Tưởng nhớ Po Dharma

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Feb 22, 2021, 6:21 AM

Chỉ còn 3 ngày là tưởng niệm 2 năm mất Pgs.Ts. Po Dharma (1945-2019).

Putra Podam và gia đình lập bàn thờ để tưởng nhớ đến người thầy đáng kính trong 3 ngày cuối.