Thành Phần, Thập Liên Trưởng...Chống phá Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani

Written by Putra Podam
In category Tin tức
May 6, 2021, 4:32 AM

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh thuận được thành lập theo Quyết định công nhận số: 4106/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận thành phần nhân sự Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2007 - 2010). Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo dân tộc Chăm được nhà nước Việt Nam chính thức thừa nhận theo Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004. Cộng đồng người tín đồ Bani thuộc tôn giáo Hồi giáo Bani (Hồi giáo Awal) luôn luôn cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có chính sách đúng đắn kịp thời phù hợp nguyện vọng của đồng bào Chăm.

Trải qua hơn một thập niên hình thành, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động là tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp giải quyết các hoạt động tin ngưỡng tôn giáo theo pháp luật. Xây dựng qui chế hoạt động theo nghi lễ tôn giáo phù hợp với nhu cầu thực tế của các tin đồ, đúng theo giáo luật và pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo luật về các hoạt động tin ngưỡng tôn giáo Hồi giáo Bani. Vận động chắc sắc, tin đồ thực hiện các nghi lễ tiết kiệm và bảo tồn các giá trị văn hóa; củng cố và xây dựng Hội đồng Sư cả vững mạnh.

Bộ máy tổ chức của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh thuận bao gồm:

- Ban thường trực (04 vị: Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, 01 Thư kí);

- Ban chấp hành (36 vị: chức sắc 07 làng Chăm Bani);

- 07 Ban giúp việc (Ban giáo lí, Ban Sakawi, Ban kế hoạch, Ban hòa giải, Ban phong tục, Ban phụ nữ, Ban tài chính).

Tuy nhiên trong hoạt động nhiệm kì 2016-2021, một số Ban giúp việc của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani chưa thật sự phát huy hiệu quả vai trò giúp cho Hội đồng, đôi khi còn nhân danh tổ chức định hướng dư luận tín đồ chống đối Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani, làm xáo trộn mất đoàn kết nội trong Hội đồng, ảnh hưởng rất lớn đến sự bình yên trong đồng Chăm Bani trong thời gian vừa qua, trái với qui chế hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani, một số trí thức Chăm còn nhân danh là nhà khoa học lợi dụng hoạt động tôn giáo tín ngưỡng để tham gia dự án phi chính phủ của Ấn độ nhằm âm mưu xóa bỏ Hồi giáo Bani để trục lợi cá nhân, vi phạm nghiêm trọng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Ngày 13/11/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo tại Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận về việc trao đổi, lấy ý kiến của chức sắc, chức việc Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và một số cơ quan liên quan để bàn về nội dung liên quan đến tôn giáo Hồi giáo Bani. Hội thảo có tính chức quan trọng bàn đến vấn đề lịch sử tôn giáo, đặt tên tôn giáo, tên tín đồ, mối quan hệ giữa Hồi giáo Bani với Hồi giáo thế giới và nhiều chủ đề quan trọng.

Kết quả ý kiến chính thức:

- Tổng số chức sắc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tham gia là: 53 người;

- Kết quả ý kiến thăm dò : 94% đồng ý “Hồi giáo Bani”, và 6% phản đối “Hồi giáo Bani”;

- Ý kiến riêng cho phép 14 người trình bày thì kết quả: Đồng ý “Hồi giáo Bani” là 11 người; Không đồng ý “Hồi giáo Bani” là 03 người.

Trong đó, Chức sắc, giáo sĩ tỉnh Bình Thuận đồng ý tên tôn giáo: “Hồi giáo Bani” là 100%;

Chức sắc, giáo sĩ  tỉnh Ninh Thuận đồng ý tên tôn giáo: “Hồi giáo Bani” là 100%; riêng Ban chấp hành thuộc Hội đồng (không phải chức sắc) không đồng ý là 03 người (gồm 02 quý ông và 01 quý bà).

Đây là lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam nói chung Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan liên quan, đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo của người Chăm. Hội thảo lấy ý kiến về tên tôn giáo rất ý nghĩa cho cộng đồng Chăm nói chung và tín đồ Bani nói riêng. Thống nhất tên gọi tôn giáo giúp tín đồ khẳng định đúng đắn tên tôn giáo và hoạt động của tôn giáo đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo “Hồi giáo Bani” một cách thuận lợi.

Sau khi Ban Tôn giáo Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận kết quả Hội thảo tại Phan Thiết, lập tức ông Thành Phần nhóm họp các đối tượng để chống đối Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani cả tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận. 

Ông Thành Phần; năm sinh: 17/04/ 1954; Nơi sinh: Thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Cùng nhóm tích cực đi tuyên truyền, gọi điện thoại nói xấu bôi nhọ danh dự cá nhân người khác, kêu gọi, lấy chữ ký từng làng từ tỉnh Ninh Thuận xuyên tỉnh Bình Thuận, để gây xáo trộn trong cộng đồng Chăm và kêu gọi các phần tử cực đoan chống phá tôn giáo Hồi giáo Bani (Hồi giáo Awal) do Chính phủ Việt Nam công nhận.

