Masjid

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Oct 28, 2019, 12:28 AM

------------------------------------------------------------------

tắt

MASJID: là phiên âm từ tiếng Arab, là nơi thờ tự, nơi cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo trên thế giới.
Trong tiếng Anh, Masjid được viết là Mosque, và tiếng Pháp viết là Mosquée.
Trong tiếng Cham, MASJID được phiên âm thành:“MAGIK”. Tùy theo khu vực và vùng miền tên gọi này được gọi khác nhau như:
Chăm Châu Đốc gọi là: Sâm Magik
Chăm Tây Ninh gọi là: Sang Magik
Chăm Bình Thuận, Ninh Thuận gọi là: Thang Magik...

-------

MASJID: là phiên âm từ tiếng Arab, là nơi thờ tự, nơi cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo trên thế giới.

Trong tiếng Anh, Masjid được viết là Mosque, và tiếng Pháp viết là Mosquée.

Trong tiếng Cham, MASJID được phiên âm thành:“MAGIK”. Tùy theo khu vực và vùng miền tên gọi này được gọi khác nhau như:

Chăm Châu Đốc gọi là: Sâm Magik

Chăm Tây Ninh gọi là: Sang Magik

Chăm Bình Thuận, Ninh Thuận gọi là: Thang Magik

Tại Việt Nam, MASJID thường được dịch là “Thánh đường”. Tuy từ “Thánh đường” chưa mang nghĩa sát thực, nhưng vì ngại trùng với từ nhà thờ, nhà nguyện của Công giáo hay Tin Lành nên đổi thành: “Thánh đường”.

Nhưng ngược lại, tại hai Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, Sở Nội vụ thường gọi “Magik”  là “Chùa”. Đây là cách gọi sai, hay chưa chính xác.

Ban tôn giáo Chính phủ dùng từ “Masjid” là “Thánh đường”. Tuy gọi từ “Thánh đường” là chưa chuẩn xác, nhưng chúng ta tạm dùng từ “Thánh đường” (Vì chưa có từ nào để thay thế từ Thánh Đường).

Lưu ý: “Thánh đường” là nơi cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo. Nhưng “Allah” không phải là Thánh mà là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời.
Do đó, khi gọi theo tiếng Việt là “Thánh Allah”, đây là cách gọi chưa chuẩn xác.

Từ lý do trên, hãy ghi đúng : MASJID

- Tên nguyên gốc Arab là: Masjid (Thánh đường là tên tạm dịch theo tiếng Việt nhưng chưa chuẩn xác).

- Ngoài Masjid ra còn có Surao (Tiểu Thánh đường). Nhưng nên gọi Surao là chính xác hơn.

- Magik là phiên âm từ “Masjid” (Tạm dịch theo tiếng Việt là “Thánh đường” chứ không thể gọi “Chùa”).

@ Masjid (Magik) Chăm Bani ở Bình Thuận

Hiện nay ở Bình Thuận có 10 thánh đường của người Chăm Bani, trong đó có 2 thánh đường dùng từ: MESJID, đó là Thánh đường Bình Thắng và Thánh đường Giang Mâu.

i). Huyện Bắc Bình gồm có 6 thánh đường được bố trí ở 2 xã Phan Thanh và Phan Hòa.

i1). Xã Phan Thanh gồm có 3 thánh đường:
1.Sang Magik Palei Caraih (Thánh đường Châu Hanh),
2. Sang Magik Palei Njar (Thánh đường Thanh Kiết ),
3. Sang Magik Palei Cakak (Thánh đường Cảnh Diễn).

i2). Xã Phan Hòa gồm có 3 thánh đường:
1. Sang Magik Palei Canat (Thánh đường Bình Thắng),
2. Sang Magik Palei Aia Mamih (Thánh đường Bình Minh),
3. Sang Magik Palei Dik (Thánh đường Bình Hòa).

ii). Huyện Tuy Phong có 1 thánh đường:
1. Sang Magik Palei Karang (Thánh đường Vĩnh Hanh)

iii). Huyện Hàm Thuận Bắc có 2 thánh đường:
1.Sang Magik Palei Lem-Ber (Thánh đường Lâm Thành)
2. Sang Magik Palei Muw (Thánh đường Giang Mâu)

iv). Huyện Tánh Linh có 1 Thánh đường:
1. Sang Magik Palei Bicam (Thánh đường Bicham)

v) Huyện Hàm Tân và Huyện Hàm Thuận Nam có 2 xã người Chăm là Tân Thắng và Tân Thuận nhưng hiện nay chưa có Thánh đường.

Masjid (Magik) Palei Canat (ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ   ꨌꨗꩅ )/ (Thánh đường Bình Thắng)

Masjid (Magik) Palei Muw (ꨟꨈꨪꩀ  ꨚꨤꨬ   ꨟꨭꨥ)/ (Thánh đường Giang Mâu)

Lưu ý: - Khi viết chữ Chăm thì dùng từ: MAGIK (ꨟꨈꨪꩀ)

- Khi viết tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Latin khác thì dùng từ Quốc tế: MASJID