#

Hai năm qua Acar đã chứng kiến nhiều cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội về đề tài tôn giáo Chăm với nội dung bài xích Agama Awal (Hồi giáo – Islam), bởi họ vì hám danh, hám lợi từ dự án Ấn Độ mà sẵn sàng chối bỏ tổ tiên, từ chối Agama Awal (Bani Awal) độc thần, một tôn giáo chỉ duy nhất tôn thờ Thượng đế Allah và tôn kính Nabi Muhammad (Thiên sứ Muhammad). Nay vì đồng tiền họ sẵn sàng đạp bỏ tất cả, coi thường Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani, một tổ chức duy nhất của người Chăm Awal (người Chăm theo đạo Hồi giáo cũ), họ coi thường luật pháp, coi thường giới trí thức và bô lão Chăm. Chỉ cần 5 người trong gia đình, họ quyết định viết thư lên Chính phủ xin hủy bỏ tôn giáo mà cha ông ta đã để lại hơn 1000 năm. (Người gửi đơn lên chính phủ bỏ Agama Awal và đòi cấm chém trâu trong đám tuần người Chăm, đòi bỏ lễ báo hiếu của người Chăm chính là ông phó tiến sĩ (tiến sĩ 1 đêm), già sinh tật).

#

Ngày 13.05.2022 tại trụ sở Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận, phái đoàn Ban tôn giáo Chính phủ, do bà Trần Thị Minh Thu Vụ trưởng vụ tôn giáo và tín ngưỡng làm trưởng phái đoàn có chuyến viếng thăm Hội đồng Sư cả. Tiếp và làm việc với phái đoàn, đại diện Ban thường trực bao gồm: Cả sư Châu Minh Hương, Cả sư Đạo Bùi, Imam Đạo Văn Thị Imam Từ Công Dư. Thay mặt Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh, Imam Từ Công Dư phó chủ tịch thường trực, báo cáo với phái đoàn về tình hình hoạt động của Hội đồng Sư cả trong nhiệm kỳ qua và công tác chuẩn bị Đại hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

#

Bani có nghĩa đầu tiên là đạo, thường dùng để chỉ người mới nhập đạo, người có đạo, hay người có đức tin với thượng đế Allah. Như Bani Islam (tín đồ theo đạo Islam), Bani Jawa (người Jawa theo đạo mới, hay người Hồi giáo Jawa, và đơn giản chỉ gọi Jawa). Bani Chăm (Người Chăm theo đạo mới Islam và thờ phượng Allah), Bani Awal (Người Chăm theo Hồi giáo từ sơ khai “Awal” thờ phượng Allah).

#

Allah trong tiếng Ả Rập (Arabic) để chỉ định Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Thượng Đế, Đấng Tối Cao, Chúa Tể, … Ông Trời (tiếng Việt); Po (tiếng Chăm); Jehova (Do Thái); Tuhan (Indonesia),… Danh từ Allah thường chỉ dành riêng cho tín đồ Bani Islam hay Bani Awal. Allah (swt): SWT là viết tắt của "Subhanahu Wa Ta'ala" có nghĩa: “Vinh Quang Thượng Đế, Đấng Quyền Lực Tối cao”. Thượng đế Allah trong Thiên kinh Koran xuất hiện nhiều tên gọi khác nhau. Trong bài này Putra Podam chỉ giới thiệu một số tên gọi: Allah, Allaha, Allahi, Allahu, … (Đây là phiên âm Quốc tế). Tuy nhiên khi chữ Ả Rập (Arabic) được sáng tạo thành chữ Jawi, Jawi Mã Lai hay Jawi Champa,… thì một số chữ cái thay đổi theo cho phù hợp tiếng nói của mỗi dân tộc, quốc gia.

