Tin nổi bật tuần qua

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:22 PM

Vừa qua một nhóm người gồm 5 người là TS. TP và những người khác tự xưng là trí thức Chăm, những người này chủ yếu ở An Nhơn và 1 người ở Phước Nhơn, viết đơn gửi các cấp như: Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận và Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận với nội dung đề nghị: