Dự đoán của tờ báo Online Kauthara.ORG cho chức CT-HĐSC Ninh Thuận

Written by admin
In category Tin tức
Jan 21, 2021, 4:22 AM

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận được thành lập đầu tiên dựa:

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2007-2010, theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-BTG ngày 06/9/2007 về việc đề nghị công nhận Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận được tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I,  do:

Cả Sư  Kiều Bìnhthánh đường Thành Tín làm Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 01/TT-HĐSC ngày 29 tháng 8 năm 2007; và  Quyết định Số: 4106/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập nhân sự Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2007-2010).

Nhiệm kỳ 2007- 2010, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận đã thành công nhiều mặt trận trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vận động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo đúng pháp luật; Điều chỉnh, củng cố có hiệu quả các hoạt động nghi lễ tôn giáo quan trọng theo đúng giáo luật và pháp luật; Vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện các nghi lễ theo tinh thần tiết kiệm, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội đồng Sư cả vững mạnh, tạo niềm tin trong tín đồ Bani, xây dựng và củng cố khối giáo lý, giáo luật để phổ biến rộng rãi trong tín đồ....,

Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận ngày 7/12/2011. Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và các vị Cả sư, tín đồ thuộc 7 thánh đường Bani trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đại hội tiếp tục bầu Cả Sư Kiều Bình tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận.

Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận ngày 12/12/2016, đến dự có ông Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các vị chức sắc thuộc 07 thánh đường Bani trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã bầu Cả Sư Nguyễn Lài, thánh Đường Văn Lâm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận.

Tại đại hội ba nhiệm kỳ đã qua, các đại biểu đã thảo luận góp ý và thống nhất tên gọi “Hồi giáo Bani” là hệ phái Hồi giáo dòng Bani (Hồi giáo Champa) của người Chăm ở Việt Nam có nguồn gốc từ Asulam (tiếng Ả Rập: Islam; tiếng Việt: Hồi giáo) đã tồn tại gần 1000 năm, cũng như phương hướng, nhiệm vụ và quy chế về tổ chức hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani trong tỉnh. Theo đó, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani là một tổ chức của Hồi giáo Bani được thành lập theo nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ Bani trong tỉnh và được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thành lập Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani từ năm 2007 đến nay đã trải qua ba nhiệm kỳ Đại hội, Hội đồng đã có nhiều nỗ lực, củng cố, hoạt động có nề nếp, tổ chức các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, mang tính thống nhất giữa các thánh đường trong tỉnh theo tinh thần tiết kiệm, giữ vững thuần phong mỹ tục, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm. Chức sắc, chức việc và bà con tín đồ Bani luôn đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Hội đồng Sư cả, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương do chính quyền và Mặt trận phát động.

Chuẩn bị Đại hội lần IV, nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình đơn kiến nghị của một vài cá nhân ở tỉnh Ninh Thuận, chắc chắn Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn để giải quyết, trình bày và giải thích rõ cho tín đồ hiểu đầy, đủ, đúng về giáo lý và giáo luật.

Để chọn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, nên chọn xoay vòng giữa các thánh đường và cần phải chọn người có đức có tài, có bản lĩnh, có kiến thức sâu về tôn giáo, biết ngoại giao rộng cả trong và ngoài.

Theo quan điểm của tờ báo Online Kauthara.ORG, chọn:

Cả sư (Guru) thánh đường TUẤN TÚ, là người đạt tiêu chuẩn cho cương vị này.

Nhân sự lần thứ tư chỉ là dự đoán và đề nghị riêng của tờ báo Online Kauthara.ORG

Mong Đại hội lần thứ tư thay đổi nhân sự đúng tầm và có tâm, cần đưa ra phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới rõ ràng hơn.

Chúc Đại hội lần thứ tư thành công, chúc Hội đồng luôn dồi dào sức khỏe và chúc mọi tín đồ Hồi giáo Bani hãy luôn phục vụ và kính trọng Giáo sĩ Acar, là người trên đôi vai luôn gánh nặng số phận Champa.