Nhận định xã hội Chăm qua tranh luận bài viết trên Facebook

Written by admin
In category Tin tức
Jun 8, 2020, 6:25 PM

Đây là bài viết ghi lại những cuộc tranh luận của cộng đồng Chăm nói về thuật ngữ tôn giáo. Những người tham gia chính trong cuộc tranh luận này toàn là đồng đạo Asulam. Nhưng bất đồng về cách dùng thuật ngữ. như:

- Theo ký tự Latin tiếng Anh được ghi: A-L-L-A-H, ghép lại thành "ALLAH", đôi khi được ghi thành những chữ : ilahi, ilah hay allah,... Nhiều tài liệu nước ngoài dùng từ allah, những còn nhiều tài liệu khác vẫn ghi: ilahi hay ilah,... Và từ "Islam" theo tiếng Việt ghi: Hồi giáo. Ban Tôn giáo công nhận tôn giáo "Hồi giáo", chứ không phải tôn giáo "Islam". Trong khi ở Việt Nam có hai hệ phái, nên thường được phân biệt bởi: "Hồi giáo Islam" và "Hồi giáo Bani".

(Quý vị đi kiện họ đi, tại sao không dùng từ Islam mà dùng từ Hồi Giáo trong các văn bản.), (Vì họ đang viết bằng tiếng Việt, chứ không tiếng mà quý vị đang quan tâm).

Trong khi: Tiếng Chăm gọi là Po, Po Awlluah, Po Lingik, (Tín đồ Islam đi cấm họ đi).

Người Do Thai gọi: Jehova, elohai là Thượng đế, Thiên Chúa,...

Người Malay gọi: Tuhan là Thượng đế, Thiên Chúa,.... Nhưng chú ý, ở Indonesia, tín đồ Công giáo lâu nay dùng từ "Tuhan" để chỉ định Thiên chúa. Nhưng ngày nay, họ thay đổi không dùng "Tuhan" nữa mà dùng từ tiếng Anh: "ALLAH" để chỉ định "Thiên chúa." Vậy ngày ngày nay người Indonesia dùng Tuhan thường chỉ định Thiên Chúa, thay cho ALLAH.

Nhưng ngược lại, Tín đồ Công giáo ở Malaysia, không muốn dùng "Tuhan" để chỉ định Thiên Chúa nữa, mà muốn thay từ "Allah" để chỉ định Thiên Chúa như bên Indonesia thì phía Chính phủ không cho phép, nghĩa là Indonesia dùng được từ ALLAH chỉ định Thiên Chúa là "Tuhan", nhưng Malaysia không được dùng được từ ALLAH để chỉ định Thiên Chúa là "Tuhan".

Vậy ở đây không còn là chuyện đúng hay sai nữa, mà là thói quen cách sử dụng thuật ngữ hay sự quan tâm của tổ chức hay sự chi phối bởi Chính Phủ. Nhưng thói quen có thay đổi được không? Xin thưa HOÀN TOÀN ĐƯỢC. Nghĩa là mình thích là nó đúng và không thích là nó sẽ sai.

Ví dụ: Trong cuốn Thiên kinh Koran đầu tiên do người Ấn Độ xuất bản năm 1945, dịch đoạn này tạm là:

“Bismillaahir Rahmaanir Raheem”.

***[Nhân danh Allah Đấng rất mực TỪ BI, Đấng rất mực HỈ XẢ / THƯƠNG XÓT].

Vậy đoạn dịch trên có sai không? xin thưa là KHÔNG SAI. Và không ai có ý kiến gì cả. Mãi sau này người ta cảm thấy dịch như vậy giống PHẬT GIÁO, nên tìm cách dịch khác như ngày hôm nay là:

*** [Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung].

*** Như vậy là thuật ngữ thay đổi theo thời gian***

********Tương tự, trước kia, tín đồ Islam đã từng dùng Chuông để để kêu gọi tín đồ, nhưng việc sử dụng Chuông thì giống bên Thiên Chúa giáo, nên một số người khuyên nên dùng cái Tù Và, hay cái Sừng giống như người Do Thái, về sau dùng trống, rồi sau một thời gian qua giấc mơ mà một tín đồ thuật lại, thì Thiên sứ của Allah liền cần cách dùng người hô to. Thế là Thiên Sứ của Allah nói: “Này Bilal, anh hãy đứng lên gọi mọi người đến Salah đi” (Albukhari: 579, Muslim: 377).

