“Ndua phuel” mang nghĩa “Cảm ơn” [Thầy Lưu Quang Sang]

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Jan 7, 2019, 4:28 AM

LINKNghe Video clip Thầy Lưu Quang Sang giải thích “Ndua Phuel” mang nghĩa “cảm ơn”

Khi muốn bày tỏ thái độ biết ơn đối với ai đó, thì xưa nay người Chăm thường chỉ dùng từ “Ndua Phuel” mang nghĩa “Cảm ơn”.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây một số giới trẻ thường dùng từ “Karun” mang nghĩa “Cảm ơn” như một trào lưu mà chưa hiểu rõ nội dung như thế nào?

Nhân dịp gặp Thầy tại Sacramento (Hoa Kỳ), Putra Podam có interview nhờ thầy giải thích từ “Cảm ơn” theo Chăm nên dùng từ nào? [Nhân đây,Putra Podam xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho buổi trao đổi này].

Theo Thầy:

Từ “Cảm ơn” [Thank You] người Chăm nên dùng “Ndua Phuel” là chính xác hơn. Còn từ “Ndua Karun” là không chính xác.

Ngoài ra người Chăm còn dùng từ “Ndua aen” mang nghĩa “Cảm ơn”.

Để bảo tồn chữ chữ Chăm nói chung và làm sáng tỏ tiếng nói Chăm hãy dùng từ Cảm ơn của người Chăm đúng nghĩa.

Ndua dhar phuel: Cảm ơn

Ndua dhar: Cảm ơn

Ndua phuel: Cảm ơn

Ndua aen: Cảm ơn

Ndua aen ngai: Cảm ơn

Thau dhar: biết ơn

Thau phuel: biết ơn

Thau dhar phuel: biết ơn

LINK: Nghe Video clip Thầy Lưu Quang Sang giải thích “Ndua Phuel” mang nghĩa “cảm ơn”