TS. Thành Phần lập nhóm can thiệp Hội đồng Sư cả

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:33 PM

Sau khi đơn kiến nghị của Ts. Thành Phần gửi Ban Tôn giáo Chính phủ bị Hội đồng Sư cả (HĐSC) tẩy chay, TS. Thành Phần liền kêu gọi lập nhóm với tên GROUP HĐSC gồm 14 thành viên do ông Kiều Trung (Palei Katuh) làm Admin. Đây là nhóm gồm những người thân cận của TS. Thành Phần để bày chuyện vô bổ không thuộc trách nhiệm của mình nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ của HĐSC.

Trong GROUP HĐSC 14 thành viên, TS. Thành Phần có chê bai ông Đổng Dương Long (Thư ký HĐSC) là người không biết chữ Chăm, kiến thức kém cỏi lại bảo thủ,… (Được biết ông Đổng Dương Long là trí thức Chăm ở palei Baoh Hadeng tốt nghiệp ĐHĐL thời trước, hiện đang đảm trách thư ký HĐSC).

Tin nhắn của TS. Thành Phần chê bai ông Đổng Dương Long nội dung như sau:

“Ông Long không biết chữ Chăm thì làm sao mà biết thế nào đúng hay sai.”

“Điều này cho thấy rằng Ban thư ký rất kém cỏi nhưng lại bảo thủ không muốn học hỏi.”

“Nếu góp ý đi nữa cũng không muốn tiếp thu đâu? Không biết tương lai HĐSC này sẽ đi đến đâu khi mà Ban thường trực vẫn còn tiếp tục vận hành HĐSC.”

Hình 1. TS. Thành Phần chê bai ông Đổng Dương Long không biết chữ Chăm, kiến thức kém cỏi, bảo thủ,...

Trước đó TS. Thành Phần cũng tạo GROUP BANI GIÁO gồm 56 thành viên, trong đó TS. Thành Phần kể công và phàn nàn HĐSC và thư ký Đổng dương Long với 2 nội dung như sau:

"Trong mùa Ramawan vừa qua tôi cũng tìm cách phát biểu trong các Haluw sang Magik ở Ninh Thuận và giải thích rất cặn kẻ và đề nghị HĐSC cần phải làm đơn đề nghị gấp trình lên Ban Tôn giáo để bỏ từ HỒI GIÁO chỉ lấy tôn giáo BANI thôi. Nhưng cả Po Gru và Ban Thường trực HĐSC bỏ ngoài tai không muốn nghe điều này. Vấn đề này tôi đã trình bày và giải thích rất rõ và rất kỷ trong HĐSC Bani Ninh Thuận. Nhưng tiếc rằng Ban Thường trực HĐSC Bani Ninh Thuận không tiếp nhận ý kiến của tôi."

"Tôi cũng đã gọi điện thoại nhiều lần cho thư ký Đổng Dương Long nhưng Anh Long cũng không muốn nghe những lời tôi đề nghị. Tôi cũng gọi điện thoại cho Imam Thị (Thư ký HĐSC NT) nhiều lần để giải thích cần làm đơn kiến nghị ngay. Nhưng bị Imam Thị từ chối".

 

Hình 2. TS. Thành Phần kể lể HĐSC không tiếp thu ý kiến

Trong hai nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận tập trung điều hành tốt các hoạt động trong từng bổn đạo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con tín đồ; động viên cùng nhau “sống tốt đời, đẹp đạo”. Với sự nỗ lực của các vị chức sắc, chức việc và tín đồ trong toàn đạo luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia tốt các phong trào ở địa phương, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nội quy, quy chế của Hội đồng Sư cả. Các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo với tinh thần tiết kiệm, đảm bảo thuần phong mỹ tục, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu hỏi được đặt ra, HĐSC là trách nhiệm của các vị chức sắc, Ban thường trực, Ban Thứ ký, nhưng tại sao TS. Thành Phần can thiệp quá sâu vào chuyện này. Có thể nói Cầm đèn chạy trước ôtô, tapa mbaok, hay tapa salao các vị chức sắc. Những việc làm này có tác hại rất lớn trong cộng đồng Chăm hiện nay và cụ thể là gây chia rẻ đoàn kết trong nội bộ HĐCS.

Rất mong cộng đồng Chăm Bani và những vị chức sắc hãy sáng suốt đừng để những bàn tay lông lá bên ngoài lôi kéo nhằm chia rẻ phe phái trong HĐSC.

Đọc toàn nội dung bài này trên PDF