Đại lễ khánh thành: Bimong Po Cei Khar Mah (Mâh) Bangu (Bingu)

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Jan 4, 2019, 2:42 AM

ꨝꨪꨟꨯꩂ  ꨛꨯꨮ  ꨌꨬ  ꨇꩉ  ꨟꩍ (ꨟꨲꩍ)  ꨝꨊꨭ  (ꨝꨪꨊꨭ)

Bimong Po Cei Khar Mah (Mâh) Bangu (Bingu)

 

Bimong Po Cei Khar Mah Bangu [ꨝꨪꨟꨯꩂ  ꨛꨯꨮ  ꨌꨬ  ꨇꩉ ꨟꩍ ꨝꨊꨭ] tên tiếng Việt: “Lăng Cậu Hoa”, tọa lạc trên địa bàn thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ tờ trình xin phép tổ chức Đại lễ khánh thành, lễ sẽ diễn ra trong bốn ngày:

- Ngày thứ nhất, thực hiện lễ thánh tẩy, lễ tụng đại kinh.

- Ngày thứ hai, thực hiện lễ tế thần lửa, lễ cúng tạ, lễ thọ lộc.

- Ngày thứ ba, thực hiện lễ mộc dục, lễ thỉnh y trang - sắc phong, đại lễ cầu an,...

- Ngày thứ tư, thực hiện lễ múa cúng tế trâu, đón tiếp quan khách, văn nghệ chào mừng, khai mạc khánh thành, lễ cúng tạ Lăng mới, tiệc chiêu đãi và bế mạc.

Thông tin Đại Lễ xin gửi đến bà con gần xa.