Salamat Harei Raya - Mừng ngày trọng đại

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Jun 15, 2018, 4:22 AM

SALAMAT  - ꨦꨤꨟꩅ - سلامات

SALAMAT HAREI RAYA  -   ꨦꨤꨟꩅ ꨨꨣꨬ ꨣꨢ - سلامات هاري راي

Hôm nay Harei Suk (15/6/2018) ngày kết thúc Bulan Ramadan (Ramawan) 2018.

Ngày mọi tín đồ Islam (Bani) trên toàn thế giới đã thực hiện tròn nghĩa vụ của mình đối với Thượng đế (Allah).

Cầu mong Allah ban nhiều điều may mắn và phúc lành đến với mọi người, mọi gia đình.

Hãy chào nhau những lời chào tốt đẹp!

- SALAMAT  ( ꨦꨤꨟꩅ - سلامات) - Chúc mừng

- SALAMAT HAREI RAYA ( ꨦꨤꨟꩅ ꨨꨣꨬ ꨣꨢ - سلامات هاري راي)  - Mừng ngày trọng đại

- SALAMAT HAREI RAYA AIDILFITRI