Bác vẫn sống mãi muôn niên trong Chàm

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Feb 23, 2019, 7:53 AM

Ngày buồn lá rụng sầu vương
Hoàng hôn phủ ngập khói sương đầy trời.
Hôm nay cả giống dân Hời
Hương trầm một nén tiễn người sang kia.
Một đời nghiên cứu mải mê,
Một đời cống hiến chẳng hề xót xa.
Vĩnh biệt bác Po Dharma
Người con ưu tú Champa đại thời.
Mất mát quá lớn hỡi ơi!
Dân Chàm ta sẽ chẳng đời nào quên.
Bác chỉ về với tổ tiên,
Bác vẫn sống mãi muôn niên trong Chàm.

<Lộ Minh Kiên>