Bản ghi lại một sự việc tại Sang Magik Haluw Ram

Written by Putra Podam
In category Tin tức
May 18, 2021, 4:35 PM

Người ghi: Đổng Dương Long, Thư ký hội đồng.

 

  Tháng 9 Hồi lịch là tháng Ramawan, tháng linh thiêng, tháng tất cả tín đồ theo Hồi giáo trên thế giới đều hướng về đấng tối cao Auluah và thiên sứ Mohammad, cùng nguyện cầu cho muôn người, mọi vật được bình an-hạnh phúc, cầu mong gia đình được nhiều sức khỏe, may mắn.

     Tín đồ Chăm Ahier-Awal cũng không  ngoại lệ, đây là tháng ân xá dành cho những kẻ lừa thầy phản bạn, tháng dành cho những kẻ buôn thần bán thánh, cho những ai vì mưu lợi riêng mình mà lại hãm hại đồng tộc. Nên thường xuyên vào Sang Magik chấp hai tay trên đầu xin đấng tối cao Auluah tha thứ mọi tội lỗi vì những dục vọng đê hèn, nếu biết hối hận nhận tội chắc Pô Auluah sẽ được khoan dung.

     Hiểu được như thế nên tôi xin ghi lại một câu chuyện đã xảy ra tại Sang Magik haluw Văn Lâm trong tháng Ramawan năm 2021.

   Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Hội đồng Sư cả phát hành thông báo chương trình thăm, chúc mừng tháng Ramawan và lịch thời gian gửi các haluw Sang Magik.

    Ngày 29/04/2021, vào lúc 15 giờ 30, đoàn chúng tôi có mặt tai Sang Magik Văn Lâm, sau Sang Magik Thành Tín, trước đó lúc 14 giờ tôi có điện trao đổi trước với Imam Dư: Quý thầy rổi chưa đoàn chúng tôi đến Sang Magik Văn Lâm, Ts. Văn Ngọc Sáng có gửi phần quà  để phụ phần điện, nước trong tháng Ramawan. Imam Dư “được thôi người ta đem khak có gì đâu mà không nhận, khoảng nữa tiếng Wa vào, mấy thầy đang làm vệ sinh”(sau 15 ngày kiêng)

      Tôi đến thôn Văn Lâm, đang ở nhà ông Não Văn Sáu thành viên của đoàn thì Imam Dư điện “ các thầy đã rãnh rồi wa vào đi”

   Tôi và ông Sáu tranh thủ vào bởi thời gian hành lễ của các thầy trong ngày có giới hạn khi chúng tôi vào quang cảnh trong Sang Magik vắng lặng bởi quý thầy đang tịnh tâm, tiếp chúng tôi đầu tiên chỉ có một mình Imam Dư, sau vài câu chào hỏi xã giao chúng tôi vào ngồi ghế đá trong sang khách, tôi nói “đây là quà của ông Sáng gửi” nếu họ nhận thì tốt không nhận thì trả lại cho chủ không sao cả, lúc này Mudin Mạng từ trong nhà đi ra, bắt tay với vài câu chào hỏi, thâm tình như ngày nào, xong xin đi tắm để chuẩn bị lễ chiều. Imam Dư vào Sang Magik mời Sư cả và các thầy là thành viên Hội đồng Bổn đạo ra tiếp, khi Sư cả Nguyễn Lài ra, tôi đứng dậy bắt tay hỏi thăm “khỏe không gru” Cùng lúc Sư cả Báo Hùng đến, hai người bắt tay nhau, Sư cả hỏi tôi “Khỏe không Long” tôi trả lời” khỏe Gru”, khi đó thì Imam tan Trương Thanh Huấn đang ngồi ghế đá đối diện tôi cũng đến gần hơn hỏi thăm, Imam có nhìn tôi và mĩm cười. Thấy anh em đến gần đủ Imam Dư đứng dậy trải chiếu thành hàng dài, rồi mời tất cả ngồi, rồi Katip tan Não Thanh Thoại đến, từ phía sau Imam Não Thanh Quyết phó Hội đồng Bổn đạo haluw sở tại cũng có mặt liền thoát lên lời: chào tất cả anh em, bắt tay tôi kèm lời hỏi thăm sức khỏe, tôi đáp khỏe, cảm ơn Imam, liền khi đó ông Hộ, ông Tài bưng quà của Hội đồng vào, Imam Quyết lại hỏi TV mấy in mà bự dữ anh Hộ, không khí lúc đó bớt phần ngột ngạt, khó chịu mặc dầu quý thầy mỗi người nhìn một hướng, tôi nghĩ có vẻ căng đây! Không sao cứ vững tin Pô Auluah đang ở phía trước, Imam Quyết rót nước mời anh em uống, ông Sáu nói thôi vào việc đi, tôi tiếp lời “kính thưa Sư cả Chủ tịch Hội đồng, thưa Hội đồng Bổn đạo Haluw Ram, cho phép tôi thay mặt đoàn kính chúc mừng quý thầy nhiều sức khỏe, bình an trong tháng Ramawan nhầm phục vụ đấng tối cao Auluah. Hàng năm vào tháng tịnh chay, Hội đồng Sư cả thành lập đoàn đi thăm các haluw Sang Magik, thăm các chức sắc bệnh đau đang nằm nhà điều trị, việc nửa vì tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp nên chỉ một vài người trong ban ngành tham gia trong đó: Đổng Dương Long, thư ký Hội đồng, ông Não Văn Sáu, Ủy viên ban thường trực, ông Trượng  Thanh Anh, Trường ban Phong tục, ông Trượng Văn Hai, phó ban Phong tục, ông Lộ Trung Tài phó ban Tài chính, ông Đổng Hộ thủ quỹ, theo tinh thần phiên họp hội đồng Sư cả vào ngày 14/3/2021 tại trụ sở văn phòng.

     Trong chương trình làm việc, chúng tôi xin thay mặt Ban thường trực Hội đồng Sư cả xin thông báo nguồn quỹ hoạt động của Hội đồng đến nay thâm hụt vì hai mùa Ramawan không thu được do tình hình năm 2019 quá khó khăn. Năm 2020 địa phương chúng ta nằm trong tâm dịch nên tạm dừng tháng tịnh chay Ramawan, mong Sư cả, Hội đồng bồn đạo vận động tín đồ đóng góp quỹ sinh hoạt của Hội đồng theo quy định mỗi hộ 20.000 đồng.

    Ông Sư cả Chủ tịch Nguyễn Lài tiếp lời: “gần đây tình hình Hội đồng Sư cả chúng ta hơi lơ là, chểnh mảng, không gắn bó như trước, khi các thầy mãn tháng chay chúng ta họp, bàn lại tay mắm tay thật chặt cùng nhau làm lại” dứt lời Imam Huấn nói: “tôi nghe bà con, phụ nữ haluw Ram bàn với nhau là không thu tiền xây dựng quỹ đóng góp cho Hội đồng bởi nguồn quỹ do tín đồ đóng góp thu chi thế nào Hội đồng không báo cáo công khai, vừa rồi Đạo chúng tôi tổ chức khánh thành Sang khách có gởi giấy mời mà Hội đồng cũng không đến tham dự, Katip Thọai chen vào “tiền thu của tín đồ như đóng thuế mà chúng tôi mời dự khánh thành Hội đồng không quan tâm” tôi ngắt lời “khoản thu này không phải thuế đâu mà chỉ kêu gọi lòng tự nguyện của tín đồ hổ trợ nguồn quỷ để Hội đồng có khoản chi phí sinh hoạt, giấy bút thôi, ngoài nguồn từ tín đồ, có ai hổ trợ đâu”

   Sư cả Chủ tịch tiếp: “kể từ bây giờ các giấy tờ nào ghi Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani thì tôi không ký nữa, giấy tờ nào ghi Hội đồng Sư cả  Bani tôi mới ký”, Imam Dư nói “Gru còn mấy tháng nữa hết nhiệm kỳ, chuẩn bị đại hội mới rồi Gru”

   Tất cả như lặng thinh, những ánh mắt nhìn nhau không nói được lời, lại Imam Quyết tôi xin có 3 ý kiến, thứ 1 tôi cũng nghe bà con nhất là Phụ nữ ở haluw Ram không thu tiền từ hộ tín đồ đóng góp xây dựng nguồn quỹ cho Hội đồng, nói đi cũng phải nghĩ lại, nếu không thu quỹ đóng góp thì lấy gì Hội đồng có khoảng chi phí giấy bút làm việc, có khoản thăm các chức sắc, các thành viên Hội đồng bệnh đau hoặc qua đời, chúng ta cũng nên nói lại cho bà con thông cảm. Thứ 2 đề nghị Hội đồng tham mưu với các cơ quan chức năng không thể ghi tôn giáo khác bởi con cọp, con voi trong rừng còn có tên mà tôn giáo mình lại không có tên, theo tôi ghi là tôn giáo Hồi giáo mở ngoặt Bani đóng ngoặt, Imam vừa nói vừa chỉ vào Sang Magik, chúng ta đang tôn thờ Po Auluah, đang cung kính Po Nabi Mohammad, đang sử dụng kinh Koran, Sang Magik là nơi dăng lễ Po Auluah. Thứ 3: một năm đoàn Hội đồng Sư cả mới có dịp đến thăm, tôi đề nghi anh Long ở lại đêm nay nói chuyện cho bà con về nguồn thu và các khoản chi để bà con thông cảm.

   Tôi thầm nghĩ, yêu cầu này làm khó cho tôi rồi! tôi liền thưa “tại Haluw Ram có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Phong tục, Trưởng ban Tài chình, Trưởng ban Phụ nữ, các vị trong Hội đồng Sư cả có đủ ở đây rồi, chắc tôi không dám đâu ai Imam! còn việc giấy mời Hội đồng tham dự buổi khánh thành thi tôi không nhận, biết Chủ tịch, Phó chủ tịch có nhận không? Imam Dư liền đáp không có thấy đâu, tôi tiếp ngày khánh thành thôn Phú Nhuận có 4 giấy mời tôi, ông Hộ, ông Viên, ông Hưởng đều đến dự, hà cớ gì giấy mời Hội đồng mà chúng tôi lại không quan tâm với Bổn đạo haluw Ram! Việc đó hãy xem lại, có giấy mời không, mà ai gửi, gửi cho ai?  Katip Thoại nói “đúng có danh sách chúng tôi đang lưu” Ông Hộ Ban Tài chính Hội đồng xin tiếp lời: “qua ý kiến của quý thầy tôi thấy: thu-chi tài chính Hội đồng thường công khai đến từng haluw khi đoàn đến thăm vào tháng Ramawam, chỉ có năm 2020 vì dich bệnh, ban Tài chính thường xuyên báo cáo trong hội nghị tổng kết cuối năm, dịp lễ hội Suk Yeng, còn nguồn quỹ Hội đồng chi các khoản văn phòng phẩm, chi xăng xe mỗi khi thành viên tham dự hội họp, tham gia cùng đoàn đi thăm Ramawan, chi thăm bệnh, chi đám tang mỗi khi quý chức sắc qua đời, còn việc giấy mời nếu ban Thường trực có ý kiến thì tôi chi ngay chứ có hề gì? Imam Huấn dịu giọng “nếu thế tôi xem lại, chắc bà con cũng khó đóng”

      Sư cả Nguyễn Lài lại tiếp “tôi nói lần nữa, từ bây giờ các giấy tờ nào ghi Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tôi không ký, giấy tờ nào ghi Hội đồng Sư cả Bani thì tôi mới ký”

     Imam Dư tiếp “Gru, còn mấy tháng nữa hết nhiệm kỳ rồi, có còn cơ hội được ký nữa không” Imam Dư quay nhìm Imam Huấn và nói “tụi mày thấy chưa, chính tụi mày tự tay xô ổng xuống  hố bùn, việc tụi mày ký đơn kiến nghị gởi các cơ quan ban ngành không ai cấm, được quyền ký nhưng bắt ông ký dưới góc đơn là không nên, tự bôi xấu cho vị Sư cả của mình, có thấy điều này không?”

