Inrra Sara: Cải cách tôn giáo - Chưa đối thoại đã bỏ chạy - Block Putra Podam

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Mar 26, 2021, 9:24 PM

Ts. Putra Podam

Gửi: Inra Sara

---*---

Trong thời gian gần đây Inra Sara đưa loạt chuỗi vấn đề liên quan đến tôn giáo và  kêu gọi cộng đồng Chăm CẢI CÁCH tôn giáo.

Chưa một ai hiểu Inra Sara muốn cải cách vấn đề gì trong tín ngưỡng Ahier giáo. Vì Inra Sara chưa đưa ra chương trình cụ thể hay đề cương chi tiết, chưa giải thích tại sao cải cách? Và hướng giải quyết cải cách ra sao? Để Ban Phong Tục, Ban Tôn giáo, Sở Nội Vụ tham khảo trước hay để rộng đường dư luận trong cộng đồng Chăm.

Việc cần làm thì chưa làm, đằng này Inra Sara hô hào cải cách tôn giáo trên mạng xã hội Facebook và chê bai chức sắc Chăm Balamon, coi thường Po Adhya Hán Bằng, đưa tên Gru lên án trên Facebook. Inrasara đang cố cầm đèn chạy trước ôtô, người Chăm gọi tapa mbaok, tapa salao,…

Sự việc Inra Sara hô hào cải cách tôn giáo chưa thấy gì thì Jalan Dhar Phuel (chức sắc Chăm Ahier) đã lên tiếng phản đối… thì ngay lập tức trên mạng xã hội chửi bới nhau và công kích một chức sắc Chăm Ahier nhiệt huyết với dân tộc.

Sự việc chưa dừng lại, tiếp tục ngày 24/3/2021(VN) trên Facebook Inra Sara xuất hiện bài viết nhằm chia rẽ tôn giáo với tựa đề: “SAO TA CỨ MÃI CHIỀU BÀ-NI?”, “HÀ CỚ CHAM ‘AHIER’ cứ “NÔ LỆ” BÀ-NI?”

Đây mới chính là điều mà Inra Sara cần cải cách, vì Inra Sara đã bộc lộ mấu chốt vấn đề tại sao AHIER cứ mãi phụ thuộc AWAL?

Theo Putra Podam, không ai có quyền cải cách tôn giáo Chăm: AWAL-AHIER (ngoài những thay đổi thiết yếu cho hợp thời đại). Vì chính vua Po Rome đã kế thừa thành quả lịch sử tôn giáo dân tộc mà đưa ra hàn gắn dân tộc bằng cách đưa tôn giáo Ấn giáo thành Ahier giáo, nghĩa là Po Rome đã truyền đạo Asulam cho tín đồ Balamon, và mong Chăm Ahier cùng Chăm Awal cùng thờ phượng ALLAH như Đấng Tối cao, đây là cách hàn gắn tôn giáo của vua Po Rome ở Champa và chỉ có ở Champa xưa. (Putra Podam, sẽ có bài viết phân tích sâu hơn).

Điều đáng bàn khi Putra Podam, gửi thư trao đổi với Inra Sara vào ngày 25/3/2021với tựa đề: “THƯ GỬI ANH INRA SARA” và mong Inra Sara trả lời để cộng đồng Chăm hiểu vấn đề hơn và có thể học hỏi thêm nhiều điều từ Inra Sara.

KHÔNG HIỂU TẠI SAO? Không những không trả lời thư trao đổi, đối thoại của bên trái chiều hay bên không đồng quan điểm, Inra Sara lập tức……CÁC BẠN CÓ BIẾT GÌ KHÔNG…..

INRA SARA --- BLOCK FACEBOOK PUTRA PODAM

BLOCK: Có nghĩa là Inra Sara không muốn Putra Podam sau này đọc bài viết của mình nữa.

BLOCK: Có nghĩa là Inra Sara không dám đối thoại với nhà khoa học chân chính mà chỉ muốn đối thoại với những người cùng phe, cùng  nhóm mà thôi.

BLOCK: Có nghĩa là Inra Sara chỉ muốn kể lể thành tích của mình chó nhóm Inra Sara mà thôi, sẽ bị nhột khi người khác đọc.

BLOCK: Có nghĩa là Inra Sara muốn cải cách tôn giáo như như sự lừa gạt vừa đá bóng, vừa thổi còi.

BLOCK: Có nghĩa là Inra Sara không có khả năng trả lời thư Putra Podam.

BLOCK: Có nghĩa là Inra Sara đang lừa dối cộng đồng Chăm vì không dám nói ra sự thật hay Inra Sara hoàn toàn không biết gì.

BLOCK: Có nghĩa là Inra Sara đã bỏ chạy.

Hình 1. Ts. Putra Podam (bên phải)