Bàn phím Cham - Rumi dòng điện thoại iOS

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Mar 9, 2019, 3:37 AM

Cham Rumi là bộ gõ chữ Cham Thrah dùng trên điện thoại dòng iOS. Là ứng dụng gồm hai chức năng: bàn phím Cham Thrah và bàn phím Rumi Cam (gõ Rumi Cam tự động chuyển Thrah). Phiên bản iOS thiết kế gần tương tự phiên bản Cham Rumi cho dòng điện thoại Android. Cả hai phiên bản đã đăng trên trang web: kauthara.org, và Facebook: Putra Podam.

- Bàn phím chữ Thrah được thiết kế theo thứ tự bảng chữ cái Cham Thrah, nên việc ứng dụng gõ chữ Thrah trên điện thoại rất nhanh và thuận lợi. Bàn phím Cham Thrah, được thiết kế giống bàn phím App Cham Thrah Keyboard (Putra Podam). Đây là bàn phím gõ chữ Thrah rất “hot” hiện nay, cùng với bàn phím App Champa keyboard (Putra Podam).

- Bàn phím Rumi Cam (gõ Rumi Cam EFEO 1997 tự động chuyển Cham Thrah) được thiết kế theo thứ tự bàn phím chuẩn gồm: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M. Tuy nhiên bàn phím Rumi Cam gỡ bỏ 5 ký tự: Q F Z X V, vì Rumi Cam không có những ký tự này.

Bàn phím Rumi Cam, được bổ sung hai nút: nút gạch ngang (-) và dấu Baluw ( ꨩ ).

- Nút gạch ngang (-), để gõ một số loại từ có gạch nối như: ca-uh, da-ar, dun-ya, ta-ala, ta-aong, ta-at, tha-un, jum-at, ka-ing, pa-mbeng,... Lý do dùng phương án này vì Putra Podam chưa có thời gian nhập từ vựng của các tự điển như: Aymonier, Moussay, Sakaya,...

Ví dụ: 
ca-uh (
ꨌꨂꩍ) - cauh (ꨌꨮꨭꩍ)
dun-ya (
ꨕꨭꩆꨢ) - dunya (ꨕꨭꨐ)
tha-un (
ꨔꨂꩆ) - thaun (ꨔꨮꨭꩆ),...

Nút dấu Baluw (ꨩ ), để hỗ trợ chèn dấu (Baluw) tùy người sử dụng.

Ví dụ: Jalan (ꨎꨤꩆ). Có người dùng Baluw trên Ja: (ꨎꨩꨤꩆ), có người thích dùng Baluw trên La: (ꨎꨤꨩꩆ)

+ Các nút tiện ích khác:

- aa = â (ꨲ ), amaa = amâ ( ꨀꨟꨲ )

- ee = é, katee = katé (ꨆꨓꨯꨮ )

- ii = ( ꨫ ) , binii = ꨝꨪꨗꨫ  (bini )

- n (ꨗ), nn (ꨘ)

- m(ꨟ) , mm (ꨠ)

- s (ꨧ), ss(ꨦ)

- p(ꨚ), pp(ꨛ)

Lưu ý: Hiện nay font hệ thống chưa hiển thị đồng bộ trên các trình duyệt (Browser), vẫn còn một ít lỗi. Bởi phiên bản font release chưa cập nhật vào hệ thống Google.

Lỗi thường gặp khi gõ Cham Rumi ở tất cả phụ âm Chăm ghép với “r”, như: pr, gr, tr, kr,... (chuyển sang gõ chức năng Cham Thrah điều chỉnh lỗi này)

Một số dòng Android như Huawei, không bị lỗi trên.

I. Cài đặt Cham Thrah Keyboard: (Install Cham Thrah Keyboard)
Để cài đặt bộ gõ Cham Thrah Keyboard, thực hiện các bước sau:
(To install read the steps below):

- Step 1:Trên điện thoại Iphone nhấn  biểu tượng App Store, như hình 1

(On Iphone, select App Store as show in figure F1)

- Step 2: Gõ tìm kiếm cụm từ: Cham Rumi, bấm nút tải xuống như hình 2

(Typing Cham rumi on search tool, and tap on download button as show in figure F2)

- Step 3:  Nhấn nút open, như hình 3

(Tap on OPEN button, as show in figure F3)

- Step 4:  Xuất hiện hướng dẫn cài đặt, như hình 4. Settings/ General / Keyboard/ Add New Keyboard / Add Cham Rumi

(How to setting on iOS as show in figure F4). Settings/ General / Keyboard/ Add New Keyboard / Add Cham Rumi

- Step 5: Quay lại trang Setting, nhấn nút General , như hình 5

(Go back to setting, tap on General, as show in figure F5)

- Step 6: Nhấn nút keyboard, như hình 6

(Tap on keyboard button, as show in figure F6)

- Step 7:  Nhấn nút Add New Keyboard, như hình 7

(Tap on Add New Keyboard button, as show in figure F7)

- Step 8:  Chọn mục Cham Rumi, như hình 8

(Select Cham Rumi, as show in figure F8)

- Step 9:  Sau khi chọn Cham Rumi xong, như hình 9

(After selecting Cham Rumi, as shown in Figure 9)

- Step 10: Cài đặt thành công, App Cham Rumi xuất hiện trên màn hình 10.

(Successfully installed, App Cham Rumi appears as shown in Figure 10)

Sau khi thực hiện các bước thành công các bạn có thể gõ tin nhắn trên các giao diện messenger. (After successful all the steps as above you can type the message on the messenger interface.)

Chúc các bạn cài đặt thành công. (Wish you a successful installation)

LINK liên quan

1. Bàn phím Cham - Rumi dòng điện thoại iOS

2.Bàn phím Cham - Rumi dòng điện thoại Android

3. Bàn phím: Champa Keyboard - cho điện thoại dòng Android

4. Bàn phím: Cham Thrah Keyboard - cho điện thoại dòng Android