****** Như vậy cách gọi người Azan (Bang) thay đổi theo thời gian*****

(Tôi biết tín đồ Islam thích dùng chữ: A-L-L-A-H, viết gọn là ALLAH, đây là chữ tiếng Anh chứ không phải Arab, tại sao quý vị là những người ngoan đạo không đi ghi chữ Arab, mà ghi Latin theo tiếng Anh?).

 

- Tương tự liên quan, "Masjid" theo tiếng Việt chính thức dùng "Thánh đường", không không phải "Thiên đường", hay không phải "Nhà thờ". Thứ nhất "Nhà thờ" thì bên Công giáo đã dùng, còn "Thiên đường" tại sao không chọn mà lại chọn "Thánh đường", trong khi Allah không phải là Thánh, mà là Thượng đế, Thiên chúa, Chúa trời, Đức Chúa trời, Ông trời, Đấng Tạo hóa, Đức vua của Nhân loại,...

 

- Tương tự liên quan, "Surao", theo tiếng Việt chính thức dùng " Tiểu Thánh đường",

- Tương tự tất cả tên làng người Chăm, dù đã có tiếng Chăm từ xưa, nhưng người Việt vẫn đặt tên theo tiếng Việt như: Cuah Patih (Thánh Tín), Katuh (Tuấn Tú), Canat (Bình Thắng), Dik (Bình Hòa),...

- Tương tự, tất cả người Chăm ở Bình Thuận, Ninh Thuận, không đặt theo tên Chăm nữa mà đặt theo tiếng Việt,....tại sao??? và nhiều thứ khác không tiện bàn ở đây.

Quay lại đề tài bài viết, Ts.Putra Podam đưa thông tin lên Facebook với chủ đề: " Thiên chúa và  Đức tin của tín đồ", với nội dung trong sáng, thì bị hiểu lầm và ném đá vô cớ, sao đó nhiều nặc danh xuất hiện chửi bới với ngôn từ dơ bẩn như Ts. Văn Ngọc Ngu, Ts. Bò, Ts. Heo, Ts. Óc Heo,... mà những người chửi này không ai khác mà là những người quen biết và đồng đạo Asulam, nhưng khác nhau về quan điểm và Đức tin Iman. Theo Ts. Putra Podam cho biết, khi bàn đến tôn giáo Islam thì phải phân biệt 2 yếu tố cơ bản đó là:

- Islam (tôn giáo Islam gồm: giáo lý, giáo luật, giáo chủ) và

- Tín đồ theo Islam

Hai yếu tố trên là hai phạm trù khác nhau, cơ bản hiểu, Islam là một tôn giáo, có giáo lý, giáo luật rõ ràng,... còn tín đồ theo Islam là khác, là tùy theo mỗi hệ phái, mỗi dân tộc và không tuân thủ đúng, nghĩa là Theo Islam nhưng không đúng Islam,

Ví dụ cụ thể: Islam Arab đa số Sunni, còn Iran, Irak,.. đa số Shiite

Champa: là tín đồ theo hệ phái Asulam hay Bani Awal (là một Islam của Champa, và gìn giữ văn hóa Champa, không chấp nhận văn hóa Arab).

Trong bài viết, Ts.Putra Podam cho rằng danh xưng tiếng Việt như:  Thượng đế, Thiên chúa, Chúa trời, Đức Chúa trời, Ông trời, Đấng Tạo hóa, Đức vua của Nhân loại,... đều chỉ định Allah (vì hiện nay chưa có từ nào là chuẩn, do đó nhiều tài liệu dùng khác nhau như: Thượng đế, Chúa trời, Thiên chúa, Đức chúa trời,...). Còn người Chăm thích thì gọi là Po, Po Awlluah, hay Po Lingik,...(chúng ta không nên đi cấm họ),...... Vì tất cả những từ phía trước chỉ giải thích cho Allah.

Quan điểm một số tín đồ như Vinh Thanh Porome cho rằng không được dùng tiếng Việt, mà chỉ dùng Allah là đã hiểu, còn đưa từ khác vào là dư thừa.

Thử xem, nếu viết bài bằng tiếng Arab cho người Arab, thì vẫn chưa có từ Arab chuẩn, nói chi viết bằng tiếng Việt. Người Việt làm sao hiểu "Allah" là gì? (nên cần giải thích là Thượng đế, Đức chúa, Thiên chúa, Chúa trời,...)

