Bàn phím: Champa Keyboard - cho điện thoại dòng Android

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Aug 17, 2018, 7:41 AM

Champa Keyboard là ứng dụng gõ chữ Cham hữu ích trên Android, bên cạnh ứng dụng Cham Thrah Keyboard là phần mềm được sử dụng chỉ gõ chữ Thrah Cham của tác giả Putra Podam.

Champa Keyboard là phần mềm được nhúng vào bàn phím AnySoftKeyboard.

AnySoftKeyboard là ứng dụng có mã nguồn mở được hỗ trợ nhiều tính năng tốt nhất từ phần mềm độc quyền. Nó là một trong những bàn phím có đầy đủ các tính năng của bàn phím Android. Với khả năng hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới, AnySoftKeyboard bao gồm tất cả các tính năng đề xuất từ, cũng như từ điển tùy chỉnh và nhận dạng giọng nói.

Champa Keyboard được thiết kế bàn phím khác với Cham Thrah Keyboard, mục đích để tận dụng không gian trên điện thoại cũng như phù hợp với thiết kế chuẩn của phần mềm AnySoftKeyboard.

Lần này, Putra Podam sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng một ứng dụng gõ chữ Cham sử dụng bàn phím Champa Keyboard rất “hot” hiện nay.

Để sử dụng ứng dụng Champa Keyboard, các bạn sẽ cài đặt hai ứng dụng bàn phím là 1). AnySoftKeyboard và 2). Champa Keyboard.

I. Ứng dụng 1: AnySoftKeyboard

Để cài đặt ứng dụng AnySoftKeyboard trên thiết bị Android, các bạn thực hiện các bước sau:

 - Step 1: Nhấn vào biểu tượng Play Store trên điện thoại, nhập AnySoftKeyboard như hình ask1.

- Step 2: Nhấn vào dòng AnySoftKeyboard, xuất hiện màn hình INSTALL như hình ask2.

- Step 3: Nhấn vào nút INSTALL, cài đặt và xuất hiện màn hình OPEN, như hình ask3. Cài đặt AnySoftKeyboard thành công. (Lưu ý: Chưa cần nhấn vào nút OPEN)

- Step 4: Quay lại màn hình trên điện thoại kiểm tra thấy biểu tượng AnySoftKeyboard như hình ask4.

Vậy quá trình cài đặt ứng dụng AnySoftKeyboard đã thành công.

 

II. Ứng dụng 2: Champa Keyboard

Để cài đặt ứng dụng Champa Keyboard trên thiết bị Android, các bạn thực hiện các bước sau:

- Step 1: Nhấn vào biểu tượng Play Store trên điện thoại, nhập Champa Keyboard xuất hiện như hình campa1.

- Step 2: Nhấn vào dòng Champa Keyboard for AnysoftKeyboard xuất hiện màn hình INSTALL như hình campa2.

- Step 3: Nhấn vào nút INSTALL, cài đặt  và xuất hiện màn hình UNINSTALL như hình campa3.

Vậy quá trình cài đặt ứng dụng Champa Keyboard đã thành công.

 

III. Thiết lập ngôn ngữ và giao diện

Để thiết lập ban đầu cho ngôn ngữ Cham Thrah của Champa Keyboard  trên nền AnySoftKeyboard, các bạn thực hiện các bước sau:

- Step 1: Tại màn hình điện thoại, nhấn vào biểu tượng AnySoftKeyboard như hình campa4.

- Step 2: Nhấn vào Go to your Language &Input settings như hình campa5.

- Step 3: Thiết lập bật AnySoftKeyboard bằng cách kéo sang màu xanh như hình campa6.

- Step 4: Quay lại, nhấn vào Switch active keyboards như hình campa7.

- Step  5: Nhấn chọn nút English AnySoftKeyboard như hình campa8.

- Step 6: Nhấn nút Language hình quả địa cầu ở hàng dưới như hình campa9.

- Step 7: Nhấn nút Enable keyboards and languages như hình campa10.

- Step 8: Lướt và chọn Champa Key như hình campa11.

- Step 9: Quay lại, nhấn nút UI bên cạnh hình quả địa cầu như hình campa12.

- Step 10: Nhấn nút Pick and configure keyboard  themes như hình campa13.

- Step 11: Nhấn chọn giao diện bàn phím tùy chọn. Ví dụ chọn bàn phím Plain dark theme như hình campa14. Quay lại màn hình soạn thảo trên Facebook, thì bàn phím Plain dark theme đã được chọn như hình campa15.

    

Nếu các bạn muốn đổi lại bàn phím khác, thì nhấn lại biểu tượng AnySoftKeyboard trên màn hình, và thực hiện từ STEP 9, STEP10, và chọn bàn phím khác ví dụ chọn Plain light theme như hình campa16. Quay lại màn hình soạn thảo trên Facebook, thì bàn phím Plain light theme đã được chọn như hình campa17.

     

 

Một số giao diện bàn phím khác:

- Giao diện Lean Dark như hình campa 18 và kết quả giao diện Lean Dark như hình campa 19.

            

 

- Giao diện Lean Light như hình campa 20 và kết quả giao diện Lean Light như hình campa 21.

           

 

- Giao diện Simple black glow như hình campa 22 và kết quả giao diện Simple black glow như hình campa 23.

           

 

IV. Gỡ bỏ ứng dụng Champa Key 

Để gỡ bỏ ứng dụng Champa Key, tại màn hình điện thoại chọn biểu tượng AnySoftKeyboard, như hình campa 24.

Nhấn vào biểu tượng AnySoftKeyboard và chọn dòng Uninstall, như hình campa25.

