Thư cảm ơn - Lễ tưởng niệm một năm mất Po Dharma

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:49 PM

Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Po Dharma hân hoan thông báo cùng quý vị về kết quả Lễ Tưởng Niệm Po Dharma và Bữa Cơm Thân Mật dành cho đồng tộc Champa ngày 22 tháng 2 năm 2020 vừa qua tại Thủ phủ Sacramento, California.
Bà con đồng hương chúng ta đã đến tham dự thật đông đảo ngoài dự kiến của Ban Tổ Chức.  Một số bà con đến từ Châu Âu, một số bà con đến từ các Tiểu bang xa xôi như Tennessee, Texas, Washington, một số bà con phải lái xe hàng giờ với niềm vui để được gặp đồng tộc trong niềm hân hoan tay bắt mặt mừng, đầy cảm xúc, vô cùng thấm thía với câu tục ngữ Chăm:  “Manuis sa paran yau adei sa-ai sa tian” (Người đồng tộc như anh em ruột thịt).   


Nhờ sự thương mến và nhiệt tình ủng hộ của đồng hương, Lễ Tưởng Niệm Po Dharma và Bữa Cơm Thân Mật đã thành công tốt đẹp, mang lại sự thông cảm và niềm hy vọng cho đồng tộc chúng ta trên bước đường kêu gọi Chính phủ Việt Nam công nhận chúng ta là một trong các dân tộc bản địa ở miền Trung Việt Nam ngày nay.  Tổng số tiền mà bà con ủng hộ Quỹ Vận Động Cho Quyền Dân Tộc Bản Địa Champa là:  22,120.00 dollars, trừ các khoản chi phí:  5,690.00 dollars, số tiền còn lại:  16,430.00 dollars (trong số tiền này bao gồm cả số tiền mà bà con hứa bảo trợ nhưng chưa nhận được:  3,850.00 dollars).
Ban Tổ Chức chúng tôi đã chuyển giao số tiền còn lại này cho Ban Tài Chánh của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa quản trị và để sử dụng vào công cuộc vận động các tổ chức của Liên Hiệp Quốc và các Cường Quốc trên thế giới nhờ giúp can thiệp với Chính phủ Việt Nam sớm công nhận và thực thi quy chế Quyền Dân Tộc Bản Địa cho dân tộc Champa ở quê nhà.


Với tình đoàn kết gắn bó và lòng thương yêu dân tộc nồng nàn của quý đồng hương đã làm cho Ban Tổ Chức chúng tôi vô cùng cảm kích và thành thật tri ân quý Ân Nhân, quý Hội Đoàn, như Hội I.O.C Champa, Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa, Hội Văn Hóa Truyền Thống Champa (Sacramento), và Hội Đồng Hương Palei Baoh Dana đã ủng hộ về tinh thần lẫn tài chánh để buổi lễ tưởng niệm và bữa cơm gây quỹ thành công tốt đẹp.

 

Tục ngữ Chăm có câu:  “Nao sa jalan mbeng ikan sa danaw”.  Nay đã đến lúc cả dân tộc hãy đồng hành tiến bước trên con đường đòi quyền bản địa cho dân tộc Champa.  Đó là sinh lộ duy nhất ngăn chặn hiểm họa bị Đồng Hoá và Tự Đồng Hóa trong thế kỷ thứ 21 này.   


Cầu xin Ơn Trên, hồn thiêng sông núi, các bậc Anh Linh Champa phù hộ, độ trì, khai sáng tâm hồn con cháu Champa luôn hướng về cội nguồn dân tộc.


Kính chúc quý đồng hương vạn sự như ý.
T/M Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Po Dharma
     Trưởng Ban
 
     Andrew Tu
 

1). LINK đọc thư cảm ơn

2). Link xem danh sách quý ân nhân hảo tâm

3). Link báo cáo tài chính