Allah ban bình an cho tín đồ Hồi giáo Bani

Written by admin
In category Tin tức
Nov 14, 2020, 9:44 PM

Nhân danh Allah (Awluah), Đấng rất mực Độ Lượng, Đấng rất mực Khoan Dung, mọi ca ngợi dâng lên Allah, Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, cầu xin bình an cho Thiên Sứ Muhammad, gia tộc của Người, và tất cả các bạn hữu của Người. Cầu xin Allah ban phúc lành, hồng phúc, che chở và phù hộ cho các tín đồ của Allah nói chung và cho tín đồ  Bani hiện đang bảo vệ tôn giáo Hồi giáo Bani.

Hồi giáo (Islam) đã du nhập vào Champa từ khoảng cuối thế kỷ thứ 9 theo con đường tơ lụa và phát triển tùy thuộc từng thời kỳ lịch sử của từng triều đại vua chúa Champa. Đặc biệt khởi sắc từ quốc vương Chế Mân, Chế Bồng Nga, Sunan Ampel, Bố Trì trì, Kabrah, Po Haniim Per, Po At, Po Rome, và tiếp nối cha ông như Cei Brei, Tuan Phaow, Katip Sumat, Katip Ja Thak Wa, Les Kosem, … tín đồ Chăm Hồi giáo Bani ở Kampuchea, Champa và Việt Nam ngày nay tiếp tục gìn giữ mối quan hệ mật thiết giữa Champa và Malaysia nói riêng, giữa Champa với thế giới Malayu và thế giới Hồi giáo nói chung.

Mấy năm gần lại đây có vài thành phần người Chăm vì đang thực hiện dự án Ấn Độ, trong đó có mục tiêu xóa sổ Hồi giáo Bani, vì tính hám danh, hám lợi,…  những người này sẳn sàng bán rẻ danh dự của mình (dù là Pgs hay Ts,…) để chà đạp lên tôn giáo của cha ông mình, một tôn giáo có hơn nghìn năm lịch sử. Họ kêu gọi xúi giục nhiều thành phần non dại, chưa hiểu biết về tôn giáo để kết phe kết nhóm chia rẽ tôn giáo trong cộng đồng Chăm và làm lũng đoạn xã hội trong tín đồ Hồi giáo Bani. Nhóm này ban đầu chỉ gồm 5 người trong một gia đình với người đứng đầu là một Pgs, sau vài năm vận động người theo ủng hộ xóa bỏ Hồi giáo Bani thì số lượng chống đối Hội đồng Sư cả ngày càng tăng, đặc biệt sự việc này chỉ xảy ra ở Ninh Thuận.

Trong khi đó, ở Bình Thuận Ts. Putra Podam là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới chức sắc, giáo sĩ (Acar, Imam) và Hội đồng Sư cả. Putra Podam đã bảo vệ nhiều lợi ích cho cộng Hồi giáo Bani nói riêng và cộng đồng Chăm nói chung. Đặc biệt gần đây, Putra Podam đã mạnh dạn lên tiếng bảo vệ tôn giáo cha ông chính là Hồi giáo Bani và được cộng đồng Bani và Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani ủng hộ cao, mục dù cũng bị phe đối lập trù dập, hạ bệ, và dùng nhiều ngôn từ chửi bới khó nghe.

Thông tin trên đã đến Chính phủ và được Ban Tôn giáo Trung ương, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan quan tâm, tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến trao đổi từ chính cộng đồng người Chăm theo Hồi giáo Bani.

Hội thảo đã tổ chức vào ngày 13/11/2020 tại Bình Thuận, do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức và đài thọ. Kết quả hội thảo đã thành công tốt đẹp với 94% ủng hộ "Hồi giáo Bani", và 6% phiếu chống "Hồi giáo Bani".

Cụ thể:

- Chức sắc, Hội đồng Sư cả Bình Thuận, đồng ý : 100%

- Chức sắc, Hội đồng Sư cả Ninh Thuận, đồng ý 100%,

riêng Ban chấp hành hội đồng Sư cả Ninh Thuận không đồng ý 3 người (gồm 2 quý ông và 1 quý bà).

Cảm ơn Allah đã ban mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã quan tâm đến cộng đồng Chăm. Cầu xin Allah hãy luôn bên cạnh bảo vệ, mang bình yên và may mắn cho cộng đồng Chăm nói chung, cho Hồi giáo Bani nói riêng, cho tín đồ Bani của ngài, cho Hội đồng Sư cả và cho những người dám đứng ra bảo vệ tôn giáo, bảo vệ sự chính nghĩa.

Ameen!