Thỉnh nguyện thư- Giải quyết vấn đề tôn giáo người Chăm

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Jan 25, 2021, 3:03 AM

PHẦN I - THỈNH NGUYỆN THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2021

 

THỈNH NGUYỆN THƯ

(Tổ chức Hội nghị giải quyết vấn đề tôn giáo người Chăm)

Kính gửi:

- Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ

- Tỉnh ủy Bình Thuận

- Tỉnh ủy Ninh Thuận

- UBND Tỉnh Bình Thuận

- UBND Tỉnh Ninh Thuận

- UBMTTQVN Tỉnh Bình Thuận

- UBMTTQVN Tỉnh Ninh Thuận

Tôi tên: Ts. Văn Ngọc Sáng (Putra Podam), giảng viên trường Đại học Tây Nguyên.

Nguyên quán: Thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Tín đồ Bani theo tôn giáo Hồi giáo Bani (Hồi giáo dòng Bani hay Hồi giáo Champa), đây là Hồi giáo ảnh hưởng tính bản địa Champa. Khác với tín đồ Bani (Quốc tế: Muslim) ở Nam Bộ theo Hồi giáo Islam (Hồi giáo chính thống) là Hồi giáo hoàn thiện dần Thiên kinh Koran. Cả hai nhánh đều thuộc Hồi giáo (Islam), vì cùng giáo chủ (nabi Muhammad), cùng thờ Đấng Tối cao Allah, và dùng thiên kinh Koran (Quran).

Tôi đứng tên thỉnh nguyện thư gửi tâm thư kêu gọi các cơ quan chức năng giải quyết tình hình tôn giáo hiện nay đang làm xáo trộn trong cộng đồng của người Chăm.

Bấm vào Link đọc chi tiết: THỈNH NGUYỆN THƯ