Người Việt làm sao hiểu "Masjid" là gì? (nên cần giải thích là Thánh đường,...),

Người Việt làm sao hiểu "Surao" là gì? (nên cần giải thích là Tiểu Thánh đường),...

- Do đó, tiếng Arab ghi (như dưới có ai hiểu không?), nên phải dịch ra hơn 100 thứ tiếng, như:

- Tiếng Anh dịch: "God is greater" (vậy God này chính xác là gì? không ai biết hiện nay chưa có Viện Hàn Lâm ghi chuẩn, nên mọi người dịch khác nhau: Thượng đế, Thiên chúa, Chúa trời, Đức Chúa trời, Ông trời, Đấng Tạo hóa, Đức vua của Nhân loại,...

- Tiếng Việt ghi: [Allah Vĩ Đại],  الله أكبر   , vì  الله được phiên âm là "Allah", còn từ này الله được phiên ngữ thành "Vĩ đại"

- Tiếng Chăm ghi: [Po Awluah lingik] (ai không thích thì cứ bổ sung).

Như vậy, theo quan điểm một số tín đồ như Vinh Thanh Porome cho rằng Tiếng Arab không được dịch tiếng Việt hay tiếng khác thì làm sao Islam được phát triển như ngày hôm nay và trong tương lai.

"Ash-hadu an la ilaha ill-Allah". I bear witness that there is no God but Allah. [Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah]. Câu ngoằn nghèo trên, không dịch sang tiếng Anh và tiếng khác sao mà biết được.

Từ những thiếu hiểu biết, cực đoan, bảo thủ, thiếu kiến thức ngôn ngữ, vỡ lòng, háo thắng, nên khi ai ghi không đúng ý mình liền ghào thét, hung hăng, bản năng Người xuất hiện (không còn là Con người), liền văng nước miếng chửi tục, cụ thể trong bài này họ đã chửi Ts. Putra Podam là Ts. Văn Ngọc Ngu, Ts. Ngu như bò, Ts. Heo, Ts. Óc heo, Ts. Putra Heo,.....

Một câu hỏi đặt ra, tại sao những người tham gia tranh luận đa số là có Agama (Bani) thậm chí có người là Imam, Ustaz,... nhưng chỉ vì phê nhóm liền văng tục mà quên đì mình là người có Agama, có đi học văn hóa xứ người. Có thể xứ ARep ARep gì đó. Không biết văn hóa xứ đó có tốt gì hơn văn hóa Champa đâu mà đi học về là múa làm le. Theo Putra Podam, văn hóa xứ đó còn tệ hơn văn hóa Champa nhiều lần. Văn hóa xứ Thế giới ARep gì đó còn thua xa văn hóa xứ ta xứ Thế giới Melayu (Chúng ta nên tự hào về Bumi Putra Champa là cốt lõi của thế giới Melayu). May mà có Islam ra đời, chuẩn mực,.... mà một số dân ARep gì đó cải đạo sang nên văn hóa được sáng sủa thêm tí. (Ở đây Putra Podam muốn nói Islam, tín đồ theo Islam và văn hóa ARep là các phạm trù khác nhau hoàn toàn, đừng nhầm lẫn, tai hại).

Dưới đây là giới thiệu tác giả bài viết bị ném đá, và nội  dung tranh luận chi tiết. Ý tác giả cho biết đây là nội dung trao đổi trong 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 21 sẽ lưu lại làm tài liệu nghiên cứu. Nếu 100 năm sau nhà khoa học nghiên cứu về xã hội Chăm, thì tài liệu này sẽ cung cấp thông tin  xã hội Chăm đã cãi nhau hơn 100 năm trước rồi.

 

TÀI LIỆU CHĂM TRANH LUẬN VÀO NĂM 2020

Muhammad Budi tên thường gọi: TS.Putra Podam, tên hồ sơ : TS. Văn Ngọc Sáng Putra Podam

Cơ quan công tác: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Tây Nguyên, Vietnam

Thuộc giảng viên Cao cấp Đại học Tây Nguyên, Trợ giảng viên Đại học UTM (Univesiti Teknology Malaysia)

Ngày 6 tháng 6 năm 2020 lúc 19: 49 (6 June at 19:49 ), Ts. Putra Podam có đưa thông tin lên Facebook với tựa đề:

THIÊN CHÚA & ĐỨC TIN CỦA TÍN ĐỒ

Với 3 nội dung như trong Hình 1.

