Bani không phải đạo tên "Bani"

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Apr 15, 2022, 6:47 AM

BANI: Mang nghĩa "ĐẠO",

BANI: Không phải đạo tên "BANI",

BANI: Nghĩa rộng là tín đồ thờ "ALLAH",

-----Cần phân biệt-----

 

- Người Chăm không có đạo tên "Bani",

mà chỉ có:

- Người Chăm theo Bani (người Chăm theo Đạo).

 

- Bani: (tiếng Ả Rập, nghĩa là: đạo), mà đạo của người Chăm là "Awal".

  Do đó: Bani Awal (nghĩa: Đạo Awal).

 

- Agama: (tiếng Sanskris, nghĩa là: đạo), mà đạo của người Chăm là "Awal".  

  Do đó: Agama Awal (nghĩa: Đạo Awal).

 

Thuật ngữ "Awal" và "Ahier" là tiếng Ả Rập, là hai tín ngưỡng của người Chăm được hình thành từ thế kỷ 17 (Do triều đại vua Po Rome dựng nên).

Do đó: 

Agama Awal” tương đương “Bani Awal”, với “Bani = Agama = Đạo" và Awal là tên tôn giáo của Giáo sĩ (Acar).

 

Do đó: Khi viết tôn giáo thì cần viết đầy đủ là:

"BANI AWAL" hoặc  "AGAMA AWAL"

Chú ý:

- Giáo sĩ (Acar): thuộc hệ phái AWAL

- Baséh: thuộc hệ phái AHIER

 

-----Hết Phần 1, sẽ viết tiếp tục Phần 2-----

 

CÁC ĐỘNG TÁC SOLAT CỦA BANI AWALBANI ISLAM, HOÀN TOÀN NHƯ NHAU