Putra Podam

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Mar 6, 2021, 3:02 AM

   Ai về Mamih làng Chăm

   Ghé thăm xóm nhỏ băn khoăn  nhớ người

   Chuyện rằng trong thuở thiếu thời

   Gia đình khá giả một thời cao sang

   Văn Ngọc Sáng gọi Putra

   Podam mới đúng thì ra tên người

   Mẹ mất sớm cha đổi đời

   Bơ vơ lạc lõng giữa thời nhiễu nhương

   Tuổi thơ thiếu vắng tình thương

   Ai người bảo hộ trên đường tương lai

    Là anh, em gái, em trai

   Làm sao chăm sóc làm sao bảo toàn

   Quyền huynh thế phụ vẫn còn

   Tương lai chưa đạt khó toàn phận gia

   Gắng công tốt nghiệp cấp ba

   Đại học Đà Lạt rồi thầy Tây Nguyên

   Thạc Sỹ Hà Nội nhất miền

   Thạc Sỹ hải ngoại tại miền Thailand

   Tiến thân tiếp bước thênh thang

   Singapore Tiến sĩ học hàm đăng khoa

   Gian nan chuyện cũ đã qua

   Phục vụ văn hóa chuyển qua xứ người

   Malay tốt nghiệp định rồi

   Việt Nam Sứ quán qua thời 5 năm

   Hai ngàn mười chín phải chăng (2019)

   Số duyên trời định âm thầm ra đi

   Sang Mỹ quốc sống khả thi

   Cơ duyên tiếp nối việc thầy dở dang

   Ngày đêm chẳng ngại gian nan

   Thân mang trọng bệnh chẳng màn thở than

   Còn thêm tai tiếng phải mang

   Chỉ vì tư lợi chẳng màn nghĩa nhân

   Mặc cho thế sự xoay dần

   Hồn thiên sông núi đưa lần vượt qua

   Hoàn thành tài liệu Hoàng gia

   Po Dharma đã lìa xa cõi đời

   Xin thầy thấu hiểu lòng tôi

   Tình thầy tình nước lòng tôi vẹn gìn

   Tình dân tộc vẫn quang vinh

   Champa vạn đại nghìn năm vững bền

   Tháp Chăm soi bóng trăng đêm

    Vi vu trong gió hồn thiên trở về

   Người xưa khuất dạng sơn khê

   Sử sanh ghi chép luận về nghìn năm

   Ai người mang giống nòi Chăm

   Cùng chung xây đắp cùng chung tiếng cười

    Sống đoàn kết sống vui tươi

   Cùng nhau xây dựng gương người Israël...

Tác giả: Hương trầm Anh

Belgium, 5 March 2021.

Người mẹ Chăm.. tặng em trai thân thương.