   Imam Quyết tiếp lời “tôi đề nghị Hội đồng nên có ý kiến với các ngành có liên quan về việc ghi tên tôn giáo trong thẻ căn cước công dân đang làm, không ghi tôn giáo khác mà ghi là tôn giáo Hồi giáo mở ngoặt Bani đóng lại” không đồng tình với cách nói của Imam Quyết, Imam Huấn phản đối “Hồi giáo sao được, Hồi giáo có cúng các thần yang không, có cúng Rija Nâgar không? Imam Quyết lớn tiếng hơn Rija Nâgar không cần thiết, bỏ cũng được, chỉ giữ  Kajang Po Acar thôi” Sư cả Lài quát “sao lại nói bỏ Rija Nâgar, mày nói bậy! Imam Huấn đứng dậy đi vào Sang Magik, không khí lại hừng nóng, tôi nói “chuyện đâu còn đó, sắp tới giờ lễ cơm chiều cho đoàn gởi tặng quà” Sư cả Lài nói “thôi để đó đi” tôi mời hai vị Sư cả cho ghi hình làm kỷ niệm, hai vị ngồi bên phần quà tôi lấy điện thọai ghi vài tấm, thế là xong. Cuối cùng tôi bắt tay hai Sư cả và Imam Quyết, Imam có nói “anh thông cảm nhé”.

    Chương trình đến thăm Haluw Ram trong mùa Ramawam 2021, hết sức căng thẳng như báo hiệu cho một nhiệm kỳ III - Hội đồng Sư cả sắp gặp những chuyện không lành. Bù lại, các haluw Sang Magik Thành Tín, haluw Phú Nhuận, haluw Lương Tri tiếp đoàn chúng tôi rất thân thiện, tình cảm, thấm đậm tình đồng tộc.

   Sau đó, tại nhà ông Sáu chúng tôi có gặp thư ký Ban Phong tục haluw Ram, Ông Tuấn cho biết “Sang khách là do con em địa phương đầu tư xây dựng, không sử dụng nguồn quỹ tập thể nên Ban Phong tục không phát giấy mời Hội đồng mà chỉ mời cá nhân thôi”

   Thế đã rỏ, đó chỉ là cái cớ, còn một nguyên nhân xâu xa hơn nữa!  

Hình 1. Po Gru, haluw Văn Lâm, nhận quà Ts. Văn Ngọc Sáng (Putra Podam)             

-----***-----

Thông tin trên được ông Thập Liên Trưởng, bịa đặt và phóng đại như sau:

 

Quấy phá tháng RAMADAN (RAMAWAN) - Bịa đặt  và VU KHỐNG

Khi biết trước lịch trình của Ban Đại diện, Ban Thư ký của Hội Đồng Sư cả Hồi giáo Bani (Hồi giáo Awal) tỉnh Ninh Thuận đi hành hương thăm Thánh đường Văn Lâm (palei Rem), ông Thành Phần họp nhóm tìm kế sách bịa đặt và vu khống Ban Đại diện HĐSC Ninh Thuận.

Sự việc trình bày như sau:

Tối ngày 29/4/2021, Ban Đại diện, Thư ký HĐSC đi hành hương thăm thánh đường thôn Văn Lâm. Khi khách đến, giáo sĩ Acar tiếp đón khách rất chu đáo, uống trà, nói chuyện vui vẻ. Thánh đường Văn Lâm tối đó vẫn hành lễ bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra.

