Phản biện: Chung quanh vấn đề tài liệu Hoàng gia Champa - Bài 2 của Abdul Karim

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Oct 3, 2020, 10:19 PM

1). NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU (GIAI ĐOẠN I):

ABDUL KARIM Viết:

“…Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và các cộng sự viên trực tiếp tham gia thực hiện chương trình, như: Lafont, Po Dharma, Chen Zhichao, Nguyễn Trần Huân và Nguyen Do (mặc dù Nguyen Do chỉ có một tấm bản đồ).”

 

PHẢN BIỆN TÁC GIẢ:

Bài viết đăng trên Fcaebook của Putra Podam:16 September at 22:32 với tựa đề: “DOMINIQUE NGUYEN NGƯỜI ĐẦU TIÊN CHỤP HÌNH TƯ LIỆU HOÀNG GIA CHAMPA TẠI VIỆN HÀN LÂM PHÁP

Năm 1984, Dominique và Po Dharma là Nghiên Cứu Sinh (NCS) đang theo học Tiến sĩ tại Đại học Sorbonne (tiếng Pháp: Sorbonne Université). Dưới sự bảo trợ của Viện Viễn Đông Pháp và giáo sư P-B Lafont, thư viện thuộc Viện Hàn Lâm Pháp, có bức thư chính thức mời NCS Dominique và Po Dharma đến Viện SOCIÉTÉ ASIATIQUE để chụp hình tư liệu Hoàng gia vào năm 1984.

Dưới đây là thư mời do Viện Pháp gửi đến NCS Dominique, để được phép vào chụp tư liệu Hoàng gia Champa tại Viện.

Hình 1. Thư của Viện Pháp mời Dominique đến chụp Tài Liệu Hoàng Gia.

Cuối năm 1984, Giáo sư P-B Lafont cùng nhóm tác giả: Lafont, Chen Zhichao, Nguyen Tran Huan, Po Dharma, Dominique Nguyen, đã sử dụng 104 trang Tài liệu Hoàng gia, nghiên cứu và phát hành sách tại Paris với tựa đề: "INVENTAIRE DES ARCHIVES DU PANDURANGA -1984". Và được ra mắt tại Viện Viễn Đông Pháp.

Hình 2. Sách : "INVENTAIRE DES ARCHIVES DU PANDURANGA -1984", người có công lớn nhất là: Po DharmaDominique.

 

Việc Abdul Karim, phát biểu: “…Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và các cộng sự viên … Nguyen Do (mặc dù Nguyen Do chỉ có một tấm bản đồ)….”, 

là hàm ý coi thường Dominique, là ghanh tị với Dominique VÌ DOMINIQUE có tên được in trong cuốn sách liên quan Tài liệu Hoàng gia Panduranga.

 

2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT (GIAI ĐOẠN II):

ABDUL KARIM viết:

 “…Một uỷ ban khoa học, một danh sách thành viên tham gia trực tiếp thực hiện chương trình văn bản hoàng gia Champa.

Danh sách thành viên thực hiện văn bản hoàng gia, gồm có các ông:

 1. Dr. Po Dharma
 2. Prof. Danny Wong
 3. Prof. Y. Ishizawa
 4. Dr. Liu Zhiqiang
 5. Dr. Shine Toshihiko
 6. Dr. Nicolas Weber
 7. En. Abdul Karim (Lộ Trung Cân)

Tuy nhiên, trên thực tế người thực sự làm việc này là:

 1. Dr. Po Dharma (điều hành tổng quát)
 2. Prof. Danny Wong (phụ trách nhóm con dấu và văn bản China, kiểm tra và dịch thuật tiếng Anh)
 3. Dr. Niu Junkai (chuyển và dịch thuật văn bản China)
 4. Dr. Nicolas Weber (phụ tá Po Dharma trong tiếng Anh và Pháp)
 5. En. Abdul Karim (phụ trách tổng quát các văn bản Chăm, gồm: chuyển sang Rumi (Latinh) các văn bản khó (mà những người trợ giúp, không nhận ra hay đánh thiếu); check lại toàn bộ việc làm của những người trợ giúp, như cô Fatimah Amin (Báo thị Hoa), En. Abdul Majid Yunos, Báo thị Kim Anh, Sử thị Thu Trang; tóm tắt nội dung văn bản, dịch thuật sang tiếng Việt; làm note, index, layout, design …)”.