#

abc

#

Hiện nay trong cộng đồng Chăm xuất hiện nhiều anh hùng Núp như một thế lực ngầm đang phá hoại tôn giáo Chăm, cụ thể thế lực này đang truyền bá tư tưởng bài trừ Bani Awal (Hồi giáo cũ) và đề nghị thành lập một tôn giáo mới tên: tôn giáo Bani đa thần, đưa Po Kuk tôn làm vị thần, đưa vua Po Rome làm giáo chủ, và kêu gọi cộng đồng Chăm chống đối tổ chức Hội đồng Sư cả và Ban Tôn giáo Chính phủ.

#

​Tôi Putra Podam, Tổng Biên tập Báo điện tử Kauthara. Trang mạng Kauthara được thành lập vào đầu năm 2015, mục đích giới thiệu và chuyển tải những sản phẩm công nghệ như font Chăm, bộ gõ Chăm đa năng, bộ chuyển đổi từ Rumi Chăm EFEO sang akhar Thrah, ứng dụng gõ chữ Chăm trên hệ thống Android, ứng dụng gõ chữ Chăm trên hệ thống iOS cũng như chương trình giảng dạy tiếng Chăm và nghiên cứu chữ viết Chăm để đóng góp bảo tồn và phát huy những di sản về văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết Chăm. Năm 2020, Kauthara đã bổ sung thêm chủ đề lịch sử, văn hóa và tôn giáo Champa. Những bài nghiên cứu đăng trong Kauthara không đại diện cho quan điểm hay lập trường của Ban Biên tập. Nhưng Ban Biên tập chịu trách nhiệm tuyển chọn những bài có giá trị khoa học để đăng trong Kauthara và có quyền từ chối những bài nào không phù hợp. Mỗi tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quan điểm và nội dung trong bài viết.

#

Cổng Thánh đường (Magik) Bình Thắng có từ trước 1975. Trên cổng ghi "Mesjid" (Thánh đường), dòng chữ Ả Rập, ngôi sao của trăng liềm. Ngày nay dưới tác động của Phó Tiến sĩ (Ts một đêm), họ đề nghị đặt tên "Nhà Chùa" và xin tiền từ dự án Ấn Độ đưa Thần Shiva (Ấn Độ) vào thờ trong làng Bình Thắng, làng của Chăm Agama Awal (Nì Awal). Còn nữa họ còn đưa cả Linga (cac) và Yoni (lon) của Ấn Độ vào thờ trong làng Bình Thắng. Từ đó họ kích động Thánh đường không phải nơi tôn thờ Allah mà phải thờ đa thần, có nghĩa mai sau họ sẽ đưa Linga (cac) và Yoni (lon) vào thờ trong Nhà Chùa này.

#

Agama Awal (Bani Awal) là một hệ phái theo đạo Awal mà giới đại diện là Acar. Acar là những người đại diện cho dòng họ để tu hành, trao dồi thiên kinh Koran, … Acar theo hệ phái tôn giáo: Nì Awal không bao giờ ăn thịt heo, thịt chó, hay những thịt động vật là Haram. Nhưng ngược lại tín đồ của họ là những đối tượng Gahéh (thường dân), nhiều thành phần thường dân này sống không Đức tin, sống lạc lối, nên không ai có quyền ngăn cấm họ, nghĩa là đối tượng thường dân có quyền rựu bia, ăn thịt heo, ăn thịt chó và ăn cả những thứ Halal và Haram đều được.Do đó, tín đồ thường dân không phải là đối tượng đại diện cho một tôn giáo.

#

Thiên kinh mà Giáo sĩ (Acar) đang dùng hiện nay là Thiên kinh Koran của Bani Islam, bởi Thiên kinh viết bằng chữ Ả Rập, và nội dung là tiếng Ả Rập. Do đó Giáo sĩ (Acar) phải học chữ Ả Rập để đọc Thiên kinh Koran, nhưng thực tế hiện nay Acar vẫn không hiểu nội dung Thiên kinh nói gì (Vì Acar không học tiếng Ả Rập). Acar đọc Thiên kinh Koran không giống tín đồ Bani Islam, mà Giáo sĩ (Acar) đọc Thiên kinh theo giọng Chàm. Cũng như người Chăm đang nói tiếng Việt bằng giọng Chàm.