Inrasara - Kiều Kiều Maiy lừa dối dân tộc Chăm

Written by admin
In category Tin tức
Jun 28, 2021, 6:01 AM

Trong tháng Ramadan (Ramawan) 2021, theo chủ trương của ông Thành phân, nhóm ông ta cùng một số học trò thân cận đã gây rối cộng đồng Chăm bằng cách đăng bài kích động trên mạng xã hội Facebook nhằm lôi kéo những phần tử thiếu hiểu biết về tôn giáo để chống lại tổ chức Hội đồng Sư cả (HĐSC) Hồi giáo Bani do Chính phủ Việt Nam công nhận.

Đầu tháng 6/2021, tiếp tục nhóm Inrasara, Kiều Kiều Maily tiếp tục đăng bài và hình ảnh minh chứng đã làm việc với Sư cả Nguyễn Lài về kế hoạch xóa sổ HĐSC Hồi giáo Bani.

Hình 1. Kiều Kiều Maily đến giảng đạo cho Sư cả Nguyễn Lài

Trên Facebook của Kiều Kiều Maily đăng ngày 2/6/2021 nhằm kết tội Ban Chấp Hành HĐSC với tựa đề: “ AI ĐÃ TRĂNG TRỢN TIẾM QUYỀN”, trong đó kết tội “…ông Đổng Dương Long tự làm giấy tờ, tự ký đóng dấu để “đi hành hương” bị bà con tín đồ phản đối nên phải từ bỏ nữa chừng…..”, “…ông Imưm Đạo Văn Thị Phó chủ tịch và là Thư ký HĐSC tự ý làm giấy mời và ký đóng dấu, hoàn toàn chưa cho phép sự đồng ý của Sư cả Chủ tịch Nguyễn Lài…”

(Nội dung Facebook của Kiều Kiều Maily kèm hình bên dưới)

Để trả lời cho hành vi dối trá ở trên của ông Inrasara và bà Kiều Kiều Maily về tội vu khống cho ông Đổng Dương Long và Imam Đạo Văn Thị; tội bịa đặt câu chuyện để lừa gạt cộng đồng Chăm nhằm mục đích kéo bầy chống phá tổ chức HĐSC làm mất trật tự tháng chay tịnh Ramadan cũng như mất trật tự an ninh xã hội nói chung, BBT kauthara.org xin đưa minh chứng để chứng tỏ những gì mà Inrasara và Kiều Kiều Maily là sai sự thật, tất cả ý đồ nhằm làm mất đoàn kết trong giới giáo sĩ Acar Hồi giáo Bani.

Bằng chứng 1: Lúc 8 giờ ngày 14/3/2021, Ban Chấp Hành đã tổ chức cuộc họp về "Kế hoạch hành hương thăm 7 thánh đường Ninh Thuận" do Sư cả Nguyễn Lài chủ trì.

Hình 2. Biên bản họp Ban Chấp Hành thống nhất hành hương 7 thánh đường mùa chay tịnh Ramawan 2021.

Sau khi cuộc họp thống nhất, HĐSC Hồi giáo Bani ra thông báo và gửi cho 7 Thánh đường Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận

Hình 3. Thông báo Ban thường trực Hội đồng Sư cả (HĐSC) Hồi giáo Bani đi thăm 07 Sang Magik (Thánh đường).

Những việc làm của Ban Chấp hành, Ban Thư ký của HĐSC làm việc dựa vào đúng quy chế của HĐSC Hồi giáo Bani.

 

Hình 4. Qui chế của HĐSC Hồi giáo Bani, ủy quyền cho Thư kí BTT được kí một số văn bản thừa lệnh.

 

 

Hình 5. Qui chế quản lý, in sao, đóng dấu, phát hành văn bản của HĐSC Hồi giáo Bani

 

Tất cả những minh chứng trên, chúng tôi khẳng định những bài viết của InraSara và Kiều Kiều Maily là tội vu khống, bịa đặt, xúc phạm đến danh dự cá nhân và tổ chức, là sự rối loạn, sự nỗi loạn để làm hỗn loạn cộng đồng Chăm, là sự lừa bịp công chúng nhằm mua vui bản thân cho ông ni và bà te mà thôi.

--------

BÀI VIẾT ĐĂNG FACEBOOK KIỀU KIỀU MAILY

Hình 6. Bài viết đăng Facebook Kiều Kiều Maily

 

ĐÓN ĐỌC ĐƠN TỐ CÁO