Phản biện InraSara về Po Ina Nagar

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:31 PM

Trong bài viết của InraSara có tựa đề: Hiểu biết để sống sót. BẠN CÓ HIỂU TÔN GIÁO BẠN KHÔNG?-2 [hay: Hai mà MỘT nền tảng]

Trong bài viết này InraSara có sơ lược về cách phân biệt tôn giáo này với tôn gió khác. Các bạn có thể tìm đọc ở đường dẫn sau:

InraSara nêu vắn tắt về Po Ina Nagar như sau:
Theo InraSara: “Pô Inư Nưgar: là vị khai quốc, khi các tôn giáo chưa vào Champa. Hiện nay mọi người Cham thuộc tôn giáo tín ngưỡng nào bất kì đều nhớ ơn [và thờ phụng] Bà.”

PHẢN BIỆN

Theo tôi, Putra Podam, phát biểu trên của InraSara chỉ là lối suy diễn suông như bao người khác ở trong làng Chăm mà thôi, chỉ thấy tên Po Ina Nagar thì InraSara liền cho rằng đó là Po khai quốc Champa, là thần mẹ khai sáng giang sơn gấm vóc, khi các tôn giáo chưa vào Champa, những gì mà InraSara nêu ra chỉ là phỏng đoán và không liên quan gì đến nguồn gốc lịch sử của Po Ina Nagar.

Thử tìm hiểu Bimong Po Ina Nagar tại Nha Trang- Khánh Hòa. Đây không phải là Bimong dành riêng cho Po Ina Nagar (Thánh mẫu Vương quốc) mà còn thờ 3 vị Nam thần khác là: Shandhaka, Gansha Sri Vinayaka và Sri Malada-Kuthara.

 Lúc ban đầu, tại khu vực Nha Trang chỉ có một cái đền nhỏ được làm bằng gỗ để thờ thần Shiva mang tên là Sri Sambhu. Năm 774 bị quân Malay tàn phá. Năm 784 vị vua Satyavarman Isvaraloka quyết định xây trung tâm tín ngưỡng Ấn Giáo có đền đài hùng tráng để thờ thần Shiva và phu nhân Bhagavati. Nữ thần Bhagavati được tôn chức là Yang Pu Kauthara, tức là Thánh Mẫu của tiểu vương quốc Kauthara (Nha Trang).

Năm 918, vua Indravarman III quyết định tạc hình tượng bằng vàng của nữ thần Bhagavati để thờ phượng và tôn vinh nữ thần Bhagavati từ Yang Pu Kauthara (Thánh Mẫu Nha Trang) trở thành Yang Pu Nagara (Thánh Mẫu Vương Quốc) mà người Chăm hôm nay gọi là Po Ina Nagar.

 Năm 945, tượng bằng vàng của nữ thần Yang Pu Nagara bị quân Campuchia đánh cấp.

Năm 965, vua Jaya Indravarman I phải tạc tượng của nữ thần bằng đá thay thế cho tượng bằng kim vàng. Và tượng này còn lưu lại cho đến nay tại quần thể Nha Trang.

Trước kia tại bimong Po Ina Nagar, người Chăm thường lên làm lễ tục Kate. Sau nay vì lý do chiến tranh giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh, nên người Chăm phải xây thêm một đền mới tại Phan Rang để thờ vị nữ thần này.

Nhắc lại:

Po Ina Nagar không phải là tên gọi của nữ thần mà là chức phong của nữ thần. Tên thật của Po Ina Nagar là Bhagavati (phu nhân của Đấng Shiva - vị Nam thần được tôn thờ nhất tại vương quốc Champa).

Po Ina Nagar là danh hiệu của nữ thần Bhagavati nằm trong hệ thống Ấn Giáo chứ không phải nữ thần của người Champa bản địa.

Po Ina Nagar là danh hiệu của nữ thần Bhagavati (tức Yang Pu Nagara - Thánh Mẫu Vương Quốc), thay vì trước đó chỉ phong tước  (Yang Pu Kauthara  - Thánh Mẫu Kauthara). [Tương tự như : Po Ina Nagar lúc trước chỉ công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh Khánh Hòa, và sau này được công nhận thành di tích lịch sử cấp Quốc gia]

Champa độc lập từ thế kỷ thứ II và ảnh hưởng Ấn Độ giáo từ đó, nghĩa là Nam thần Shiva và phu nhân Bhagavati chỉ thờ phượng ở Champa sớm nhất kể từ thế kỷ II mà thôi.

Do đó, việc InraSara phát biểu: “Pô Inư Nưgar: là vị khai quốc, khi các tôn giáo chưa vào Champa. Hiện nay mọi người Cham thuộc tôn giáo tín ngưỡng nào bất kì đều nhớ ơn [và thờ phụng] Bà.” Đây chỉ là lời phát biểu suông, thiếu cơ sở khoa học và không liên quan gì đến nguồn gốc lịch sử của Po Ina Nagar.