Vô cùng thương tiếc Gs.Ts. Po Dharma

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Feb 23, 2019, 4:36 AM

Vô cùng thương tiếc Gs.Ts. Po Dharma

Một người con, một người cha, một người anh, một người bạn,

một người thầy đáng kính.

Đã ra đi vĩnh viễn ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Thành kính chia buồn.