Hình 1. Nội dung bài viết "Thiên chúa & Đức tin của tín đồ" của TS. Putra Podam

 

Sau khi bài viết trên được đăng, nick Abu Lina Ahmed góp ý như hình sau:

Hình 2. Abu Lina Ahmed góp ý cho bài viết

 

Để trả lời cho Abu Lina Ahmed, Ts. Putra Podam giải thích thuật ngữ như hình 3.

Hình 3. Putra Podam giải thích thuật ngữ cho bài viết

 

Tiếp tục Nick: Vinh Thanh Porome, góp ý cho Ts. Putra Podam như sau

Hình 4. Vinh Thanh Porome, cho ý kiến

 

Tiếp Nick nặc danh xuất hiện tên: Chăm người, như hình 5.

Hình 5. Nick nặc danh Chăm Người, chỉ trích Putra Podam

 

Ts. Putra Podam trả lời cho những thắc mắc như hình 6

Hình 6. Putra Podam trả lời cho những thắc mắc trên

 

Tiếp nick nặc danh, Chăm Người, liền chửi TS. Văn Ngọc Sáng thành (Văn Ngọc Ngu).

Thực tế Putra Podam không viết sai tên để lăng nhục tên Allah. Mà chính quý vị không biết gì tự mình lăng nhục mình. Từ Allah này là viết bằng Latin vẫn chưa chuẩn nhé. Người Arab viết 3 cách: Ilahi, ilah, hay allah.

Nhưng một điều buồn hơn, nick Chăm Người, không ai xa lạ, lại dùng nặc danh để chửi. Có lẽ không dám, không đủ khả năng trao đổi trên nick thật, nên chui nhủi dùng nick nặc danh để chửi.

Hình 7. Nick nặc danh, Chăm Người, liền chửi TS. Văn Ngọc Sáng thành (Văn Ngọc Ngu)

 

Nick Vinh Thanh Porome, liền bổ sung góp ý, như Hình 8.

Hình 8. Nick Vinh Thanh Porome góp ý

 

Tiếp nick nặc danh,  Chăm Người, lý giải và chê bai Ts. Putra Pudam như Hình 9.

Hình 9. Nặc danh,  Chăm Người lý giải và chê bai Ts. Putra Pudam

 

Tiếp, TS. Putra Podam, đề nghị hãy đọc lại bài viết và comment của mình.

Hình 10. Putra Podam, đề nghị hãy đọc lại bài viết và comment.

 

Nick Vinh Thanh Porome, trao đổi với Putra Podam như Hình 11. Đề nghị không được viết tiếng Việt hay tiếng khác trước danh xưng Allah, nghĩa là không cho viết Tiếng Việt để giải thích như không được dùng từ sau:

Tiếng Việt: Thượng đế, Đức chúa, Thiên chúa, Chúa trời, Đức Chúa trời, Đấng tạo hóa, Ông trời,...

Tiếng Malay: Tuhan

Tiếng Do Thái: Jehova, Elohai

Tiếng Chăm: Po , Po Linghik, Po Awlluah,... từ Po, hay Po Awlluah không phải TS. Putra Podam tạo ra, mà tổ tiên Champa đã dùng từ hàng thế kỷ.

Nhiều lần Ts. Putra Podam đã giải thích, là viết bài bằng tiếng Việt, chứ không phải bằng tiếng Arab. Hơn nữa, danh xưng theo tiếng Việt hiện nay chưa có từ nào là chuẩn hay là tương đương với Allah.

Cũng như "Islam" mà Việt Nam gọi là "Hồi giáo" tạm gọi là Chuẩn (vì không viết từ khác), từ "Masjid" tiếng Việt ghi "Thánh đường" là Chuẩn.

Tại sao MASJID được gọi là "Thánh đường", mà không gọi là "Nhà thờ". Lý do, bên Công giáo, Tin lành đã gọi là "Nhà thờ", nên Masjid không chọn được từ nào khác mà chấp nhận là "Thánh đường" (Trong khi Allah không phải là Thánh).

Gần như vì Islam ra đời sau Công giáo, nên mọi thứ cần phải tránh bên Công giáo đã sử dụng. Như Azan người Muslim dùng Tù và, sừng trâu, chuông Nhà thờ,.... vì trùng đạo khác,... cuối cùng phải chọn bằng dùng người Hô to.

