Chính quyền thôn Tuấn Tú quyết tâm đập tan nhóm dân tộc cực đoan

Written by Thành Thanh Huấn
In category Tin tức
Mar 9, 2023, 4:34 AM

Theo nguồn tin đáng tin cậy được cập nhật, bà Châu Thị Khuê bí thư chi bộ đảng thôn Tuấn Tú cho biết, với vai trò là lãnh đạo địa phương, bà quyết tâm vận động các chức sắc và tín đồ địa phương giữ mối đoàn kết để thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước "sống tốt đời đẹp đạo " nhằm duy trì các tiêu chí nông thôn mới ở thôn nhà.

Trong thời gian qua, cán bộ Đảng viên ở địa phương tỏ ra khá bức xúc, một số thế lực cực đoan ở Tuấn Tú cấu kết với nhóm dân tộc cực đoan chống phá tổ chức tôn giáo, gây phương hại đến chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Chính quyền và nhân dân thôn Tuấn Tú cực lực lên án một số chức sắc trong ban bổn đạo địa phương có dấu hiệu suy thoái đạo đức, bị kích động bởi những kẻ mang danh trí thức, đạo đức giả xúi giục Ban Bổn đạo Thánh đường Hồi giáo Bani Tuấn Tú rút khỏi tổ chức Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani tỉnh.

Đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn đối với Chi bộ Đảng địa phương. Bà Châu Thị Khuê chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương cần phải cảnh giác cao độ các hoạt động phi pháp trá hình của các thế lực phản động lợi dụng quyền tự do tôn giáo để chống chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tôn giáo, gây xáo trộn an ninh tại thôn nhà.

Chính quyền và nhân dân Tuấn Tú quyết tâm xử lý nghiêm minh những phần tử bất lương và tuyên truyền vận động chức sắc và tín đồ Chăm Bani (Chăm theo đạo) Agama Awal ở địa phương ủng hộ Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận nhiệm kỳ 4.

Chúng tôi rất hoan nghênh một vị bí thư chi bộ có một tinh thần cương quyết đập tan mọi âm mưu xảo quyệt của bọn phản động dân tộc cực đoan, nhằm trả lại sự bình yên cho tín đồ Bani ở địa phương. Chúng tôi hy vọng rằng, các làng Chăm Bani ở địa phương khác cũng cương quyết như Chính quyền thôn Tuấn Tú, chắc chắn những phần tử cực đoan bất lương này sẽ không còn nơi dung thân trú ẩn để hoạt động phi pháp, tới đó họ sẽ qui hàng trở thành một tín đồ Bani chân chính giúp ích cho xã hội Chăm ngày càng phồn vinh tươi đẹp.

 

MỘT SỐ THÀNH PHẦN CỰC ĐOAN