Đơn cứu xét hỏa tốc xin hành lễ tháng Ramadan

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:53 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ HỎA TỐC

XIN KIẾN NGHỊ ĐƯỢC HÀNH LỄ THÁNG RAMADAN

 

Kính gửi :

            - Ban Thường trực tỉnh Ủy Bình Thuận;

            - Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận;

            - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận;

            - Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

            - Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh;

            - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận;

            - Huyện Ủy Bắc Bình;

 

Thực hiện Công văn số 1420/UBND-KGVXNV, ngày 16 tháng 04 năm 2020, của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai và cách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại số: 158/TB/TB-VPCP ngày 16/4/2020.

Nhận được thông báo trên, HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận, chức sắc và tín đồ đã thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh.

Theo phong tục người Chăm Bani Awal lễ  Ramadan sẽ được tổ chức tại thánh đường vào tối ngày 24/4/2020.

Theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, nhất trí tiếp tục thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16 ít nhất đến hết 22/4 tại một số địa phương.

Theo phong tục của Chăm Bani Awal, nếu không hành lễ tháng Ramadan, thì các chức sắc không được thực hiện các nghi lễ tôn giáo như đám tang, đám cưới, đám Katan , Kareh, đám Phuel, và nhiều lễ tục khác.

(Theo chỉ thị 15 việc tụ tập không quá 10 người, vậy chức sắc Bani Awal chỉ cần vào thánh đường 9 người để  hành lễ và chấp hành đúng quy định giản cách xã hội).

Kính trình Lãnh đạo các cơ quan chức năng xem xét việc tổ chức và đưa ra cách thức tiến hành phù hợp, đúng quy trình giản cách, để chức sắc, tín đồ Bani Awal (Hồi giáo Bani) thực hiện tháng tịnh chay Ramadan đúng như nguyện vọng.

Rất mong sự giúp đỡ và cho phép của các cấp Lãnh đạo trong thời gian sớm nhất để bà con Chăm Bani thực hiện tốt bổn phận của mình với ông bà tổ tiên, đồng thời thực hiện tốt vai trò công dân theo tinh thần thượng tôn pháp luật. 

California, ngày 22 tháng 4 năm 2020

TM. Chủ tịch Hội Bani Awal USA

TS. Putra Podam

 

-------------------------------------

 

Theo quan sát của ống kính ZING vào ngày hôm nay, người dân vẫn đi lại và sinh hoạt bình thường trên đường phố và quán nhậu, như hình đưới đây.