Công giáo đã dùng từ "Thánh kinh" cho Bible, nên Islam chắc chắc phải chọn từ "Thiên kinh" cho Koran để cho khác. Nhưng rất tiếc điều này chưa được quy định chuẩn, nên nhiều học giả lúc thì dùng Thiên kinh, lúc thì dùng Thánh kinh.

Hình 11. Vinh Thanh Porome, trao đổi

 

Ts. Putra Podam trao đổi lại với Nick Vinh Thanh Porome, nếu Vinh Thanh có thắc mắc thì hãy đi tìm đọc các sách viết về Islam

Hình 12. Putra Podam đề nghị Vinh Thanh Porome tìm đọc tài liệu liên quan

 

Nick Anakni Kamei góp ý, tại sao trao đổi không lành mạnh mà lại chửi  người khác, như Hình 13 bên dưới

Hình 13. Anakni Kamei góp ý xây dựng

 

Tiếp, TS. Putra Podam, phản biện, nếu người Chăm viết bằng tiếng Chăm là thì Po Awlluah, có sai không?

Hình 14. TS. Putra Podam, phản biện vấn đề

 

Nick Abu Lina Ahmed, trao đổi với Putra Podam

Hình 15. Abu Lina Ahmed, phản biện lại

 

Quan điểm của Vinh Thanh Porome, chỉ dùng 1 từ Allah, không được dùng từ phía trước như Thánh Allah, Thượng đế Allah. Vậy Người Chăm cũng không được dùng từ PO cho danh xưng Po Awlluah.

Nói như vậy rất mâu thuẫn trong phản biện trước và phản biện sau.

Hơn nữa nói như vậy không khác gì cấm người Việt hay Chính Phủ dùng từ Hồi giáo thay từ Islam, hay từ Hồi giáo Islam, hay Thánh đường thay cho Masjid, hay Thánh Ala , a la hay alla thay cho Allah, hay Thiên Sứ thay cho Nabi (vì đây là tiếng Việt).

Rõ ràng ở Việt Nam đang dùng Thánh đường thay cho Masjid, cho dù sai hay đúng chưa biết, nhưng vẫn chấp nhận vì không có ai lên tiếng (Vì Allah không phải là Thánh mà là Đức Chúa).

Bình luận dưới đây Vinh Thanh Porome lại mâu thuẫn với những bình luận trước, là cho dùng: Thiên kinh Qur'an nhưng không cho dùng Thánh Kinh Qur'an. (cứ cho anh thích đi, cứ cho anh đúng đi), thì anh lấy ở đâu? dựa vào đâu? trong dịch thuật nào đã công nhận? Vậy anh chỉ bắt người ta theo ý anh, ai làm khác thì anh không tha???. Ở đây anh thích chữ "Thiên" không thích "Thánh". Nhưng Người Việt đang dùng "Thánh Allah"

Theo Putra Podam cho biết, ý kiến Vinh Thanh là muốn dùng từ chuẩn, nhưng chuẩn này dành cho ai. ai công nhận? tổ chức nào ban hành??? 

Trong bài viết Putra Podam cũng đã nói rõ là chúng ta đang viết tiếng Việt, chứ không phải viết tiếng Arab. Ví dụ: Islam thì Ban Tôn giáo Chính phủ dùng từ: Hồi Giáo, cho dù anh thích hay không thích thì không cấm người ta được, còn anh thích kiểu gì anh cứ ghi.

Anh thích ghi Qur'an, nhưng không chỉ Việt Nam không dùng, mà trên thế giới này vẫn không thích dùng, có người dùng Qur'ân, Kur ân, có người dùng Qua'an, Người Malay dùng: Koran,.... Anh đi cấm họ đi.

Anh nói dùng từ Chúa Jesus là sai, hay Thiên chúa Jesus là sai, là cấm. Anh không dùng là tùy anh, không ai cấm anh. Nhưng anh không thể cấm cả cộng đồng Việt Nam 100 triệu người. Họ đang dùng từ  Chúa Jesus trên mọi hình thức văn bản. Anh đi kiện họ đi nhé.

Rõ ràng, khi anh cấm dùng từ "Chúa Jesus" thì  Anh đã đi chân trước đá chân sau, vì trong khi Putra Podam dùng từ "Thiên Chúa Allah" với ý muốn Allah mới là Chúa, là Thiên Chúa, là Đức trời, là Đấng tạo hóa, là Ông trời,...

Thiên sứ mà Acar Bani Awal hay đề cập, không phải là "Chúa" mà chỉ là Nabi hay Thiên sứ.