Ngoài đại diện Đổng Dương Long, người Chăm Bani thuộc Ban đại diện HĐSC tặng quà cho thánh đường, còn nhiều bà con trong làng đến thăm, và khách phương xa. Đặc biệt, tối đó còn có đoàn và đại diện bên tôn giáo Hồi giáo ISLAM đến thăm và tặng quà và tiền, mọi người rất vui vẻ,...

Ai ai cũng biết, không những chỉ thôn Văn Lâm mà cả tỉnh Ninh Thuận cũng biết, hàng năm đoàn ISLAM nước ngoài đến thăm Thánh đường Văn Lâm, nổi bật là đoàn nước Nam Phi do ông KAKA (trưởng đoàn) thường hay đến thôn Văn Lâm tặng gần 100 con bò, gần 50 con cừu , tặng quà, tặng tiền,....không những tặng cho tín đồ ISLAM mà còn tặng cho tín đồ Chăm Bani. 

Vấn đề chính ở đây, các đoàn Islam trong và ngoài nước đến thăm thánh đường Văn Lâm, mọi người đều vui vẻ, chúc nhau tháng Ramadan được hưởng nhiều ân phúc.

Nhưng tại SAO???

Tối 29/4/2021, Ban Đại diện, Thư ký HĐSC đi thăm và tặng quà cho thánh đường Văn Lâm, thì nhóm ông Thành Phần kiếm chuyện, bịa đặt, vu khống, làm xáo trộn cộng đồng Chăm trong tháng Ramadan (Ramawan) linh thiêng.

Sáng hôm sau, ông Thập Liên Trưởng viết bài đăng trên Facebook cá nhân, bịa đặt câu chuyện, vu khống người khác, nhằm tạo dư luận xấu đến Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani. Tuyên truyền HĐSC Hồi giáo Bani chỉ là tổ chức bị mua chuộc và phục vụ cho Nhà nước Việt Nam.

Thập Liên Trưởng lạm dụng trang mạng xã hội Facebook luôn bịa đặt, vu khống người khác một cách vô văn hóa. 

Bài viết của ông Thập Liên Trưởng đã đăng trên Facebook, tạo nền tảng cho những tuổi trẻ nhẹ dạ cả tin vào lời tuyên truyền, rồi ông Thành Phần tiếp tục viết bài chống HĐSC gửi cho ông Nguyễn Ngọc Quỳnh đăng trên facebook Nguyễn Quỳnh và với những bình luận nhằm sĩ nhục nhục người khác, vi phạm luật mạng xã hội Việt Nam.

Không hiểu tại sao, hiện nay Facebook của ông Thập Liên Trưởng đã xóa hết bài đã đăng vào tối 29/4/2021. Không những vậy, cả ba Facebook của ông Thập Liên Trưởng đều xóa hết Friend, và hầu như xóa sạch để phi tang bằng chứng.

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin và bằng chứng cho những ai bị Thập Liên Trưởng vu khống, để có cơ sở làm việc với bên bộ phận an ninh mạng Việt Nam, để răn đe và dạy dỗ kịp thời.

BẰNG CHỨNG FACEBOOK THẬP LIÊN TRƯỞNG ĐĂNG BÀI VÀ XÓA PHI TANG

Hình 2. Thập Liên Trưởng bịa đặt vu không Hội đồng Sư cả Ninh Thuận

Hình 3. Thập Liên Trưởng bịa đặt câu chuyện để kích động Chăm

-----***-----

 

BẢN TƯỜNG THUẬT (Nguyễn Ngọc Quỳnh)

(Đây là nội dung hoàn toàn bịa đặt và vu khống tổ chức HĐSC của ông Thành Phần và Nguyễn Ngọc Quỳnh)

Vào ngày 29/4/2021 lúc 16 giờ 00, Ông Đổng Dương Long lập một nhóm người lợi dụng danh nghĩa HĐSC mang tiền, quà của nhóm hoạt động tôn giáo hải ngoại đến phân phát cho thánh đường Văn Lâm gồm Não Văn Sáu, Đổng Hộ, Lộ Trung Tài, ...... nhằm mục đích tuyên truyền tôn giáo Bàni là tôn giáo lầm đường lạc lối và vận động các chức sắc Bàni xóa bỏ Rija Nagar.

