Hội thảo đặt tên tôn giáo của người Chăm Bani

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Nov 12, 2020, 3:27 PM

Mấy năm gần đây do một số thành phần người Chăm đề nghị xóa bỏ tên tổ chức “Hồi giáo Bani”, xóa bỏ không thờ Po Allah  và đề nghị thay Po Kuk nào đó,…từ sự việc này tạo làn sóng phản ứng, đặc biệt từ giới chức sắc giáo sĩ Acar, trí thức và cộng đồng người Chăm.

Trước tình hình trên, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo trao đổi, lấy ý kiến của chức sắc, chức việc Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và một số cơ quan liên quan để bàn về nội dung liên quan đến tôn giáo  Hồi giáo Bani.

+ Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ.

+ Thành phần tham dự:

- Ban Tôn giáo Chính phủ; một số cơ quan liên quan của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận;

- Chức sắc, chức việc Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.

+ Thời gian hội thảo: ngày 13/11/2020

+ Địa điểm hội thảo: tại tỉnh Bình Thuận.

Hội thảo có tính chức quan trọng bàn đến vấn đề lịch sử tôn giáo, đặt tên tôn giáo, tên tín đồ, mối quan hệ giữa Hồi giáo Bani với Hồi giáo thế giới và nhiều chủ đề quan trọng.

Đây là lần đầu tiên mà Nhà nước Việt Nam nói chung Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan liên quan, đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo của người Chăm. Rất mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa và hỗ trợ để xây dựng trụ sở đào tạo đội ngũ chức sắc Hồi giáo Bani.

Công văn thông báo hội thảo của Ban Tôn giáo Chính phủ.