1. Nabi Adam – Thiên Sứ Adam

2. Nabi Abraham – Thiên sứ Abraham (Abrahim)

3. Nabi Musa – Thiên sứ Musa (Moses)

4. Nabi Islam (Isa) – Thiên sứ Islam (Jesus)

5. Nabi Muhammad – Thiên sứ Muhammad (Mohammad)

Như vậy theo triết lý của Hồi giáo, thì Putra Podam hoàn toàn đúng, vì không sử dụng từ Nabi là "Chúa"

Đọc bình luận của Vinh Thanh Porome trong Hình 16.

Hình 16. Bình luận của Vinh Thanh Porome

 

Nick Cei Asit, phản biện nếu dùng tiếng Arab hoàn toàn không có tiếng Việt thì chẳng có ai hiểu, nên người Việt phải có từ gần đồng nghĩa, hay có từ riêng tương ứng với một từ riêng của nước ngoài. Đó là quy luật của ngôn ngữ. Luật này áp dụng cho mọi dân tộc chứ không riêng hệ ngôn ngữ Trung Hoa, Việt, Đại Hàn, Nam Hàn, Nhật Bản, Hongkong, Đài Loan,... Người Malay dùng: God là Tuhan, Ramadan là Ramadhan, Happy Chinesses New year Malay dùng: Selamat Cina tahun Baru,...

Suy ra, không nên cấm người Việt dùng tiếng Việt để giải thích nghĩa cho từ Arab.

Hình 17. Cei Asit giải thích thuật ngữ.

 

Putra Podam, bảo Vinh Thanh Porome hãy chỉ ra chỗ mà Putra Podam ghi sai, để Putra Podam đính chính, những không thấy trả lời.

Hình 18. TS. Putra Podam đề nghị Vinh Thanh Porome hãy chỉ ra chổ sai

 

Nick Anakni Kamei góp ý một cách lịch sự

Hình 19.  Anakni Kamei góp ý cho nick nặc danh Chăm Người.

 

Vinh Thanh Porome nêu ý kiến, rồi áp đặt cho Ts. Putra Podam là tự tạo ra từ "Hồi giáo Islam". Đây là ý kết tội người khác không có cơ sở. Vì thật tế Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Nội vụ Việt Nam, đã dùng Tôn giáo "Hồi giáo" thay cho từ "Islam" , và phân biệt 2 hệ phái ở Việt Nam là: Hồi giáo Islam và Hồi giáo Bani, trên các văn bản. Hãy đi tìm đọc.

Từ bài viết của Ts.Putra Podam, giờ Vinh Thanh Porome đi quá xa. Nhưng không sao. anh cứ dùng từ Islam đi, không ai cấm, nhưng ở Việt Nam, trên giấy tờ họ dùng từ Hồi giáo (là tiếng Việt).

Tên làng của anh là Pamblap nhưng tiếng Việt ghi là An Nhơn, Phước Nhơn, tại sao anh không chống đối. Có phải anh thích không? Theo tôi biết không một người Chăm nào đồng ý tên làng Chăm ghi tiếng Việt, Nhưng đây là tiếng Việt dùng tên tương ứng..... Nên mọi người phải Chấp nhận.

Tên anh: Vinh Thanh, là tên Chăm hay Việt....Chắc chắn là Việt, tại sao Chăm đặt tên Việt? ở đây Chính phủ không nói gì do chính anh thích đặt. Nhưng sao này anh thấy nhột quá nên bổ sung thêm Porome khi sang nước tự do.

 

Hình 20.  Vinh Thanh Porome giải thích, không ăn khớp từ những bình luận khác của mình.

 

Putra Podam trao đổi với Vinh Thanh Porome hãy tìm đọc văn bản ở Việt Nam, Hiện hành đang dùng từ gì

Hình 21. Ts. Putra Podam, khuyên Vinh Thanh Porome, hãy đi tìm đọc văn bản

 

Nick Anakni Kamei trao đổi với Chăm Người, là người đi học và làm việc tại nước ngoài, biết văn minh của xứ người, nhưng tâm vẫn còn "Xà", nên mở miệng ra là chửi người khác.

Hình 22. Anakni Kamei trao đổi với Chăm Người

 

Nick nặc danh Chăm Người, cố gắng tập lý sự cùn...nhưng rất phản động và coi thường cho rằng Chàm là công dân hạng 2... Viết tiếng Việt không dùng chữ Việt Phổ thông thì dùng tiếng Arab mới đúng à?

