Xin ý kiến xây dựng bàn phím: Rumi Cam - Trên điện thoại

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Sep 19, 2018, 12:33 PM

Như đã thông báo về kế hoạch xây dựng bàn phím Cham cho điện thoại. Hai bàn phím Cham Thrah Keyboard và  Champa Keyboard cho dòng điện thoại Android đã hoàn tất. Nay tác giả sẽ tiếp tục xây dựng và bổ sung bàn phím Rumi Cam (gõ Rumi Cam tự động chuyển Thrah) cho bàn phím Cham Thrah. 

1. Bàn phím: Cham Thrah Keyboard

Cham Thrah Keyboard là bộ gõ chữ Cham Thrah hữu ích dùng trên điện thoại dòng Android. Là ứng dụng hỗ trợ gõ chữ Thrah, không hỗ trợ gõ Latin. Bàn phím Cham Thrah Keyboard được thiết kế theo thứ tự bảng chữ cái Cham Thrah, nên việc ứng dụng gõ chữ Thrah trên điện thoại rất nhanh và thuận lợi. Đây là bàn phím gõ chữ Thrah rất “hot” hiện nay, ngoài bàn phím Champa keyboard.

Cài đặt theo LINK: https://kauthara.org/article/138

2. Bàn phím: Champa Keyboard

Champa Keyboard là ứng dụng gõ chữ Cham hữu ích trên điện thoại dòng Android, bên cạnh ứng dụng Cham Thrah Keyboard là phần mềm được thiết kế chỉ gõ chữ Thrah Cham. Champa Keyboard là phần mềm vừa gõ chữ Thrah Cham vừa gõ chữ Latin và bàn phím được thiết kế khác với Cham Thrah Keyboard, mục đích để tận dụng không gian trên điện thoại cũng như sự phù hợp với thiết kế chuẩn của phần mềm AnySoftKeyboard.

Cài đặt theo LINK: https://kauthara.org/article/137

3. Rumi Cam là món quà dịp Kate 2018
Bộ gõ Rumi Cam sẽ bổ sung trên trang của bàn phím Cham Thrah. Rumi Cam nghĩa là gõ Rumi Cam tự động chuyển Akhar Thrah Cam.

Hiện nay, cơ bản đã hoàn chỉnh giao diện ban đầu cùng với 2 phiên bản thử nghiệm.

@ Hãy cài đặt Rumi Cam cùng thử nghiệm và góp ý cho tác giả.

@ Rumi Cam sẽ cập nhật lên bàn phím Cham Thrah Keyboard.

- Phiên bản 1

LINK VER1:

 https://beta.kauthara.org/wp-c…/uploads/android/app-last.apk

- Phiên bản 2

-LINK VER2:

 https://beta.kauthara.org/…/upl…/android/app-debug-9-8-7.apk

@ Phiên bản chính thức sẽ đăng trên Google Play Store, ra mắt dịp KATE 2018
 

1. Hướng dẫn sử dụng VER1: CA (Cham Thrah), RU (Rumi)

- ee = é (ꨯꨮ ). Ví dụ: gõ katee = katé (ꨆꨓꨯꨮ)

- ii = (  ꨫ ). VD: Binii (ꨝꨪꨗꨫ )

- aa =  â ( ꨲ ). Vd: amaa = amâ (ꨀꨟꨲ)

- Mũi tên Tròn, để chuyển đổi từ: ꨗ - ꨘ , ꨟ - ꨠ , ꨧ - ꨦ , ꨚ - ꨛ
- Mũi tên Thẳng, kết thúc sửa đổi, và dùng chuyển về cuối dòng.
- Baluw : Hỗ trợ gõ dấu Baluw (đặt tùy thích)

 

2. Hướng dẫn sử dụng VER2: CA (Cham Thrah), RU (Rumi)

- ee = é (ꨯꨮ ). Ví dụ: gõ katee = katé (ꨆꨓꨯꨮ)

- ii = (  ꨫ ). VD: Binii (ꨝꨪꨗꨫ )

- â = ( ꨲ ): chèn trực tiếp. Vd: gõ amâ (ꨀꨟꨲ)

4 ký tự chuyển đổi là: n, m, s, p

- Gõ: n ( ꨗ ), nn ( ꨘ)
- Gõ: m ( ꨟ ), mm ( ꨠ )
- Gõ: s ( ꨧ ), ss ( ꨦ )
- Gõ: p ( ꨚ ), pp ( ꨛ )

- Baluw : Hỗ trợ gõ dấu Baluw (đặt tùy thích)

@ Đánh giá:
-Cả hai phiên bản trên, mỗi phiên bản có ưu điểm riêng.

VER1: Đơn giản vì có 2 nút Mũi tên để chuyển đổi.

VER2: Phức tạp hơn, vì phải xây dựng thêm bộ Bất quy tắc.

Hiện nay Font Cham mới chưa cập nhật vào GOOGLE, nên xảy ra một số lỗi, như Saai và các phụ âm ghép như: kr, tr, gr,…

(Gặp trường hợp này, nên chuyển vào Gõ THRAH).

Khi nào hết lỗi này?- Khi Google cập nhật font mới đợt tiếp theo.

Font mới có chưa? – Font mới đã duyệt (Font mới đã chạy tốt trên PC).

@ RẤT MONG các cá nhân, tổ chức, phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí ,… những ai quan tâm hãy tham gia góp ý để tác giả thiết kế và xây dựng bộ gõ Rumi Cam được tốt hơn.