Vĩnh biệt anh Po Dharma

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Feb 28, 2019, 3:14 AM

Anh ra đi, tôi dặn lòng đừng khóc
Nhưng sao dòng nước mắt cứ tuôn rơi
Dẫu biết: ‘không ai sống mãi trên đời’
Nhưng cớ sao lòng tôi trĩu nặng
Mỗi lần nhìn vào phòng anh trống vắng
Như thấy người vẫn quanh quẩn đâu đây!

Anh ra đi bình an
Trở về nơi vĩnh hằng với tổ tiên
Dẫu tôi không dễ gì quên
Những buổi cơm chiều khi anh lại hỏi:
‘Hoa, nhà mình ăn gì, chiều nay?
Anh chỉ cần một món thôi, là đủ.

Lời thân tình mộc mạc...
Cớ sao lại nặng lòng tôi?
Dễ gì quên !?
________________
Các anh em IOC đang làm truy điệu cho anh. 
Lời trên đây như là lời chia tay với anh Po Dharma.
Cầu cho linh hồn anh siêu thoát.
Em Hoa (Fatimah Amin)