Thông báo mở cửa thánh đường của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:53 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 California, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

SỞ NỘI VỤ ĐỒNG Ý MỞ CỬA THÁNH ĐƯỜNG THÁNG RAMADAN

 

Theo Công văn số: 874/SNV-TG của Sở Nội Vụ tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 24/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện Công văn số 1531/UBND-KGVXNV của UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 23/4/2020, về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong tình hình mới đã được thông báo cụ thể nêu:

“…Khi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, những người tham gia phải đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 như: số lượng người tham gia không quá 20 người / 1 lần tổ chức hoạt động, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, theo dõi thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc, đảm bảo tốt an ninh, trật tự…”

Căn cứ vào nội dung Công văn ở trên, thì:

  1. Hội Đồng Sư Cả Hồi Giáo Bani Tỉnh Bình Thuận, các Chức sắc, Chức việc, và Tín đồ thuộc Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận được mở cửa thánh đường và hành lễ tháng Ramadan tại thánh đường đúng theo lịch trình.
  2. Đảm bảo số lượng người tham gia không quá 20 người / 1 lần tổ chức hoạt động.

Nay, Hội Tôn Giáo Bani Awal USA, thông báo cho Hội đồng Sư cả, Ban Thư ký, Ban Thường trực, các chức sắc, chức việc, và tín đồ Bani Awal thuộc tỉnh Bình Thuận được biết để chuẩn bị và mở cửa thánh đường hành lễ tháng Ramadan đúng thời gian kịp thời.

Công văn của Sở Nội Vụ, UBND tỉnh Bình Thuận cho phép HĐSC và tín đồ Bani Awal được hành lễ tháng Ramadan năm 2020 là sự quan tâm và giải quyết kịp thời về việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt Hội Tôn giáo Bani Awal USA, cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, UBND, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. HĐSC và tín đồ Bani Awal tại các cơ sở thánh đường (Magik) sẽ thực hiện tốt chỉ đạo của UBND và quy định của Bộ Y Tế để được thực hiện tốt bổn phận của một tín đồ đối với thượng đế và ông bà tổ tiên đồng thời thực hiện tốt vai trò công dân theo tinh thần thượng tôn pháp luật. 

 

TM. Chủ tịch Hội Bani Awal USA

TS. Putra Podam

 

LINK TOÀN NỘI DUNG THÔNG BÁO