Hình 23. Nick Chăm Người, lý sự phản động

 

Nick nặc danh Khảo sát Chăm, đồng bọn Chăm Người adua chửi Ts. Văn Ngọc Sáng, là thằng Ngu, thằng Vô thần, là TS....Heo, Ts. ngu, vô thần,...và tiếp tục ném đá....

Theo Ts. Putra Podam (Ts Công nghệ Thông tin), đã tìm ra nguồn gốc ID của hai nick: Chăm Người, và Khảo Sát Chăm là người Chăm Islam Người Mỹ gốc Chăm Ninh Thuận, Đặc biệt hai người này rất thân với Putra Podam. Đây là điều oái ăm.

Hình 24. Nặc danh Khảo sát Chăm adua cùng đồng bọn sĩ nhục Ts. Văn Ngọc Sáng (Ts. Putra Podam)

 

- Nick Vinh Thanh Porome tiếp tục chỉ trích Putra Podam, nhưng không biết mình đang chỉ trích gì và nói gì?

Vì cấm Ts. Putra Podam viết bài, đơn giản Putra Podam chỉ đưa hình TT Trump cầm Bible.

- Cấm Putra Podam viết đề tài đụng chạm đến tôn giáo, trong khi bài viết của Putra Podam không ghi một chữ tôn giáo nào liên đến tôn giáo của một ai.

- Cấm share bài viết của người khác, trong bài hình cây gậy, cây súng là bài của một Imam giảng đạo agama đưa lên, chứ không phải  bài gỉang đạo của Ts.Putra Podam, Ts. Putra Podam là giảng viên đại học, chỉ dạy cho Sinh viên Đại học gần 29 năm nay, chứ không bao giờ lên lớp liên quan đạo giáo.

- Vinh Thanh Porome, Cấm Ts.Putra Podam đưa lên từ Heo, bò ra vì liên quan đến Islam, Bani và Balamon...(Liên quan gì chứ???) . Thật sự Putra Podam không hiểu, tại sao chính họ chửi Putra Podam là Ngu như Heo, Ngu như Bò, là Óc Heo,.... toàn những người Imam, là những người đội nón Kopiah, lịch lãm nhưng miệng mở ra chửi Putra Podam là Heo là Bò, ngu,,,, Từ Heo , bò là chính những Imam dùng để chửi Ts. Putra Podam, nhưng chính họ cấm Putra Podam đưa từ của họ chửi bới lên Facebook cho công chúng xem, Họ lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu biết vì ảnh hưởng văn Hóa Arab (một văn hóa từ xưa không đẹp mấy) chỉ những người không biết gì mới đi học văn hóa Arab.

Hình 25. Vinh Thanh Porome chỉ trích Ts. Putra Podam, không đúng sự thật

 

Nick, Nick Noor Islam, bình luận bảo vệ Ts.Putra Podam không sai, và đưa bài viết gốc của Ts. Putra Podam để minh chứng.

Hình 26. Nick Noor Islam, đưa ra ý kiến và bảo vệ Ts. Putra Podam

 

Nick nặc danh Chăm Người,  tiếp tục thách thức Ts. Putra Podam để đòi thi tài với Ts. Putra Podam về lĩnh vực: tiếng Anh, Arab ,Malay, Chăm và các lĩnh vực khác trừ Tin học,...

Cộng đồng Champa và thế giới đều biết, riêng trong thời gian nghiên cứu Sinh (PhD) tại Singapore và Malaysia, Ts. Putra Podam đã công bố 22 tạp chí khoa học thế giới (Copus),  công trình khoa học này đã báo cáo cho Đại sứ Quán Việt Nam hàng năm, và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đồng thời báo cáo cho phòng Khoa học Đại học Tây Nguyên đã có con dấu chứng nhận, xác nhận.

Ts. Putra Podam là chủ nhiệm đề tại khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Sở, cấp trường,... tác giả nhiều bộ từ điển tiếng Jrai cấp Bộ, từ điển Monong cấp Sở Khoa học, tự điển Stieng cấp Sở Khoa học, tác giả bộ chữ cái tiếng Stieng được bảo vệ và công nhận và áp dụng cho sách khóa học và Công nghệ cấp Tiểu học tiếng Stieng,... và nhiều sách liên quan đến Tin học, văn hóa và ngôn ngữ Ede.