Về phía thánh đường Văn Lâm - haluw Palei Ram ra đón tiếp nhóm Đổng Dương Long gồm có Ông Sư cả Po Gru Nguyễn Lài, Imâm Tal Trượng Thanh Huấn cùng với các chức sắc Po Acar đang tu niệm trong thánh đường “sang magik”.

Trước tiên, ông Imâm Từ Công Dư giới thiệu nhóm Đổng Dương Long là phái đoàn đại diện cho TS. Văn Ngọc Sáng (một tổ chức hoạt động tôn giáo ở hải ngoại) mang quà đến.

Sau đó, Ông Imâm Từ Công Dư đứng ra đại diện phát biểu:

- "Kể từ đây Bàni của chúng ta là Hồi giáo (hay còn gọi là Islam). Bởi vì Bàni là một tôn giáo lầm đường lạc lối".

- "Thực hiện lễ Rija Nagar là không cần thiết. Do đó, cần phải xóa bỏ Rija Nagar. Bởi vì Rija Nagar là thờ YANG (thờ các Vị thần)". Còn Hồi giáo của chúng ta là độc thần, không thờ YANG.

Sau khi dứt lời, Ông Sư cả Po Gru Nguyễn Lài (Chủ tịch Hội đồng Sư cả của Tôn giáo Bàni) đặt câu hỏi:

- Ai cho phép các ông tự quyền lấy danh nghĩa đồng Sư cả thành lập Đoàn đến thăm các thánh đường Haluw Sang magik?".

- "Giấy quyết định thành lập Đoàn đâu?".

- "Tôn giáo Bàni là tôn giáo thờ cúng Awluah (Thượng đế), thờ cúng Yang (Vị thần) thờ cúng Muk kei (Tổ tiên). Nếu ai theo Hồi giáo không thờ cúng Yang và ông bà tổ tiên thì hãy ra khỏi Sang magik !

Po Gru Nguyễn Lài tiếp tục chất vấn ông Đổng Dương Long:

"Ai cho phép Ông Đổng Dương Long tự ký giấy thông báo và tự quyền dùng con dấu đóng mộc một cách bừa bãi".

"Yêu cầu ông Đổng Dương Long mang dấu trả lại cho tôi gấp".

Imâm Tal Trượng Thanh Huấn chất vấn lời phát biểu ông Imâm Từ Công Dư.

- "Chúng tôi là những người theo tôn giáo Bàni không phải là người Islam, cho nên chúng tôi không thể bỏ ông bà tổ tiên. Năm nay chúng tôi phải tổ chức Rija Nagar, đó là lễ hội, lễ nghi của ông bà tổ tiên để lại. Còn ông là người Hồi giáo theo chủ nghĩa độc thần của Hồi giáo thì đừng tham gia vào lễ nghi lễ hội Rija Nagar của chúng tôi".

Cuối cùng, ông Sư cả Po Gru Nguyễn Lài xua đuổi nhóm Đổng Dương Long ra ngoài và không nhận bấy kỳ quà và tiền bạc của nhóm hoạt động tôn giáo nước ngoài của Văn Ngọc Sáng.

Trên đây là bài tường thuật về câu chuyện vừa xãy ra tại ngôi thánh đường sang magik haluw palei Ram (Văn Lâm) nhằm để mọi người cảnh giác.

Ảnh: Po Gru Nguyễn Lài đang thực hiện nghi lễ thanh tẩy các phần mộ của tổ tiên, để tổ tiên được thanh khiết, theo con cháu về nhà hưởng thụ 3 ngày “Mbeng Muk Kei” cúng gia tiên.

BÀI VIẾT VÀ BINH LUẬN TRÊN FACEBOOK NGUYỄN NGỌC QUỲNH

 

Hình 4. Nguyễn Ngọc Quỳnh, tường thuật, bịa chuyện nhằm kích động người Chăm