Tin nhanh - SUK YENG tại Haluw PaMblap Klak - An Nhơn

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:32 PM

Theo thông lệ, định kỳ 03 năm một lần, người Chăm theo Hồi giáo Bani ở tỉnh Ninh Thuận rộn ràng tổ chức lễ hội Suk-yeng. Lịch trình lễ hội Suk-yeng theo truyền thống tổ chức vào các ngày thứ Sáu tuần tự qua 07 Sang Magik (Majid) trong toàn tỉnh, năm nay khai mạc vào thứ sáu ngày 03/01/2020 tại Thash đường Bani Thành Tín, kết thúc tổng kết lễ hội vào thứ sáu ngày 14/02/2020 tại Thánh đường Bani Tuấn Tú.

- Lễ hội SUk Yeng Cuah Patih diễn ra ngày 3/1/2020 thành công tốt đẹp

- Lễ hội SUk Yeng Haluw Ram diễn ra ngày 10/1/2020 thành công tốt đẹp

- Lễ hội SUk Yeng Haluw Baoh Deng diễn ra ngày 17/1/2020 thành công tốt đẹp

- Đón tiếp lễ hội Suk Yeng tại Haluw Cang ngày 24/1/2020 thành công tốt đẹp

4 Thánh đường (Magik) ở trên đều sử dụng Băng Rôn của tổ chức: HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HỒI GIÁO BANI TỈNH NINH THUẬN

HÔM NAY,  Haluw Pamblap Klak tổ chức Suk Yeng vào ngày31/1/2020. Trước khi tổ chức có nhiều tin đồn là An Nhơn không lấy tên tổ chức: " HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HỒI GIÁO BANI TỈNH NINH THUẬN" MÀ SẼ BỎ TÊN HỒI GIÁO BANI

+ Khi đó trên Facebook Khik Ilimô đăng Băng rôn tên tổ chức 1). không có từ Hồi giáo, 2). SUK viết thành XUG, 3). YENG viết thành YƠNG

+ Trên trang Acar Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng đi thiết kế Băng Rôn cũng không có từ Hồi giáo

 

Vì thông tin An Nhơn sẽ  thiết kế Băng Rôn khác với tên tổ chức, nên HĐSC đã họp lấy ý kiến dân chủ về tên gọi. Kết quả số phiếu đồng chiếm 65% , và số phiếu phản đối chiếm 35%. Nghĩa là kết quả đồng thuận cao lấy tên tổ chức: HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HỒI GIÁO BANI TỈNH NINH THUẬN

Và hôm nay tình hình đã thay đổi, tại Haluw Pamblap Klak đã lấy tên đúng với tên tổ chức là: HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HỒI GIÁO BANI TỈNH NINH THUẬN

Việc Hội đồng chức sắc An Nhơn quyết định lấy đúng tên tổ chức là việc làm đúng đắn, tôn trọng tổ chức sắc và  HĐSC, đồng thời tôn trọng ý nguyện của người dân Chăm và tôn trọng Chính quyền.