Hãy gọi “Sang Magik” là “Thánh đường”

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Jun 13, 2018, 6:04 AM

Masjid là phiên âm từ tiếng Arab, là nơi thờ tự, nơi cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo. Trong tiếng Anh, Masjid được viết là Mosque, và tiếng Pháp viết là Mosquée.

Magik là phiên âm từ Masjid. Trong tiếng Cham, Masjid được viết là “Sang Magik”.

Tại Việt Nam, Masjid hiện nay thường được dịch là “Thánh đường Hồi giáo”. Tuy từ thánh đường Hồi giáo chưa mang nghĩa sát thực, nhưng vì ngại trùng với từ nhà thờ, nhà nguyện của Công giáo hay Tin Lành nên đổi thành: Thánh đường.

Ngược lại, tại hai Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, các cơ quan báo chí tỉnh, sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh thường dịch “Sang Magik” thành “Chùa Bani”. Đây là cách dịch chưa chính xác và không đúng.

Tuy hiện nay từ “Thánh đường” là chưa chuẩn xác, nhưng có thể dùng từ “Thánh đường” khi dịch sang tiếng Việt.

 Lưu ý: Thánh đường là nơi cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo. Nhưng Allah không phải là Thánh mà là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời. Do đó, khi gọi theo tiếng Việt là thánh Allah, đây là cách gọi chưa đúng.

Từ lý do trên, hãy ghi đúng:

- Tên nguyên gốc Arab là: Masjid (Thánh đường là dịch theo tiếng Việt, nhưng chưa chuẩn xác).

- Ngoài Masjid ra còn có Surao (Tiểu Thánh đường). Nhưng nên gọi Surao là chính xác hơn.

- Sang Magik, nên giữ nguyên tên Sang Magik theo tiếng Cham (Có thể dịch là “Thánh đường” theo tiếng Việt chứ không thể dịch là “Chùa Bàni”).

A.Một Số Masjid (Thánh Đường)

1. Masjid Al Mubarak (Thánh đường Al Mubarak, thuộc ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu),

2. Masjid Jamiul Azhar (Thánh đường Jamiul Azhar, thuộc ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu),

3. Majid Jamia Al-Musulman (Thánh Đường Jamia Al-Musulman, 66 Đông Du – TPHCM),

4. Surao Noor Al Islam (1970) - 39 Trần Quang Diệu, Quận 3.

5. Surao Khairiyah (1972) - 26/13 Tôn Thất Thuyết, Quận 3.

6. Surao Mubarak (1963) - 85/16 Phạm Thế Hiển, Quận 8.

B. Một Số Sang Magik (Đối với Cham Bani Bình Thuận)

Hiện nay ở Bình Thuận có 10 thánh đường của người Cham Bani, được phân bố cụ thể như sau:

b1).  Huyện Bắc Bình gồm có 6 thánh đường được bố trí ở 2 xã Phan Thanh và Phan Hòa.

@ Xã Phan Thanh gồm có 3 thánh đường:

1. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ  ꨌꨣꨰꩍ 

(Sang Magik Palei Caraih  -  Thánh đường Châu Hanh).

2. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨒꩉ    

(Sang Magik Palei Njar -    Thánh đường Thanh Kiết )

3. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ  ꨌꨆꩀ

(Sang Magik Palei Cakak - Thánh đường Cảnh Diễn)

@ Xã Phan Hòa gồm có 3 thánh đường:

1. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨌꨗꩅ

(Sang Magik Palei Canat - Thánh đường Bình Thắng),

2. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨀꨳ ꨟꨟꨪꩍ

(Sang Magik Palei Aia Mamih - Thánh đường Bình Minh),

3. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨕꨪꩀ

(Sang Magik Palei Dik -        Thánh đường Bình Hòa)

b2). Huyện Tuy Phong có 1 thánh đường:

1. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨆꨣꩃ

(Sang Magik Palei Karang - Thánh đường Vĩnh Hanh)

b3). Huyện Hàm Thuận Bắc có 2 thánh đường:

1. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨤ꨹ꨝꨮꩉ

(Sang Magik Palei Lem-Ber - Thánh đường Lâm Thành)

2. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨟꨭ꩎

(Sang Magik Palei Muw -    Thánh đường Giang Mâu)

b4). Huyện Tánh Linh có 1 Thánh đường:

1. ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨝꨪꨌꩌ

(Sang Magik Palei Bicam - Thánh đường Bicham)

b5) Huyện Hàm Tân và Huyện Hàm Thuận Nam

Huyện có 2 xã người Chăm là Tân Thắng và Tân Thuận nhưng hiện nay chưa có Thánh đường.

 

MỘT SỐ LINK:

1.Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành văn bản chỉ đạo nhân dịp tế Ramưwan 2018 

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pages/CHU-TICH-UBND-TINH-BAN-HANH-VAN-BAN-CHI-DAO-NHAN-DIP-TET-RAMUWAN-NAM-2018.aspx

2. Tháng Ramưwan của đồng bào Chăm hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận

http://snv.binhthuan.gov.vn/wps/portal/home/tintucsukien/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfDxcLQ2MDQ093d3NLA0cDR-cwS6MgA5MQQ_2CbEdFAD1e-FA!/?WCM_PORTLET=PC_7_O9A01I41H80900AAEILR7D1OQ3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbn_nv_vi/sbn_noivu/kho_noi_dung/tin_tuc/sa_tinhoatdongcuabonganh/56b7d10044f2b24d9d819f772c8f72dd&cur_id=56b7d10044f2b24d9d819f772c8f72dd

3. Quận 1: Thăm thánh đường Hồi giáo nhân Tháng chay Ramadan

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/quan-1-tham-thanh-duong-hoi-giao-nhan-thang-chay-ramadan-1491844785

4. Ban Tôn giáo Chính phủ thăm, tặng quà, chúc mừng Tháng ăn Chay Ramadan

http://tuyengiaoangiang.vn/van-hoa-van-nghe/hoat-dong-van-hoa-van-nghe/6140-ban-ton-giao-chinh-phu-tham-tang-qua-chuc-mung-thang-an-chay-ramadan