Bàn phím Cham - Rumi dòng điện thoại Android

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Oct 9, 2018, 6:39 AM

Cham Rumi là bộ gõ chữ Cham Thrah hữu ích dùng trên điện thoại dòng Android. Là ứng dụng gồm hai chức năng: bàn phím Cham Thrah và bàn phím Rumi Cam (gõ Rumi Cam tự động chuyển Thrah). Đây là phiên bản (Version 1.0), phát hành ngày (Released on Oct 7, 2018), trên Google Play Store. Và đăng trên trang web: kauthara.org, và Facebook: Putra Podam.

- Bàn phím chữ Thrah được thiết kế theo thứ tự bảng chữ cái Cham Thrah, nên việc ứng dụng gõ chữ Thrah trên điện thoại rất nhanh và thuận lợi. Bàn phím chữ Thrah, được thiết kế giống bàn phím Cham Thrah Keyboard. Đây là bàn phím gõ chữ Thrah rất “hot” hiện nay, cùng với bàn phím Champa keyboard.

- Bàn phím Rumi Cam (gõ Rumi Cam tự động chuyển Thrah) được thiết kế theo thứ tự bàn phím chuẩn gồm: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M. Tuy nhiên bàn phím Rumi Cam gỡ bỏ 5 ký tự: Q F Z X V, vì Rumi Cam không có những ký tự này.

Bàn phím Rumi Cam, được bổ sung hai nút: nút gạch ngang (-) và dấu Baluw ( ꨩ ).

- Nút gạch ngang (-), để gõ một số loại từ có gạch nối như: ca-uh, da-ar, dun-ya, ta-ala, ta-aong, ta-at, tha-un, jum-at, ka-ing, pa-mbeng,... Lý do dùng phương án này vì Putra Podam chưa có thời gian nhập từ vựng của các tự điển như: Aymonier, Moussay, Sakaya,...
Ví dụ: 
ca-uh (ꨌꨂꩍ) - cauh (ꨌꨮꨭꩍ)
dun-ya (ꨕꨭꩆꨢ) - dunya (ꨕꨭꨐ)
tha-un (ꨔꨂꩆ) - thaun (ꨔꨮꨭꩆ),...

- Nút dấu Baluw (ꨩ ), để hỗ trợ chèn dấu (Baluw) tùy người sử dụng.

Ví dụ: Jalan (ꨎꨤꩆ). Có người dùng Baluw trên Ja: (ꨎꨩꨤꩆ), có người thích dùng Baluw trên La: (ꨎꨤꨩꩆ)

+ Các nút tiện ích khác:

- aa = â (ꨲ ), amaa = amâ ( ꨀꨟꨲ )

- ee = é, katee = katé (ꨆꨓꨯꨮ )

- ii = ( ꨫ ) , binii = ꨝꨪꨗꨫ  (bini )

- n (ꨗ), nn (ꨘ)

- m(ꨟ) , mm (ꨠ)

- s (ꨧ), ss(ꨦ)

- p(ꨚ), pp(ꨛ)

Lưu ý: Hiện nay font hệ thống chưa hiển thị đồng bộ trên các trình duyệt (Browser), vẫn còn một ít lỗi. Bởi phiên bản font release chưa cập nhật vào hệ thống Google.

Lỗi thường gặp ở SAMSUNG: từ saai, và tất cả phụ âm Cham ghép với “r”, như: pr, gr, tr, kr,...

Một số dòng Android khác như Huawei, không bị lỗi trên.

I. Cài đặt Cham Thrah Keyboard: (Install Cham Thrah Keyboard)
Để cài đặt bộ gõ Cham Thrah Keyboard, thực hiện các bước sau:
(To install read the steps below):

- Step 1: Trên điện thoại Android nhấn biểu tượng Play Store, gõ cham rumi, sẽ xuất hiện hình F1.
(On Android, select Play Store, input cham rumi, will show figure F1)

- Step 2: Nhấn vào biểu tượng Cham Thrah Keyboard xuất hiện INSTALL như hình F2.
(Tap on Cham Thrah Keyboard, will show Install icon as figure F2).

- Step 3: Nhấn nút Install, chương trình sẽ cài đặt xuất hiện Open như hình F3.
(Tap on Install, will show Open icon as figure F3).

Lúc này cài đặt đã thành công. (The installation was successful).

- Step 4: Nhấn nút OPEN, màn hình xuất hiện như hình F4.
(Tap on Open, the Interface will show as figure F4).

- Step 5: Chọn nhấn nút ENABLE để bật Cham Thrah như hình F5.
(Tap on the Enable button to turn on Cham Thrah as shown in Figure F5).

- Step 6: Chọn nhấn nút SELECT để chọn gõ Cham Thrah như hình F6.
(Tap on the Select button to select Cham Thrah keyboard as shown in Figure F6).

- Step 7: Nhấn vào TEXT: Kiểm tra giao diện nhập chính CA(Cam) và RU(Rumi) như hình F7, F8)
(Text area, to test the input as shown in Figure F7& F8).

- Step 8: Nhấn vào nút CA (Cam) hay RU (Rumi): Để chuyển đổi qua lại cách thức gõ chữ Cham hay chữ Rumi như hình F7, F8.
(Tap on button CA (Cam) or RU (Rumi) to select typing Cam Thrah or Rumi Cam. As shown in Figure F7, F8.

- Step 9: Nhấn nút bàn phím (Ngôn ngữ), chọn NHANH BÀN PHÍM, nút này để chuyển đổi qua lại chọn bàn phím chữ Cham và tiếng Việt (Laban Key) như hình F9.
(Tap on the Language button, shortcut to select keyboard as shown in Figure F9).

- Step 10: Sau khi thực hiện các bước thành công các bạn có thể gõ tin nhắn trên các giao diện messenger. (After successful all the steps as above you can type the message on the messenger interface.)
Chúc các bạn cài đặt thành công. (Wish you a successful installation).

 

Facebook: Putra Podam
Website: kauthara.org
Katé: 9/10/2018