Ndua phuel Amaik ama [Kiều Đại Thọ]

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Jan 8, 2019, 3:29 AM

LINK: Interview gru Kiều Đại Thọ, về ndua phuel, ndua dhar phuel

Xưa nay khi muốn bày tỏ đến sự biết ơn thì ông bà chúng ta thường dùng cụm từ “Dhar phuel”, “Ndua phuel” hoặc “Ndua dhar phuel

Sau khi Interview Gru Lưu Quang Sang tại Sacramento, Putra Podam có interview tiếp gru Kiều Đại Thọ tại San Hose (Hoa Kỳ) về cụm từ “Dhar phuel” hay “Karun” khi nói đến cụm từ “Cảm ơn”. [Nhân đây, Putra Podam xin cảm ơn Gru Kiều Đại Thọ đã dành thời gian cho buổi nói chuyện đầy ý nghĩa này].

Theo Gru Kiều Đại Thọ,

Khi muốn nói từ “Cảm ơn” thì người Chăm nên dùng từ “Ndua Phuel” cũng giống như tiếng Mỹ dùng là “Thank You”.

Còn từ “Karun” không dùng cho mang nghĩa “Cảm ơn”.

Ngoài ra, từ ‘Aen ngai” mang nghĩa “Ân nghĩa”.

 

Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn hai bậc sinh thành

Cha mẹ lúc nào cũng mong con được mạnh khỏe bình yên, học hành nên danh, có đức, có tài, có tâm, có tầm....

Bài hát:  NDUA PHUEL AMAIK AMÂ [KIỀU ĐẠI THỌ]

Ndua phuel amaik amâ, pajieng anâk siam makrâ.

Ndua phuel amaik amâ, raong anâk hu angan jâ.

Dharmâk amaik amâ yuw cek glaong, yuw aia haluw kraong, nduec grep nagar palei.

Ndua phuel amaik amâ, anit anâk pataow pakai.

Praong mai nao bac, tuei jalan hadah hadai.

Ngap mbeng hu jién padai, daong hai adei saai mik wa, mâng urang kanda pokja.

Amaik amâ ley! matai nao palai pajua, lihik amaik amâ di dunya, aia mata ni brai brai

Talah nao pandik pandua phik hatai, dharmâk yuw cek glai, hatai anâk oh mada wer.

Hader tel mâbuk mâbel, hatai anâk daok kaner, su-auen malam harei.

Urang daok amaik amâ siam wak rei, inâ amâ drei tuei muk kei, mbuah kar ka then mâjua....

TIẾP...

LINK: Interview gru Kiều Đại Thọ, về ndua phuel, ndua dhar phuel

Bài liên quan:

1. Nghe Video clip Thầy Lưu Quang Sang giải thích “Ndua Phuel” mang nghĩa “cảm ơn”

2. Cảm ơn dùng Dhar phuel hay từ Karunhttps://kauthara.org/article/115