Hồi giáo Bani (Hồi giáo dòng Bani)- Awal Bani (tiếng Chăm)

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Jan 29, 2021, 4:12 PM

Trong thời gian gần đây, Ban Tôn giáo đã nhận được đơn Kiến Nghị từ cộng đồng Chăm và Thỉnh Nguyện Thư của Ts.Putra Podam đại diện từ Bình Thuận.

Theo thông tin từ Ban Tôn giáo (giấu tên) cho biết, Ban Tôn giáo tỉnh  cũng như Chính phủ đều công nhận kết quả hội thảo về vấn đề tôn giáo của người Chăm tại Tp.Phan Thiết-Bình Thuận vào ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Do đó, Ban Tôn giáo có thể sẽ ra Nghị quyết vấn đề này. Tên tổ chức: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” sẽ giữ nguyên, vì Hồi giáo là một tôn giáo có từ lâu đời của người Chăm.

Xem xét bốn tên gọi như gợi ý dưới đây:

- Islam: (tên quốc tế);

- Asulam: (tên Chăm từ thế kỷ thứ 9 );

- Awal: (tên Chăm từ thế kỷ 17 ); trong đó, Awal Bani: Awal dòng Bani hay Hồi giáo dòng Bani;

- Hồi giáo: (tên phổ thông được Chính phủ Việt Nam công nhận);

Hiểu và sử dụng đúng tên tôn giáo rất quan trọng, vì tôn giáo chi phối sâu sắc đời sống xã hội của người Chăm. Tôn giáo gắn chặt với quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Chăm. Vấn đề tôn giáo của người Chăm gắn liền với vấn đề dân tộc và có mối quan hệ với sự phát triển của các tôn giáo trên thế giới đặc biệt là thế giới Hồi giáo và thế giới Melayu. Do đó Hồi giáo của người Chăm ngày nay cũng có ảnh hưởng và chịu sự tác động từ thế giới bên ngoài.