Thành Đài - bằng Thạc sĩ giả - Tiến sĩ giả - Xác minh của Đại Sứ quán Ukraina

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:49 PM

Theo Champaka.info, Thành Đài suốt thời gian ở Ukraine không có bằng cấp gì, rồi dấn thân vào con đường mạo hiểm làm bằng Thạc sĩ giả rồi đến tiến sĩ giả để lừa gạt thiên hạ. Đây là hành động vô văn hóa và vô trách nhiệm có thể làm tổn thương đến danh dự dân tộc, vì người nước ngoài có thể hiểu rằng dân tộc Chăm có bản sắc xảo trá và gian lận, mặc dù dân tộc Chăm không ai dám làm những chuyện này.