Abdul Karim giới thiệu Hình sách trong bìa CD như Hình 3. Dưới đây:

Hình 3. Hình sách Bìa CD trong bài viết Abdul Karim đăng tải

 

PHẢN BIỆN TÁC GIẢ:

Sách “Archives Royales du Champa – Numérisation, Inventaire et Index” trong Hình 3.,  mà Abdul Karim đưa ra trong Facebook: Bahasa Jiwa Bangsa, thực tế không giống như những gì mà Abdul Karim trình bày ở trên.

Bởi:

 Song song với dự án “ Tài liệu Hoàng gia Champa”, mà Putra Podam đã đưa tin trên Facebook.

Một dự án khác "Ấn Triện - Champa" cũng được tiến hành do nhóm:  Po Dharma, Danny Wong Tze-Ken, Nicolas Weber, Niu Junkai, Shine Tóhihiko.

Dự án này kết quả không hoàn thành và Po Dharma tạm thời dừng lại vì không có kinh phí.

 Nhắc Thêm: 

-Dự án "Ấn Triện - Champa" là mảng đề tài khác nhưng mục tiêu nghiên cứu là dựa vào tư liệu thô của "Tài liệu Hoàng gia Champa".

- Danny Wong là người Hoa, ông ta KHÔNG BIẾT TIẾNG CHĂM, KHÔNG BIẾT CHỮ CHĂM. Do đó ông ta không thể tham gia làm "Tài liệu Hoàng gia Champa" như Abdul Karim trình bày. Mà Danny Wong chỉ tham gia dự án “Ấn Triện – Champa”

MỘT ĐIỂM KHÁC, mà nhóm chúng tôi đang quan tâm là:

Dự án: Ấn Triển – Champa  “Archives Royales du Champa – Numérisation, Inventaire et Index”

Chúng tôi đặt câu hỏi: Danny Wong là đồng tác giả với Po Dharma, tại sao Danny Wong không có bản thảo sách Ấn Triện này trong computer của mình, mà Danny Wong buộc phải qua Pháp gặp bà Michele (vợ Po Dharma) để lấy bản thảo sách trong tài liệu của Po Dharma. Khi Po Dharma đã mất.

Khi Po Dharma còn sống, có cho tôi xem sách bản thảo này. Điều đáng chú ý là Po Dharma đã xóa “Lời Mở Đầu” viết bằng tiếng Pháp, có chăng Po Dharma không muốn xuất bản sách Ấn Triện này ?

Danny Wong sau khi đi Pháp lấy bản thảo sách về xuất bản? vậy sách này có sự cho phép của Gia đình Po Dharma chưa?

 Dưới đây Hình 4. Là bìa  sách “Ấn Triện – Champa”, danh sách gồm: Po Dharma, Danny Wong Tze-Ken, Nicolas Weber, Niu Junkai, Shine Tóhihiko.

Hình 4. Danh sách thành viên Sách nghiên cứu Ấn Triện - Champa

 

Rõ ràng, bản thảo sách này không có tên Abdul Karim.

Vậy Danh sách và  Hình 3. do Abdul Karim tuyên bố là sự tự tạo.

 

ĐIỀU CHƯA AI BIẾT ĐẾN: Chính PUTRA PODAM, là người Chăm duy nhất  tham gia trong dự án “ẤN TRIỆN – CHAMPA”. PO DHARMA có hứa và đồng ý đưa tên Putra Podam vào sách ẤN TRIỆN-Champa.

Sách Ấn Triện -Champa đã in và không có tên Putra Podam?, điều này thật dễ hiểu, vì Danny Wong là người đã tự in sách này.

Hiện nay toàn bộ dữ liệu liên quan đến “Ấn Triện- Champa” đang trong tay Putra Podam. Liệu Putra Podam có quyền IN hay KHÔNG?

Bản hợp đồng làm dự án Ấn Triện - Champa giữa Putra Podam và EFEO, Link Hình 5.

Hình 5. LINK xem: bản hợp đồng thực hiện Ấn Triện – Champa giữa Putra Podam và Viện Viễn Đông Pháp.

Bài phản biện này Putra Podam chỉ trình bày lại sự thật, những gì mà Po Dharma đã cho Putra Podam biết.