Lễ tảo mộ Bani Awal trong đại dịch Covid-19

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:51 PM

Người Chăm Bani Awal, hàng năm vào gần cuối tháng Shaban (Islam lịch) để chuẩn bị đón tháng Ramadan (tháng thực hiện lễ thức nhịn) thì cộng đồng Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận chuẩn bị đi tảo mộ. Nhưng năm nay 2020, trước đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và các văn bản liên quan chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID19 trong việc tổ chức lễ Ramawan.