Đơn cứu xét tổ chức tháng chay tịnh Ramadan 2020

Written by Po Dharma
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:51 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN CỨU XÉT

TỔ CHỨC THÁNG CHAY TỊNH RAMAWAN 2020

 

Kính gửi :

- Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận;

- Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

 - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận;

 - Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận

Theo văn bản số: 1365/UBND-KGVXNV, ngày 10 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức lễ tảo mộ, lễ cúng gia tiên và tháng lễ Ramawan trong tình hình dịch bệnh COVID19. Và chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID19 trong việc tổ chức lễ Ramawan.

Trong nội dung văn bản số: 1365/UBND-KGVXNV đoạn 1 nêu:

“Đề nghị chức sắc, chức việc, tu sĩ và bà con tín đồ Hồi giáo Bani dừng triệt để việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo tại các chùa Bani tronh tỉnh; dừng thực hiện việc tảo mộ tại các nghĩa trang của người Chăm Bani và dừng tổ chức tháng tịnh chay của các chức sắc, chức việc, tu sĩ tại các cơ sở tôn giáo của Hồi giáo Bani trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức Tết Ramawan tại các gia đình không tập trung người theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình”.

Căn cứ vào văn bản 1365/UBND-KGVXNV, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận có văn bản số: 046/CV-BC-HĐSC ngày 13/4/2020 thông báo cho chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ Hồi giáo Bani thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận.

Nhận được thông báo của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani về việc “dừng tổ chức lễ tảo mộ”, “dừng nghi lễ tháng tịnh chay Ramawan tại thánh đường”, “cho phép tổ chức lễ cúng gia tiên”, thì chức sắc tu sĩ nói riêng cũng như tín đồ Hồi giáo Bani nói chung rất thắc mắc về văn bản đã ban hành cũng như rất lo lắng về nghĩa vụ cúng ông bà tổ tiên trong năm nay.

Theo phong tục người Chăm Bani, Lễ tảo mộ của người Chăm bắt đầu từ ngày 21/4/2020 đến 23/4/2020; lễ cúng gia tiên được tổ chức từ chiều 23/4 đến hết hết chiều ngày 24/4; lễ  Ramawan vào thánh đường sẽ được tổ chức từ tối ngày 24/4/2020.

Theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, nhất trí tiếp tục thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16 ít nhất đến hết 22/4 tại một số địa phương.

Trong tình hình toàn dân đang thực hiện chủ trương của Chính phủ và lãnh đạo các cấp về phòng chống dịch COVID19, cộng đồng Chăm Bani Awal đang thực hiện rất tốt việc giản cách theo quy định. Cũng trong thời gian này, lễ Ramawan cũng như một số lễ liên quan của tín đồ Hồi giáo Bani bắt đầu từ ngày 21/4/2020. Để bà con Chăm được thực hiện các lễ liên quan như tảo mộ, cúng gia tiên, và và tháng tịnh chay Ramawan được trọn vẹn, nay cộng đồng Chăm Bani Awal kính trình lên các cấp Lãnh đạo cho phép bà con được tổ chức lễ Ramawan với thời gian và cách thức phù hợp với phong tục tập quán, đồng thời tuân thủ đúng theo tinh thần Chỉ thị chỉ đạo của các cấp.

Kính trình Lãnh đạo các cơ quan chức năng xem xét việc tổ chức và đưa ra cách thức tiến hành phù hợp, đúng quy trình giản cách, để chức sắc, tín đồ Hồi giáo Bani thực hiện tháng tịnh chay Ramawan đúng như nguyện vọng.

Rất mong sự giúp đỡ và cho phép của các cấp Lãnh đạo trong thời gian sớm nhất để bà con Chăm Bani thực hiện tốt bổn phận của mình với ông bà tổ tiên, đồng thời thực hiện tốt vai trò công dân theo tinh thần thượng tôn pháp luật. 

 

TM. tín đồ Hồi giáo Bani tại Bình Thuận

TS. Văn Ngọc Sáng

Đường dẫn đọc Đơn Cứu Xét