TS.Thành Phần - Phá cuộc họp Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận

Written by admin
In category Tin tức
Sep 28, 2020, 6:44 AM

THÔNG TIN PHIÊN HỌP - TS. Thành Phần phá cuộc họp Hội đồng Sư cả (HĐSC) Hồi giáo Bani Ninh Thuận.

Tác giả <Người đưa tin>

Sáng nay 27/9/2020, Trang tin tức Kauthara.org có nhận thông tin từ độc giả: NGƯỜI ĐƯA TIN, email: nguoiduatin...@gmail.com, về việc nội dung cuộc họp của HĐSC Ninh Thuận như sau:

 

Sáng ngày 26 tháng 09 năm 2020 Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận có triệu tập mở phiên họp Ban chấp hành mở rộng với 67 thành viên tham dự để lấy ý kiến giải trình tên tổ chức tôn giáo Hội đồng Sư cả.

Bao gồm các vị sư cả, chức sắc, trí thức Chăm Bani với sự chủ trì của Ban thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani:

Thành phần tham dự:

-Ban thường trực Hội đồng Sư cả

-7 vị sư cả thuộc HĐSC

-Các thành viên HĐSC

Tổng số thành viên tham dự là: 45 người.

Đặc biệt sự có mặt của Sư cả Nguyễn Lài – Chủ tịch Hội đồng Sư Cả;

Imam Từ Công Dư – Phó Chủ tịch thường trực; 

Imam Đạo Văn Thị – Phó Chủ tịch thường trực; và  

Ông Đổng Dương Long – Thư kí.

Phiên hành đang tiến hành, mở đầu phiên hợp Ông Đổng Dương Long- Thư ký HĐSC triển khai phiên họp mục đích lấy ý kiến giải trình tên tổ chức tôn giáo Hội đồng Sư cả và thông báo chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ IV.

Theo thông tin từ Ban thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani cho biết, ông Thành Phần không nằm trong danh sách được mời dự phiên họp, nhưng ông ta tự ý đi vào phòng họp và có những hành vi không tôn trọng cuộc họp.

Nói thêm: Theo thông tin đáng tin cậy, ông Thành Phần có nhận tài trợ từ Tổ chức Ấn độ để nghiên cứu dự án về Tôn giáo Hồi giáo Bani nhằm để chứng minh, Tôn giáo Bani xuất phát từ Balamon giáo và Phật giáo không liên quan đến Hồi giáo theo đúng dự án cam kết của Tổ chức Ấn Độ mà ông ta đang thực hiện triển khai dự án. Quan điển ông Thành Phần cho rằng, người Chăm không nên thờ Po Allah, mà phải thờ Po Kuk vì theo Thành Phần, Po Kuk sinh ra Po Allah (cai quản Bani) và Po Ganuer Mantri (cai quản Balamon).

Vào năm 2018, Thành Phần có làm đơn kiến nghị, đích danh ông ta cầm xin chữ kí các tín đồ người Chăm Bani ở 0 7 làng Chăm để gởi thỉnh nguyện thư đến chính quyền các cấp nhằm xóa bỏ tên từ Hồi giáo Bani. Tuy nhiên, mọi ý đồ của Thành Phần bị các trí thức Chăm và Hội đồng Sư cả Bani Tỉnh Ninh thuận bác bỏ tẩy chay ý đồ của ông ta.

Khi nghe tin Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani có triệu tập phiên họp Ban chấp hành mở rộng, ông Thành Phần vận động Chủ tịch Hồi đồng Sư cả Bani và phe nhóm ông ta để chống lại Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani nhằm xóa bỏ từ Hồi giáo ra khỏi tên tổ chức.

Dù ông Thành Phần không nằm trong danh sách mời dự phiên họp, nhưng ông ta tự ý đi vào phòng họp và tự đứng lên phát biểu gây xáo trộn cả phiên họp, các vị Sư cả đề nghị ông ta giữ trật tự nhưng ông Thành Phần không chấp hành. Các chức sắc tham dự phiên họp vì quá bức xúc nên không tiếp tục tham gia phiên họp và mọi người bỏ về nhà.

Qua 21 ý kiến thăm dò của các đại biểu dự phiên họp với kết quả:

  • 13 ý kiến quan điểm tôn giáo “Hồi giáo Bani”
  • 08 ý kiến xóa bỏ từ Hồi giáo chỉ còn Bani.

Xem nội dung biên bản: