Gru Thành Phú Bá: Lời dặn dò cho cựu học sinh trường trung học Po Klaong

Written by Putra Podam
In category Văn hóa
Jan 23, 2019, 5:43 AM

Khi muốn nhắc đến cơ sở giáo dục và đào tạo đầu tiên của sắc tộc Chăm, thì người Chăm luôn luôn biết đến Quận An Phước (Trường Trung học An Phước) và coi đây như là nơi đặt Bộ Giáo dục đầu tiên đào tạo nhân tài cho dân tộc Chăm. Tiếp nối Trường Trung học An PhướcTrường Trung học Po Klaong (viết tắt từ tên Po Klaong Garay).

Nhân dịp gặp Gru Thành Phú Bá (Gru Mbah) tại Sacramento, Putra Podam interview, và Gru cho biết một vài điểm:

Trường Trung học Po Klaong là Trung tâm nghiên cứu và đào tạo của Chăm. Trường đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho xã hội Chăm nói riêng và cho đất nước nói chung. Ngày nay nhiều cựu học sinh trường Po Klaong đã thành đạt, học vấn cao, vị trí lãnh đạo và có vai vế trong xã hội...

Gru Mbah mong muốn cựu học sinh trường Po Klaong nên thành lập “Hội Ái hữu Cựu học sinh trường Po Klaong” để có nơi tập trung sinh hoạt, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm sống, kỹ năng mềm, cho những  thế hệ nối tiếp...

Đọc bài viết:

1.Gru Thành Phú Bá, dặn dò cựu học sinh trường Po Klaong

https://www.youtube.com/watch?v=NgpR_m_ANBM&t=40s

2. Sự hình thành trường Trung học An Phước 

3. Từ Trường Trung học An Phước đến thành lập trường tRung học Po Klaong