận nhiều nghi lễ dân gian và yếu tố Champa bản địa. Thuật ngữ Awal (gốc từ Ả Rập) có nghĩa là “đầu tiên, trước” để ám chỉ cho những người Chăm theo Hồi giáo trước triều đại vua Po Rome và chấp nhận Po Allah (Asulam) là đấng thượng đế tối cao và duy nhất và chịu ảnh hưởng thêm yếu tố dân gian bản địa Champa.

#

Theo quy định chung về tín ngưỡng, tôn giáo số: 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội trong điều 2 với nội dung như sau: Tín ngưỡng: Là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Tôn giáo: Là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức.

#

Champa là một vương quốc ra đời từ thế kỷ thứ II, có nền văn minh cao độ nằm ở miền trung Việt Nam, đã từng đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình hình thành các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á cho đến năm 1832. Tên gọi Champa xuất hiện lần đầu tiên vào năm 658 (thế kỷ thứ VII) trên bia đá của thánh địa Mỹ Sơn và vào năm 668 trên bia đá của vương quốc Campuchia. Kể từ đó, Champa trở thành tên gọi được sử dụng trong các văn bản lịch sử trong các quốc gia Đông Nam Á dưới thời cổ đại.

#

Để tưởng nhớ một năm ngày mất của PGS.TS. Po Dharma, Văn Phòng Quốc Tế Champa (International Office of Champa –IOC) cùng phối hợp với Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa (The Council for the Socio-Cultural Development of Champa) tổ chức “Ngày lễ kỷ niệm ngày mất của PGS.TS. Po Dharma” tại Sacremento.

#

Nhân dịp một năm mất Phó Giáo sư, Tiến sĩ Po Dharma (21/2/2019- 21/2/2020), Ban Tổ Chức chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Một Năm Mất Po Dharma, Ra Mắt Sách Viết Về Po Dharma, và Một Bữa Cơm Thân Mật dành cho đồng tộc Champa vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020 tại Thủ Phủ Sacramento, California.

#

Từ khi Champa bị xóa khỏi bản đồ vào năm 1832, rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã diễn ra. Tiêu biểu có một số cuộc khởi nghĩa với những nhân vật anh hùng của thời cuộc xuất hiện như Katip Sumat, Katip Ja Thak Wa, Les Kosem, Y Bham Enuol, và Po Dharma. Đây là những 5 nhân vật đã đi vào lịch sử Champa từ thế kỷ 19 đến hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21.

#

Để tưởng nhớ một năm ngày mất của PGS.TS. Po Dharma, Văn Phòng Quốc Tế Champa (International Office of Champa –IOC) cùng phối hợp với Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa (The Council for the Socio-Cultural Development of Champa) dự kiến tổ chức “Ngày lễ kỷ niệm ngày mất của PGS.TS. Po Dharma” tại Sacremento.

#

Đến thế kỷ 21, mặc dù tiến bộ xã hội đã đạt những thành tựu trong bình đẳng về quyền con người trên toàn thế giới, nhưng thực tế vẫn còn một nhóm người ở nhiều quốc gia bị nhiều thiệt thòi, dễ bị tổn thương, dễ bị vi phạm về quyền con người nhất là nhóm dân tộc bản địa và dân tộc thiểu số. Họ bị miệt thị và nhiều bất công, thường bị bóc lột, mù chữ và sống trong nghèo khổ. Trước tình hình đó, việc nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng cuộc sống của nhóm người này được thu hút sự quan tâm của các tổ chức nhân quyền trên trên thế giới.

#

Thiệp chúc Lễ Ramadan (Ramawan) năm 2019.