Quan tâm bảo vệ công khai cho cộng đồng Chăm nhiều vấn đề liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết, xã hội và tôn giáo...... can thiệp bảo vệ khu mồ mã Chăm Tánh linh, Magik Tánh Linh, vận động đi thăm các thánh đường Bani Awal, Mới đây nhất Ramadan 2020, đã thăm và tặng quà cho 11 Magik Chăm ở Bình Thuận, viết nhiều văn bản gửi Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, can thiệp mở thánh đường sinh hoạt Ramadan,...

Mới đây nhất vào ngày 1/1/2020, nhân dịp kỷ niệm một năm mất TS. Po Dharma, là một học trò Chăm duy nhất của Po Dharma, Ts.Putra Podam đã xuất bản cuốn sách "Cuộc Đời và Sự Nghiệp Po Dharma 2020", tại California, USA.

Tháng 1/10/2020 tới đây, Ts. Putra Podam, sẽ tiếp tục ra mắt sách "Bani Awal một tôn giáo đọc thần". Mời các bạn theo dõi.

Năm 2021, Ts. Putra Podam sẽ xuất bản sách "Con dấu Hoàng gia Champa" tại Mỹ

Năm 2022, sẽ xuất bản "Một số tài liệu liên quan Hoàng gia Champa" tại Mỹ,.....

Nhưng công việc chính của Ts.Putra Podam hiện nay là giảng dạy Đại học, hướng dẫn đề tài Sinh viên, và Cao học.

Thời gian còn lại, đầu tư cho font Chăm, ChamKeyboard, bộ gõ Chăm, Convert Cham, Cham virtual, Cham Language, APP Android cho điện thoại, APP iOS cho điện thoại Iphone, và APP cho cho PC,... và mục tiêu cuối cùng là Cham Google,...

.......... Thử hỏi, Cộng đồng Chăm có ai biết, Chăm Người, là ai??? đang ở đâu? người hay ma ??? làm gì cho Chăm chưa, mà núp dưới bóng nặc danh gây rối, phá hoại, chỉ biết vài chữ về agama mà lè thiên hạ, thách đố người này người kia, mục đích làm loạn xã hội. Những việc làm này, những thái độ này càng làm xấu hình ảnh của Agama của Y mà thôi, có thể gọi là Agama cực đoan, không phải ảnh hưởng Agama của Malaysia và của Champa.

Việc thách đố của Nick Chăm Người, cho dù với đồng đạo của mình thì chẳng ai quan tâm. Người Islam Chăm Nam Bộ cho rằng, nick Người Chăm là phần tử Agama cực đoan, vì chưa phải là Muslim tốt.

          

Hình 27. Nặc danh Chăm Người, thách đố thi với Ts. Putra Podam, (thi côn đồ....thua)

 

Ts. Putra Podam trao đổi và cho biết, dù Chăm Người là nặc danh, chuyên quậy phá Xã hội Chăm, nhưng Ts. Putra Podam sẽ không khóa hay không BLOCK nick Chăm Người. Lý do: Có thể vài người Chăm  đoán tò mò và chưa khẳng định, Nhưng Putra Podam là TS. Khoa học Công nghệ, thừa biết nơi xuất xứ: CON MA này rồi.

Hình 28. TS. Putra Podam tuyên bố không Block Chăm Người, dù Chăm Người quậy phá xã hội Chăm

 

Nick, Khảo Sát Chăm, đồng bọn của Chăm Người, xuất hiện tiếp để chửi Ts. Putra Podam là Ts. Ngu, Ts. Heo...... và kích động Ts. Bình Thuận (Putra Podam là dân Chăm Bình Thuận), không thấy ai ở Bình Thuận bênh vực Ts. Bình Thuận, Ts.Heo. Rõ ràng đây là âm mưu phá hoại, chia ly, chia để trị, hay gây rối của đồng bọn tự xưng là hiểu biết sâu rộng về Arab, chắc là ảnh hưởng côn đồ của Agama cực đoan trên thế giưới.

Đây là thứ thiệt được đào tạo về để ôm bom nhảy vào cộng đồng Chăm, nếu ai dám chống lại.

Trong comment dưới cùng, Noor Islam, là tín đồ Islam ngoan đạo, biết nhận đích sự việc đúng sai rõ ràng, nhiều lần bảo vệ Ts. Putra Podam không sai, và khuyên nặc danh đừng kích động đổ dầu thêm lửa,...