Vậy gỡ bỏ AnySoftKeyboard đã thành công.

 

V. Giao diện và sử dụng Champa Key

- Sau khi cài đặt thành công, giao diện chính của Champa key,  như Hình campa1.

 

- Ký tự ꩀ:  Chứa nhóm ký tự kết (akhar matai), như Hình campa2.

 

- Ký tự ꩜:  Chứa nhóm ký tự bán nguyên âm,... (takai akhar ), như Hình campa3.

 

- Ký tự ꩑꩒꩓:  Chứa nhóm ký tự số (angka Cam ), như Hình campa4.

 

Ngoài ra, để thuận lợi cho việc gõ chữ Thrah Cham, Champa Key còn sử dụng chức năng bấm chọn nhanh tại một số ký tự Thrah sau:

- Ký tự ꨀ:  Chứa bán nguyên âm:  ꨩ  (baluw ), như Hình campa5.

                   

 

Ký tự ꨁ:  Chứa bán nguyên âm:  ꨪ꩝  ꨫ  (takai kik), như Hình campa6.

 

- Ký tự ꨂ:  Chứa bán nguyên âm:  ꨭ꩝  ꨶ꩝  ꨲ  (Takai kuk, takai kuak, takai kâk), như Hình campa7. 

              

 

- Ký tự ꨃ:  Chứa bán nguyên âm:  ꨮ꩝  ꨬ꩝  ꨱ   (Paoh thek, takai kik tuk takai yak, chraoh ao), như Hình campa8.

 

- Ký tự ꨄ:  Chứa nhị trùng âm:  ꨰ  (Dar sa dar dua), như Hình campa9.

 

- Ký tự ꨅ:  Chứa bán nguyên âm:  ꨯ  (Dar sa), như Hình campa10.

 

- Ký tự ꨆ:  Chứa phụ âm kết: ꩀ (Ka matai), như Hình campa11.

 

- Ký tự ꨊ:  Chứa phụ âm ꨋ꩝ và phụ âm kết: ꩂ꩝  ꩃ (nga matai), như Hình campa12.

 

- Ký tự ꨌ:  Chứa phụ âm kết: ꩄ (cha matai), như Hình campa13.

 

- Ký tự ꨐ:  Chứa phụ âm: ꨑ (Phụ âm nya), như Hình campa14.

 

- Ký tự ꨓ:  Chứa phụ âm kết: ꩅ (Ta matai), như Hình campa15.

 

- Ký tự ꨗ:  Chứa phụ âm  Na: ꨘ꩝ và phụ âm kết: ꩆ (Na matai), như Hình campa16.

 

- Ký tự ꨚ:  Chứa phụ âm Pa Praong: ꨛ và phụ âm kết: ꩇ (Pa matai), như Hình campa17.

 

- Ký tự ꨟ:  Chứa phụ âm Ma : ꨠ và dấu phụ âm kết: ꩌ (Tuk takai mak), như Hình campa18.

 

- Ký tự ꨢ:  Chứa bán nguyên âm (takai kiak): ꨳ và  phụ âm kết:ꩈ (Ya matai), như Hình campa19.

 

- Ký tự ꨣ:  Chứa bán nguyên âm (takai krak): ꨴ và  phụ âm kết: ꩉ (Ra matai), như Hình campa20.

 

- Ký tự ꨤ:  Chứa bán nguyên âm (takai klak): ꨵ và  phụ âm kết: ꩊ (La matai), như Hình campa21.

 

- Ký tự ꨥ:  Chứa phụ âm kết: ꨥ (Wa matai), như Hình campa22.

 

- Ký tự ꨦ:  Chứa phụ âm kết: ꩋ (Sa matai), như Hình campa23.

 

- Ký tự ꨨ:  Chứa phụ âm kết: ꩍ (Paoh janih), như Hình campa24.

 

VI. Giao diện English (Gõ Latin)

Giao diện chính của chức năng English (gõ Latin) như Hình campa25

 

Giao diện số và tất cả dấu liên quan như Hình campa26, campa27, campa28, campa29

 

 

 

 

Thuộc tính chèn Emotion như Hình campa30.

 

VII. Giải pháp và định hướng

Champa Keyboard là ứng dụng gõ chữ Thrah Cham và Latin sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng. Đây là ứng dụng thứ hai sau ứng dụng Cham Thrah Keyboard.

Champa Keyboard là phần mềm được nhúng vào bàn phím AnySoftKeyboard, với ứng dụng mã nguồn mở được hỗ trợ nhiều tính năng tốt nhất từ phần mềm độc quyền. Nó là một trong những bàn phím có đầy đủ các tính năng của bàn phím Android. Với khả năng hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới, AnySoftKeyboard bao gồm tất cả các tính năng đề xuất từ, cũng như từ điển tùy chỉnh và nhận dạng giọng nói. Ngoài ra, các thiết lập mà ứng dụng cung cấp khá chi tiết giúp người dùng dễ dàng tinh chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Nếu các bạn đã chán bộ gõ Chamkey trên máy tính PC, hay bàn phím Cham Thrah Keyboard và giao diện Champa Keyboard dùng trên điện thoại smartphone hiện nay, các bạn có thể dùng bộ gõ bàn phím mặc định của smartphone (Sẽ ra mắt).

Tuy nhiên ba bộ gõ trên đã là giải pháp gõ chữ Thrah Cham tốt nhất trên PC và Smartphone hiện nay.

Hãy chờ đón sự ra mắt của Google Cham Keyboard và xem cuộc thay đổi thú vị này nhé!

 

Facebook: Putra Podam

Website: kauthara.org

Mail: kautharanews@yahoo.com