Acar Bani Awal có rót rượu éw yang hay cúng thần linh Po Klaong Garay, Po Romé ?

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Jun 28, 2020, 9:54 PM

Giáo sĩ Acar bên Bani Awal (Hồi giáo Bani), trong các nghi lễ liên quan đến tín đồ, Acar có rót rượu éw yang, hay cúng thần linh Champa như Po Klaong Garay, Po Romé,… không?

Theo quan điểm cá nhân tôi, Putra Podam, thực tế trong các nghi lễ liên quan đến tín đồ, Acar KHÔNG rót rượu éw yang, hay cúng thần linh Champa như Po Klaong Garay, Po Romé, BỞI VÌ:

Po Acar là giáo sĩ chỉ "vâng mệnh, quy phục Thượng đế ALLAH". Trong ngày đầu tiên nhập đạo, Acar phải tuyên thệ rằng “Không có thần thánh nào khác ngoài Allah, và Muhammad là Thiên sứ của Ngài”. Do đó Acar chỉ luôn đề cao Allah và trao dồi Thiên kinh Koran.

 

Hình 1. Giáo sĩ Acar đang thực hiện Solat (salat, salah)

 

Khi thực hành lễ nghi, Acar thường phải ngồi với tư thế xếp bằng hai chân, với chân trái xếp ngang, chân phải xếp ngửa bàn chân lên. Tư thế ngồi quy phục Allah khác hẳn với tư thế ngồi bên tu sĩ Ahier.

 

Hình 2. Giáo sĩ Acar tư thế ngồi hai chân xếp bằng khác tư thế ngồi bên tu sĩ Ahier

Khi thực hành lễ liên quan đến tín đồ, Acar chỉ duy nhất đọc Thiên kinh Koran và mời Allah chứng giám. Acar không thờ thần hoàng, không thờ thần yang thần. Do đó Acar không bao giờ rót rượu éw yang cho thần linh như Po Klaong Garay hay Po Romé,… mà chỉ có tu sĩ bên Ahier mới được rót rượu cúng bái thần yang, thần linh.

 Vậy, hệ thống Acar của Bani Awal là một tôn giáo độc thần, chỉ thờ phượng Đấng Allah Tối cao và Duy nhất.

Hình 3. Giáo sĩ Acar đang thực hiện Solat (salat, salah)