Những lời chúc mừng năm mới Champa 2018

Written by Putra Podam
In category Văn hóa
Apr 8, 2018, 8:49 AM

Auen Raok Thun Baru Campa / Salamat Tahun Baru Campa/

Happy Champa New Year/ Chúc Mừng Năm Mới Champa

Năm mới sắp đến, đúng 1 tuần nữa là đã đến thời khắc trọng đại Thun Baru Champa 2018, “Di thun nasak Asau di bulan 1 di harei 1 bangun Adit”. Cộng đồng Champa hãy gửi cho nhau những tin nhắn, dành cho nhau những lời chúc yêu thương một năm mới tràn đầy hạnh phúc, may mắn và thành công.

@ Putra Podam: Auen raok thun baru Campa  / Salamat tahun baru Campa / Happy Champa new year / Chức mừng năm mới Champa

Harei siam tuk tanruah, harei ligaih tuk makra,, di thun nasak Asau di bulan sa di harei 1 bangun Adit.
Dahlak Putra Podam lakau di po brei ka anâk dunya adam.
Ngap mbeng hu ginup jieng mada, cak agha rak hala, yak yum jum pataom.
Lakau thuk kana siam, lakau kajap karo, yuh sak ndua mbuk patih tagei druh bih suan daok yuw krung ,,,

@ Putra Podam:  Auen raok thun baru Campa  / Salamat tahun baru Campa / Happy Champa new year

Harei ni harei siam tuk tanruah, harei ligaih tuk makra, di thun nasak Asau di bulan sa di harei 1 bangun Adit.

Dahlak lakau di po brei ka anak dunya adam.

Ngap hamu hu padai, nao riglai hu tangey,

Ngap hamu sa phun sa taok, sa taok sa ribau, sa phun sa taok, sa taok sa taman,

Tiap ciim tama glai, tiap padai tama laok, raong pabuei jieng pabuei, raong pabaiy jieng pabaiy, raong manuk jieng manuk, raong kubau jieng kubau,

Nao tel cek wek tel sang, nao tel glai mai tel sang,

Akaok yau pasei, drei yau haban, akaok yau pasei, drei yau tali

Ndom saong Yuen, Yuen paranam, ndom saong Laow, Laow anit,

Peh pabah klao urang kacaw mah brei, peh pabah puec urang kuec mah brei,

Brei ka anak dunya, ngap mbeng hu ginup jieng mada, cak agha rak hala, yak yum jum pataom yau paribaoh di aia, yau caraoh bak ba anak, mak oh mada chaok jhaok oh mada karang,

Lakau thuk kana siam, lakau kajap kana karo, yuh sak ndua mbuk patih tagei druh bih suan daok yuw krung ,,,