Dân "Chàm" xin dâng nén hương trầm

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Feb 28, 2019, 3:09 AM

VĨNH BIỆT PO DHARMA

Chiều nay nắng ngã trên đường quê
Hoàng hôn không nắng lá vàng rơi 
Dân "Chàm" tiễn đưa người quá cố 
Lòng tôi đau đớn mãi không nguôi

Bác đi lặng lẽ giữa bao người
Chẳng nói một câu lời giã từ 
Khúc nhạc tiễn đưa hát ai nghe 
Mà sao đắng cay nỗi dân "Chàm"

Thôi đành vẫy chào Po. Dharma
Người đã giúp ít cho ChamPa
Bao đời nhớ mãi công ơn bác 
Dân "Chàm" Xin Dâng Nén Hương Trầm.

THƠ :: SỐng Ẩn <Riya> 
Xin tặng cho người quá cố tiến sĩ PO. DHARMA