Paris có gì lạ không em ?

Written by Putra Podam
In category Văn học
Feb 26, 2021, 10:22 PM

<Tặng Gs. Po Dharma, Ts. Putra Podam, NCS.Dominique>

Tác giả: Hương Trầm Anh

 

PARIS có gì lạ không em?

Có Notre dame Tour Eiffel,

Sông Sein uốn khúc thơ mộng quá,

Gởi lại tình em ôi j'taime,

PARIS còn gì lạ không em?

Còn Notre coeur Saint Michel,

Lâu đài tráng lệ còn in dấu,

Bao kẻ ước mơ đến viếng thăm,

PARIS văn hóa viện Hàn Lâm,

Chính khách lưu vong thuộc tiếng tăm,

Vua Việt Vua Miên còn ai nữa...?

Một thuở lưu danh ghi sử sanh...

Thư viện nghìn đời ghi sử sanh...

Viễn Đông Bác Cổ chỉ là France,

Giữ lưu tài liệu ngành nghiên cứu,

Muốn biết vào đây ắc thỏa lòng...

Cũng ở nơi đây những tấm lòng,

Yêu thương dân tộc giống nòi Chăm…

Tìm về quá khứ vua Chiêm Quốc,

Tài liệu Hoàng gia của Champa,

Lịch sử cội nguồn Vương Quốc Chăm...

Nghìn năm ghi chép theo sử danh,

PARIS Tiến sĩ Quảng Văn Đủ...

Quốc tịch France danh Po Dharma...

Cho ra tài liệu sử Hoàng gia...

Ước mong thế hệ còn ghi nhớ,

Lịch sử cội nguồn Vương Quốc Chăm…

Lịch sử cội nguồn bao tháng năm,

Một dải sơn hà Champa Quốc,

Tháp còn sừng sững dưới trời xanh,

Đêm trăng tiếng gió lời than thở,

Có nhớ người xưa ở chốn này?

Thương tiếc người xưa ở chốn này...

Thương người ly biệt của thời nay...

Chí nguyện chưa tròn xa nhân thế,

Khiến kẻ hậu sinh dạ tái tê...

Tiếp nối đoạn đường thật ủ ê...

Chia năm xẻ bảy lắm lời phê,

Ai người dám bảo mình thay thế...

Tài liệu Hoàng gia nước Champa.

Chỉ có hai người Po Dharma,

Đó là Nguyễn Đố với Putra...

Một là cháu rể một đệ tử...

Tiến sĩ học hàm, nghiên cứu Sinh.

PARIS có gì lạ không em,

Văn chương không đủ để người xem,

Tài thô học thiễn vài ba nét,

Viết chẳng thành văn đọc cũng phiền...

Xin có đôi câu với bạn hiền...

Mảnh đời ly xứ lắm truân chuyên...

Chữ quên chữ nhớ xin tha thứ...

Thất thập là đây cổ lai hề...

Tài liệu Hoàng gia đã ra đời...

Chờ ngày phân phát nữa mà thôi...

Chúc ban nghiên cứu nhà xuất bản

Vạn Phúc bình an vạn đạt thành.

Hy vọng tất cả cùng nhau chung sống hòa bình đoàn kết xây dựng tình yêu thương dân tộc Chăm trong và ngoài nước đều là anh em.

 Bàn tay ngón ngắn ngón dài,

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...

Cầu cùng ơn đức trời cao

Ban cho con cháu ngày sau sum vầy.

 

Bài thơ cảm tác nhớ ơn Ngài TS. Po Dharma đã hy sinh cho dân tộc Chăm.

Bà mẹ Chăm... Hương Trầm Anh

Belgium, February 25,  2021.