Nhóm chính gồm danh sách như sau: 

1. Thành Phần,

2. Thập Liên Trưởng,

3. Thành Quang Dũng,

4. Kiều Trung, 

5. Thiên Thị Nín,

6. Đạo Thanh Chiêu,

7. Thành Kim Cục,

8. Báo Ngọc Líp,

9.Thành Thị Kim Cúc,

10. Imam. Trương Thanh Huấn,

11. Imam. Nguyễn Văn Công,

12. Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Quấy phá tháng RAMADAN (RAMAWAN) - Bịa đặt  và VU KHỐNG

Khi biết trước lịch trình của Ban Đại diện, Ban Thư ký của Hội Đồng Sư cả Hồi giáo Bani (Hồi giáo Awal) tỉnh Ninh Thuận đi hành hương thăm Thánh đường Văn Lâm (palei Rem), ông Thành Phần họp nhóm tìm kế sách bịa đặt và vu khống Ban Đại diện HĐSC Ninh Thuận.

Sự việc trình bày như sau:

Tối ngày 29/4/2021, Ban Đại diện, Thư ký HĐSC đi hành hương thăm thánh đường thôn Văn Lâm. Khi khách đến, giáo sĩ Acar tiếp đón khách rất chu đáo, uống trà, nói chuyện vui vẻ. Thánh đường Văn Lâm tối đó vẫn hành lễ bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra.

Ngoài đại diện Đổng Dương Long, người Chăm Bani thuộc Ban đại diện HĐSC tặng quà cho thánh đường, còn nhiều bà con trong làng đến thăm, và khách phương xa. Đặc biệt, tối đó còn có đoàn và đại diện bên tôn giáo Hồi giáo ISLAM đến thăm và tặng quà và tiền, mọi người rất vui vẻ,...

Ai ai cũng biết, không những chỉ thôn Văn Lâm mà cả tỉnh Ninh Thuận cũng biết, hàng năm đoàn ISLAM nước ngoài đến thăm Thánh đường Văn Lâm, nổi bật là đoàn nước Nam Phi do ông KAKA (trưởng đoàn) thường hay đến thôn Văn Lâm tặng gần 100 con bò, gần 50 con cừu , tặng quà, tặng tiền,....không những tặng cho tín đồ ISLAM mà còn tặng cho tín đồ Chăm Bani. 

Vấn đề chính ở đây, các đoàn Islam trong và ngoài nước đến thăm thánh đường Văn Lâm, mọi người đều vui vẻ, chúc nhau tháng Ramadan được hưởng nhiều ân phúc.

Nhưng tại SAO???

Tối 29/4/2021, Ban Đại diện, Thư ký HĐSC đi thăm và tặng quà cho thánh đường Văn Lâm, thì nhóm ông Thành Phần kiếm chuyện, bịa đặt, vu khống, làm xáo trộn cộng đồng Chăm trong tháng Ramadan (Ramawan) linh thiêng.

Sáng hôm sau, ông Thập Liên Trưởng viết bài đăng trên Facebook cá nhân, bịa đặt câu chuyện, vu khống người khác, nhằm tạo dư luận xấu đến Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani. Tuyên truyền HĐSC Hồi giáo Bani chỉ là tổ chức bị mua chuộc và phục vụ cho Nhà nước Việt Nam.

Thập Liên Trưởng lạm dụng trang mạng xã hội Facebook luôn bịa đặt, vu khống người khác một cách vô văn hóa. 

Bài viết của ông Thập Liên Trưởng đã đăng trên Facebook, tạo nền tảng cho những tuổi trẻ nhẹ dạ cả tin vào lời tuyên truyền, rồi ông Thành Phần tiếp tục viết bài chống HĐSC gửi cho ông Nguyễn Ngọc Quỳnh đăng trên facebook Nguyễn Quỳnh và với những bình luận nhằm sĩ nhục nhục người khác, vi phạm luật mạng xã hội Việt Nam.

Không hiểu tại sao, hiện nay Facebook của ông Thập Liên Trưởng đã xóa hết bài đã đăng vào tối 29/4/2021. Không những vậy, cả ba Facebook của ông Thập Liên Trưởng đều xóa hết Friend, và hầu như xóa sạch để phi tang bằng chứng.

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin và bằng chứng cho những ai bị Thập Liên Trưởng vu khống, để có cơ sở làm việc với bên bộ phận an ninh mạng Việt Nam, để răn đe và dạy dỗ kịp thời.

BẰNG CHỨNG FACEBOOK THẬP LIÊN TRƯỞNG ĐĂNG BÀI VÀ XÓA PHI TANG

 

Hình 1. Bài đăng trên Facebook của Thập Liên Trưởng

 

Hình 2. Bài đăng tiếp trên Facebook của Thập Liên Trưởng.

 

Hình 3. Facebook chính đăng bài đã xóa để phi tang

 

Hình 4. Facebook khác của Thập Liên Trưởng cũng bị xóa

Hình 5. Facebook khác (facebook thứ 3) của Thập Liên Trưởng cũng xóa hết rồi.

 

ĐÓN ĐỌC BÀI TIẾP THEO ĐĂNG TRÊN báo điện tử: kauthara.ORG

THÀNH PHẦN VIẾT BÀI GỬI NGUYỄN NGỌC QUỲNH ĐĂNG NHẰM PHÁ HOẠI HĐSC HỒI GIÁO BANI