Phản biện Inra Sara - Mấy vấn đề liên quan Bani

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:26 PM

Hai Video clip mang tên “Sự khác biệt giữa Chăm - Bà Ni và Chăm - Hồi Giáo” và Video “Tinh thần mở của người Chăm - Bà Ni qua tôn giáo Bà Ni” là bài nói của Nhà thơ Inra Sara trong dịp đi thuyết trình cho sinh viên, nguồn Video clip do ViệtWeekly phát hành vào năm 2014. Đây là bài thuyết trình nêu lên sự so sánh giữa Bani và Islam cũng như nêu vấn đề sự gắn kết giữa Bani và Balamon. Trên cơ sở đó, Inra Sara muốn chia rẽ và tách rời giữa Bani và Islam, nhưng ngược lại nhằm lôi kéo Bani về phía Balamon bằng cách tuyên truyền “Balamon đại diện Nam, Bani đại diện cho Nữ hay Balamon là mặt trời còn Bani là mặt trăng,…”. Dưới đây là bảy vấn đề mà Inra Sara nêu ra trong hai Video clip mà tôi ghi lại.