Những xâu chuỗi ngụy biện của nhóm Ts. Thành Phần nhằm hạ bệ Po Allah

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:30 PM

Người Chăm ai cũng biết Po ALLAH là Đấng tối cao và duy nhất đối với người Chăm Bani, nay đã bị các nhóm muốn hạ bệ và tìm cách thay thế bởi Po KUK, một tên Po có trong huyền thoại Sấm thế ký của Chăm Balamon ra dời khoảng thế kỷ 17. Việc nhóm Thành Phần và InraSaranhằm lôi kéo Bani về ảnh hưởng Balamon hay Phật giáo, là mục tiêu để xóa bỏ Po ALLAH khỏi tâm thức của người Chăm Bani. Đây là việc làm sai trái, xáo trộn trong cộng đồng Chăm Bani hiện nay. Rất mong những người Chăm Bani cần bình tỉnh, thông minh để nhận biết việc làm sai trái của nhóm trên hầu đưa ra nhận định đúng đắn hơn.