Hành trình thăm 11 làng Chăm Bani - Bình Thuận

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Feb 4, 2019, 2:10 AM

@Hành trình1: Raweng palei Pacam - ꨣꨥꨮꩃ  ꨚꨤꨬ  ꨛꨩꨌꩌ

Đoàn chúng tôi gồm Sư cả (Po gru), Imam (Imâm), bà Từ Thị Thỷ, thôn Thành Tín (Palei Cuah Patih) và Putra Podam có chuyến đi là thăm các palei Chăm Bani, thăm Po gru và thăm Thánh đường (Magik hay Masjid) ở tỉnh Bình Thuận.

Hành trình được xuất phát từ thôn Thành Tín Ninh Thuận, và palei đầu tiên được ghé thăm là Pacam thuộc huyện Tánh Linh.

Nhân chuyến ghé thăm Palei Pacam, gia đình bà Từ Thị Thỷ có ủng hộ như sau:

1. Facebook- Tram Kieu (Kiều Trâm): 1500 US
2. Facebook- Bao Chau Kieu (Kiều Châu): 500 US
3. Facebook- Katie Kieu (Kiều Trang): 200 US
4. Facebook - Truc Luu (Con dâu): 20 phần quà cho cụ già cao tuổi, tổng phần quà là 10 triệu đồng.

Palei Pacam rất mong các mạnh thường quân, nhân sĩ trí thức Chăm quan tâmvà ủng hộ để Sang Magik (Thánh Đường) được tu sửa khang trang hơn.

Thánh đường Chăm Bani ở Bình Thuận
Hiện nay ở Bình Thuận có 10 thánh đường của người Cham Bani, được phân bố cụ thể như sau:

a). Huyện Bắc Bình gồm có 6 thánh đường được bố trí ở 2 xã Phan Thanh và Phan Hòa.
a1). Xã Phan Thanh gồm có 3 thánh đường: 
1.Sang Magik Palei Caraih (Thánh đường Châu Hanh),
2. Sang Magik Palei Njar (Thánh đường Thanh Kiết ),
3. Sang Magik Palei Cakak (Thánh đường Cảnh Diễn).

a2). Xã Phan Hòa gồm có 3 thánh đường: 
1. Sang Magik Palei Canat (Thánh đường Bình Thắng),
2. Sang Magik Palei Aia Mamih (Thánh đường Bình Minh), 
3. Sang Magik Palei Dik (Thánh đường Bình Hòa).

b). Huyện Tuy Phong có 1 thánh đường:
1. Sang Magik Palei Karang (Thánh đường Vĩnh Hanh)

c). Huyện Hàm Thuận Bắc có 2 thánh đường:
1.Sang Magik Palei Lem-Ber (Thánh đường Lâm Thành)
2. Sang Magik Palei Muw (Thánh đường Giang Mâu)

d). Huyện Tánh Linh có 1 Thánh đường: 
1. Sang Magik Palei Pacam (Thánh đường Pacam)

e) Huyện Hàm Tân có xã người Chăm là Tân Thắng nhưng hiện nay chưa có Thánh đường.

Link Video clip:
1. Lời chúc của cụ già cao tuổi:
https://www.youtube.com/watch?v=UpCdDOOAM2c&feature=youtu.be

2. Lời chúc của chức sắc Chăm Palei Pacam: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Whd6-Cq7gM&feature=youtu.be