Nếu ghi "Ramuwan" 20 năm sau sẽ thành hiện tượng như "Bani"

Written by Putra Podam
In category Ngôn ngữ
Apr 14, 2021, 6:49 PM

Ramawan (Ramadan) năm nay 2021, một số giới trẻ Chăm gửi tin nhắn chúc nhau tin tức, sức khỏe, thịnh vượng, bình an,…là điều đáng tự hào. Tuy nhiên, từ Ramawan cần phải ghi đúng và chính xác để cùng bảo tồn và gìn giữ ngôn ngữ chữ viết Chăm.

Cũng như 20, 25 năm trước, người Chăm Bani chỉ ghi tôn giáo: "Hồi giáo", hay đạo: Hồi", điều này đúng với lịch sử tôn giáo Champa. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng dùng tôn giáo: "Hồi giáo" trong danh mục tôn giáo ở Việt Nam. Chính phủ chưa bao giờ  dùng từ đạo: "Bani, cũng như người Chăm cũng chưa bao giờ dùng từ: Agama Bani. 

Người Chăm Bani thường tự hào mình là Nứ Nì (anưk Bà-ni hay Anak Bani), nghĩa là đứa con Bani hay tín đồ Bani thờ Allah

hay tín đồ Asulam hay Awal thờ thượng đế Allah.

Hiện nay, người Chăm dùng Agama: Awal,

chứ không dùng Agama: Bani

Sau này do bộ phận làm giấy CMND không ghi đúng theo danh mục của Ban Tôn giáo Chính phủ mà ghi theo tự khai: BANI rồi dần dần thành quen, rồi tín đồ căn cứ trong CMND là đạo: BANI. (đây là cách ghi không đúng).

Theo thống kê ngày đầu tiên Ramawan 2021, rất nhiều bạn trẻ Chăm sử dụng từ: RAMUWAN (Ramuwan) để trao đổi. Từ Ramuwan là cách dùng SAI. cần sửa lại đúng là Ramawan hay Ramadan.

Theo văn bản Chăm, văn học Chăm, và nhiều tư liệu,… cho thấy người Chăm chỉ dùng: Ramawan chứ không dùng Ramuwan.

Tùy theo vùng miền, người Chăm thường NÓI hay phát âm khác nhau như là: RAMADAN, RAMANDAN, RAMAWAN, RAMƯWAN, RAMƯNWAN hay nói nhanh thành RA’WAN hay RAM’WAN,…

TÓM LẠI:

- Khi viết hãy dùng đúng: Ramawan (Ramadan)

- Khi nói có thể dùng: Ramưwan, Ramâwan, Ramwan, Ramanda, Ra'wan, Ram'wan,…

- Tuyệt đối Không viết: Ramuwan (nếu ghi không dấu thì nên dùng từ: Ramawan)

Dưới đây là một số hình ảnh, giới trẻ dùng từ: RAMUWAN

XEM: Một số Facebooker dùng từ Ramuwan

HÃY GHI ĐÚNG RAMAWAN (RAMADAN), để bảo tồn, gìn giữ và phát huy tiếng nói và ngôn ngữ Chăm..